Drobečková navigace

Úvod > Škola > Žákovská rada

Žákovská rada

Žákovská rada pomáhá vedení školy organizovat dění ve škole, některé akce organizuje samostatně a tlumočí požadavky žáků vedení školy.

Školní rok 2019/2020

 • Prezident : Tereza Perničková
 • Viceprezident: Jakub Rosecký
 • Tajemník ( zapisovatel): Jiří Koukal
 • Členové: Vítek Valdemar, Melánie Bártová, Miloslav Šorf, Matěj Němec, Natálie Dobrovolná, Kryštof Bartoníček, Filip Toufar, Matěj Neubauer, Matyáš Navrátil, Jakub Brukner, Anna Klímová, Simona Vlčková, Filip Chvátal

Zápisy za schůzek 

16. 10. 2019 

 • přivítání všech členů v novém školním roce, při společné práci
 • volba prezidenta, jeho zástupce a zapisovatele
 • společné focení všech členů
 • diskuze - Náš kraj ( následná odpolední výuka), jednotný zástup v předmětu za dlouhodobou absenci učitele, výzdoba učebny ČJ
 • domluva termínu další schůzky - středa 23.10. 2019 v 7.00 ve sborovně

23. 10. 2019

 • seznámení s řádem žákovské rady a jeho aktualizace
 • nástěnka žákovské rady ( termíny schůzek, aktuality, členové, akce, ...), promyslet, kdo si vezme na starost
 • seznámení se sbírkou fondu Sidus ( sbírku zajistí J. Rosecký, F. Chvátal)
 • plánované akce - vánoční jarmark ( výrobky dětí)  mikuláš - 9. třída + besídka žáků, vánoční besídka ( příště 9. třída blíže upřesní)
 • diskuze, náměty do a ze tříd
 • další schůzka - středa 6. 11. 2019 v 7:00 ve sborovně

13.11. 2019

 • sbírka Fondu Sidus - J. Rosecký, F. Chvátal
 • prospěch - čtvrtletí, rodičovské schůzky, schůzka pro 9. třídu
 • Setkání  s Mikulášem, vánoční besídka 9. třída - bližší informace, úkoly pro jednotlivé ročníky, termíny
 • diskuze, náměty do a ze tříd
 • další možné setkání podle potřeby ( 27. 11. nebo 4. 12.)

4. 12. 2019

8.1. 2020

 • zhodnocení vánoční besídky ( pochvala, nové postřehy od žáků 9. ročníku, návrhy pro mladší na vylepšení, ...)
 • preventivní programy v lednu
 • sbírka Život dětem ( bude ukončena příští týden)
 • blížící se pololetní písemné práce, pololetní hodnocení prospěchu a chování
 • karneval ( 19.1.), pomoc s organizací zajistí 8. třída, dobrovolníci z řad žákovské rady se mohou hlásit p. Satrapové, drobnosti do tomboly
 • chování mezi dětmi navzájem
 • diskuze  

22.1. 2020 

 • poděkování dobrovolníkům a 8. třídě za pomoc na karnevale
 • preventivní aktivity v nadcházejícím období
 • blížící se lyžařský kurz, pololetí
 • poděkování z organizace Život dětem za realizaci sbírky
 • recitační soutěž školní kolo, olympiády - poděkování všem zúčastněným za pěkné výkony
 • požadavek na výměnu lavic a jejich uspořádání v učebně HV - vyřešeno - lavice dány do obvyklého zasedacího pořádku 
 • diskuze

5.2. 2020

 • zahájení 2. pololetí 
 • blížící se termín školního kola  šplhu 14.2.
 • nakládání s odpadky
 • rizikové chování dětí - drobné krádeže- sladkosti - opatření
 • diskuze

26.2. 2020

 • pochvala za umístění a účast našich žáků v okrskovém a okresním kole soutěží ( šplh, recitace, dějepis)
 • zdůraznění důležitosti pravidelné domácí přípravy
 • Dobrou noc s pohádkou - pokyny, ...
 • rizikové chování dětí - drobná krádež - sladkost ze stolu učitele - opatření
 • diskuze

Školní rok 2018/2019

 • Prezident: Eliška Klímová
 • Víceprezident : Ivana Chvátalová
 • Tajemník : Matěj Doležal
 • Členové: Šimon Sobotka, Toufar Filip, Toufarová Viktorie, Dobrovolný Zdeněk, Musilová Julie, Koukal Jiří, Bartoníček Zdeněk, Šimková Adéla, Perničková Tereza, Chvátal Filip, Doležal Antonín

Zápisy ze schůzek

 • Zápis ze schůzky 18. 10. 2018Přivítání všech členů ŽR v novém školním roce, při společné práci, poslání ŽR. Volba prezidenta, jeho zástupce a zapisovatele. Novinky pro školní rok 2018/19. Zřízení nové nástěnky, seznámení se sbírkou fondu Sidus. Sbírku zajistí E. Klímová, I. Chvátalová, v týdnu od 12. 11. do 16. 11. 2018. Žákyně 9. třídy seznámily ostatní s průběhem vánoční besídky 21. 12. 2018.

Další schůzka se uskuteční 15. 11. 2018.

Školní rok 2017/2018

 • Prezident: zákonní zástupci žáka nedali škole souhlas se zveřejněním osobních údajů 
 • Viceprezident: Eliška Klímová
 • Tajemník: Nina Vítková
 • Pokladník: Filip Chvátal

Členové:

 • Filip Toufar
 • Julie Musilová
 • Matyáš Navrátil
 • Aneta Fialová
 • Jiří Koukal
 • Vanessa Toufarová
 • Tereza Perničková
 • Jakub Rosecký
 • Ivana Chvátalová
 • Tomáš Vlček

Zápisy se schůzek žákovské rady

Školní rok 2015-2016

Školní rok 2014-2015

Školní rok 2013-2014

Školní rok 2012-2013

Školní rok 2011-2012

 Za obsah této stránky zodpovídá Mgr. Miluše Chalupová.