Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Záhadná Namibie - pobřeží koster, diamanty a červení černoši

Datum konání: 1. 11. 2017

Zavzpomínat na Afriku, o níž jsme se učili v loňském roce, jsme se se 7. ročníkem vydali do Žďáru nad Sázavou. Rádi jsme využili příležitosti zhlédnout výukové pásmo o "Namibii - zemi ničeho". Celý program byl jako vždy poutavě zpracován tak, aby se děti ani chvíli nenudily a přitom získaly spoustu nových informací. Mezi nejzajímavější části programu patřila videa se zvířaty a obyvateli Namibie. Viděli jsme krásné tvory - barevné ještěrky, duhové gekony, pouštní pavouky, divoké pouštní koně a pouštní slony. Úžasná byla i videa s Křováky a Himby, obyvateli pouštních oblastí Namibie. Jsou to lidé, kteří žijí v souladu s přírodou a tím, co jim příroda nabízí. V závěru programu proběhly soutěže o zajímavé výhry. Zpětná vazba dětí na proběhlý program byla pozitivní. Jsem ráda, že žáci tento čas nevnímali jako promarněný, ale čas obohacující.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 18. 11. 2017 20:17

Konzultační hodiny pro rodiče

Datum konání: 23. 11. 2017

Konzultační hodiny k prospěchu a chování žáků proběhnou 23. 11. 2017. Každý vyučující si stanovil začátek konzultací podle svého rozvrhu (viz příloha). Konzultační hodiny paní Mgr. Miluše Chalupové budou probíhat do 14:20 hodin. Pokud někteří rodiče paní učitelku do této doby nemohou navštívit, bude Mgr. Miluše Chalupová k dispozici ještě v pátek 24. 11. od 13 do 15 hodin.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 11. 2017 8:07

Změna ternínů kroužku Stavíme z Merkuru

Datum konání: 16. 11. 2017

Kroužek Stavíme z Merkuru 16. 11., 7. 12. a 14. 12. 2017 nebude. Jako náhrada bude kroužek 30. 11., 21. 12. 2017 a 4. 1. 2018 dvě vyučovací hodiny (od 13:30 do 15 hodin).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 11. 2017 8:00

Přesun hodiny náboženství

Datum konání: 15. 11. 2017 - 16. 11. 2017

Hodina římskokatolického náboženství 3. ročníku se přesouvá z 16. 11. 2017 na 15. 11. 2017. Vyučovací hodina zůstává.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 11. 2017 15:27

Nebudou hodiny náboženství

Datum konání: 23. 11. 2017 - 24. 11. 2017

23. 11. a 24. 11. 2017 odpadají hodiny římskokatolického náboženství pana Mgr. Ing. Zdeňka Sedláka ve 3. - 9. ročníku.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 11. 2017 15:24

Noční pochod

Datum konání: 8. 9. 2017

Letos se uskutečnil již 2. ročník této akce, která byla určena pro rodiče s dětmi a ostatní příchozí. Trasa se proti loňsku změnila a rovněž realizace byla trochu odlišná. Přesto se na tuto akci dostavil přibližně stejný počet účastníků jako vloni. Pro rodiče s dětmi byla připravena stezka tmavým lesem, kde potkávali různá strašidla. Na konci trasy se ti nejodvážnější měli podepsat na listinu účastníků akce. Všem se akce líbila a ke zdaru přispělo i příjemné počasí. Chceme v této akci s malými změnami pokračovat i v příštím roce.

 


Autor: Mgr. Miloslav Hromádka Publikováno 10. 11. 2017 14:50

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Datum konání: 4. 9. 2017

Letošní školní rok začal později než ty předešlé a to až 4. 9. 2017. První hodinu v novém školním roce strávili všichni žáci se svými třídními učiteli, byli seznámeni s průběhem prvního týdne ve škole a s rozvrhem hodin. Žáci 1. ročníku přišli tradičně se svými rodiči, seznámili se nejen s paní učitelkou, ale dostali také vybavení do školy. Od Základní školy Nížkov obdrželi zdarma kromě učebnic i další pomůcky v hodnotě 200,- Kč. Kraj Vysočina vybavil každého prvňáčka kufříkem "Bezpečně do školy" a stavebnicí "Roto z Vysočiny". Děti obdržely drobné dárky i z projektu "Ovoce a zelenina do škol".

Slavnostní zahájení školního roku 2017 – 2018 proběhlo v 8 hodin před školou. Žáci, rodiče prvňáčků, pedagogický sbor a hosté si nejprve vyslechli projev pana starosty Josefa Vlčka a pana faráře Mgr. Ing. Zdeňka Sedláka. Ředitelka školy pak přítomné krátce seznámila s rámcovým plánem na nový školní rok a představila žákům a rodičům pedagogický sbor. Potom proběhlo slavnostní přivítání žáků 1. ročníku. Paní ředitelka každého prvňáčka představila a patroni jednotlivých dětí z řad žáků 7. ročníku jim předali pamětní list, drobný dárek a jmenovku. Paní ředitelka v závěru předala nové třídě prvňáčků "maskota" - sovu, která je bude provázet celých devět let jejich povinné školní docházky. Nakonec paní ředitelka popřála jménem pedagogického sboru všem žákům školy, aby se jim v novém školním roce dařilo a byli spokojeni se svými výkony a výsledky.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 11. 2017 14:39

Nový web Základní školy Nížkov

Datum konání: 20. 10. 2017

Vážení rodiče a žáci připravili jsme pro vás nové webové stránky naší školy. Původní webové stránky byly nepružné a zastaralé vzhledově i funkčně. Byly zpracovány v dnes již zastaralých programech a zejména způsob a možnosti aktualizace byly značně zdlouhavé a velmi pracné. Nové webové stránky poskytují jednodušší administrativní prostředí a více uživatelských možností ze strany žáků, rodičů, učitelů a veřejnosti. Nové webové stránky mají profesionální design funkční pro všechny typy prohlížečů a mobilních zařízení. Samotná realizace proběhla formou zakázky u profesionální firmy. V dubnu letošního roku jsme požádali o dotaci na vytvoření nových webových stránek naší školy Kraj Vysočina. Náš  projekt byl Krajem Vysočina podpořen a z Fondu Vysočina jsme na vytvoření nového webu obdrželi dotaci ve výši 20 570,- Kč. Nový web najdete na stejné adrese jako doposud - http://zs.nizkov.cz.


Autor: admin Publikováno 27. 7. 2017 22:50