Drobečková navigace

Úvod > Škola > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb. a dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola Nížkov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Základní škola Nížkov byla zřízena obcí Nížkov zřizovací listinou jako příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělávání, vzdělávání ve školní družině a která zajišťuje školní stravování pro žáky školy.

Předmět její činnosti je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek

 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna – výdejna

4. Kontaktní spojení

Kontakty

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola Nížkov

č. p. 11

592 12 Nížkov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola Nížkov

č. p. 11

592 12 Nížkov

4.3 Úřední hodiny

Ředitelna školy: úterý – čtvrtek 7:00 – 13:00

Konzultace s jednotlivými vyučujícími: po předchozí domluvě

4.4 Telefonní čísla
 • Ředitelna: +420 725 861 215
 • Kabinet 2. patro: +420 725 861 214
 • Školní družina I. oddělení: +420 731 507 274
 • Školní družina II. oddělení: +420 722 914 567
 • Školní jídelna Mateřské školy Nížkov: +420 771 199 140, +420 566 675 118
4.5 Adresa internetových stránek

https://zs.nizkov.cz/

4.6 Adresa podatelny

Základní škola Nížkov

č. p. 11

592 12 Nížkov

4.7 Elektronická adresa podatelny

zs@zs.nizkov.cz

4.8 Datová schránka

czvpdpf

5. Případné platby lze poukázat

19037751/0100

6. IČO

43378676

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty

8. Dokumenty 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
8.2 Rozpočet

Rozpočet

9. Žádosti o informace

 • Prostřednictvím elektronické pošty: zs@zs.nizkov.cz
 • Prostřednictvím datové schránky: czvpdpf
 • Poštou: Základní škola Nížkov, Nížkov 11, 592 12
 • Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese
 • na ústně podané informace lze odpovědět přímo, nikde se neevidují
 • Písemné informace se vyřizují do 15 dnů od podání žádosti; v případech hodného zvláštního zřetele lze lhůtu prodloužit 

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č.106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
11.2 Vydané právní předpisy
 • Školní řád školy
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Vnitřní řád školní jídelny - výdejny

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

12. 2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebyla dosud vydána

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

nebyly zpracovány

13.2 Výhradní licence

Organizaci nebyly poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy