Drobečková navigace

Úvod > Pro rodiče > Poradenství > Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagog: Kontakt: Konzultační hodiny:

 Mgr. Šárka Kohoutová

Telefon: 725 861 214
E-mail:  sarka.kohoutova(zavináč)zs.nizkov.cz 

pro žáky: 

pro rodiče

 • po předchozí domluvě

Školní speciální pedagog zajišťuje:

 • depistáž speciálních vzdělávacích potřeb,
 • speciálně pedagogickou péči dle doporučení školského poradenského zařízení,
 • koordinaci obsahu plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacím plánu a stanovení druhu, rozsahu, frekvence a trvání intervenčních činností,
 • orientační speciálně pedagogickou diagnostiku, 
 • provádění diagnostiky 1. stupně podpůrných opatření u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nastavení systému podpory ze strany školy,
 • vyhodnocení podpůrných opatření 1. stupně, včetně pedagogické intervence,
 • screening, ankety, dotazníky, přímé pozorování ve třídách ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb, nadání a mimořádného nadání,
 • poskytování poradenských služeb žákům, zákonným zástupcům a pedagogům v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků,
 • individuální konzultace pro zákonné zástupce,
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky,
 • individuální konzultace pro žáky,
 • spolupráci se školskými poradenskými zařízeními.

 Za obsah této stránky zodpovídá Mgr. Šárka Kohoutová.