Drobečková navigace

Úvod > Škola > Projekty > I_KAP

Učíme se ze života pro život 

Učíme se ze života pro život je projekt Kraje Vysočina, který je Financován z Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání.

Naše škola je do projektu zapojena jako partner s finančním příspěvkem.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II - Učíme se ze života pro život 2

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Naše škola je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 361 886,- Kč, za které budou pořízeny nové pomůcky pro výuku. Do projektu jsou zapojeni tři pedagogové na pozici aktivní učitel a jeden pedagog vykonává funkci koordinátora projektu. Aktivní učitelé v průběhu projektu budou využívat metodické nástroje z oblasti polytechniky, kariérového vzdělávání a matematické nebo čtenářské gramotnosti. Školní kariérový se bude účastnit pravidelného setkávání karierových poradců

 

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2018 – 31. 12. 2021

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Aktivní přístup k učení, učení se jako součást lidské přirozenosti, práci na sobě a nové příležitosti – nejen to slibují aktivity projektu. Aby mohly školy do výuky zavést aktivizační a transferové nástroje, nakoupí si potřebné pomůcky. Příkladem je používání stavebnic Merkur, Teifoc nebo Lego ve výuce podle stanovených metodik. Školy si také mohou pořídit další moderní vybavení, měřící sady, stavebnice pro základní výuku robotiky, žáci vyšších ročníků pak využijí 3D tiskárny, brýle pro virtuální realitu nebo speciální pokročilé počítače.
Naše škola je zapojena na pozici partnera s finančním příspěvkem 849 769 Kč, za které budou pořízeny nové pomůcky pro výuku. Do projektu jsou zapojeni čtyři pedagogové na pozici aktivní učitel a jeden vykonává funkci koordinátora projektu. Oblasti rozvíjené projektem jsou jsou kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě, polytechnická výchova, Kariérové poradenství, jazykové kompetence v nejazykových předmětech, ICT kompetence mimo oborový předmět informatika, čtenářská gramotnost mimo výuku českého jazyka a matematická gramotnost mimo výuku matematiky. Zapojení pedagogové se navíc budou setkávat v rámci komunit vzájemného učení za účelem vzájemné výměny zkušeností. Více informací zde.