Drobečková navigace

Úvod > Škola > Realizované projekty > I_KAP

Učíme se ze života pro život 

Učíme se ze života pro život je projekt Kraje Vysočina, který je Financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Naše škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

K realizaci projektu byly zakoupeny:

  • výukový program Corinth
  • interaktivní učebnice Vividbooks
  • tablety (8 ks)
  • inteligentní miniroboty Ozobot (10 ks)
  • programovatelné stavebnice iRobot Root (7 ks)

Naše škola je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 361 886,- Kč. Do projektu jsou zapojeni tři pedagogové na pozici aktivní učitel a jeden pedagog vykonává funkci koordinátora projektu. Aktivní učitelé v průběhu projektu budou využívat metodické nástroje z oblasti polytechniky, kariérového vzdělávání a matematické nebo čtenářské gramotnosti. Školní kariérový se bude účastnit pravidelného setkávání karierových poradců

 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2018 – 31. 12. 2021

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Abychom mohli do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, zakoupili jsme v průběhu projektu:

  • tablety (27 ks)
  • měřící sady Pasco (6 ks)
  • měřící sady Vernier (6 ks)
  • Teifoc (9 ks)

Naše škola je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 849 769 Kč. Do projektu jsou zapojeni čtyři pedagogové na pozici aktivní učitel a jeden vykonává funkci koordinátora projektu. Oblasti rozvíjené projektem jsou jsou kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnická výchova, Kariérové poradenství, jazykové kompetence v nejazykových předmětech, ICT kompetence mimo oborový předmět informatika, čtenářská gramotnost mimo výuku českého jazyka a matematická gramotnost mimo výuku matematiky. Zapojení pedagogové se navíc budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností. Více informací zde.