Drobečková navigace

Úvod > Škola > Environmentální výchova a vzdělávání

Environmentální výchova a vzdělávání

Koordinátorka environmentální výchovy a vzdělávání: Ivana Junová

Kontakt:

Telefon: 725861215
E-mail:   kristina.kotackova@zs.nizkov.cz 

Environmentální výchova a vzdělávání je součástí školního vzdělávacího programu Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání čj.: 192/09

Dokumenty:

Školní program EVVO  2022 - 2023

 

 Environmentální výchova je důležitou částí našeho školního vzdělávacího programu. Naší snahou je, aby si žáci vytvářeli   kladný ale zároveň aktivní vztah k přírodě, zejména k oblastem svého regionu.

 Snažíme se vychovávat občany, kteří budou využívat všechny vymoženosti civilizace, ale zároveň budou respektovat   nutnost opatření vedoucích k zachování zdravého a kvalitního životního prostředí.

 

Cíle plánu EVVO

 • rozvoj a využití klíčových kompetencí pro řešení problémů životního prostředí
 • získání dovedností pro pobyt v přírodě a zacházení s přírodou
 • poznání přírodních a kulturních hodnot životního prostředí ve svém okolí a chápání příčin, následků a projevů jejich poškozování
 • získání citového vztahu k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě
 • uvědomění si postavení člověka v přírodě a hodnoty přírody
 • seznámení se s globálními problémy a chápání globálních souvislostí
 • chápání vzájemné souvislosti ekonomického a sociálního rozvoje a stavu životního prostředí

 

 Metody a formy realizace EVVO

 • pracovní prostředí – (dostatečné osvětlení, větrání, výzdoba ve třídách i na chodbách je většinou ve spolupráci s dětmi a vyhovuje jejich potřebám)
 • atmosféra školy (přátelská, pozitivní - žáci mají možnost diskutovat mezi sebou i s učiteli a ostatními zaměstnanci)
 • péče o zeleň uvnitř školy i na přilehlých prostranstvích
 • odpady a prevence vzniku zbytečných odpadů, recyklace
 • stravování (je v souladu se zásadami zdravé výživy)
 • pitný režim
 • hospodaření s energiemi a vodou
 • školní akce a výlety sloužící k poznání našeho kraje
 • účast v projektech s tématikou životního prostředí
 • přednášky a prezentace pro školu
 • exkurze do center ekologické výchovy
 • vycházky do přírody a okolí školy
 • spolupráce s jinými organizacemi
 • projektové vyučování

 

Začlenění programu EVVO do vzdělávacího procesu

 • environmentální témata lze zařadit bez velkých problémů do každého předmětu, v každém ročníku základní školy; zároveň i do většiny pořádaných akcí
 • inspiraci je možné získat pomocí DVPP z nabídky pedagogických center, metodických materiálů ekologických center, z internetu

 

Celoroční akce:

Sběr papíru – soutěž tříd a jednotlivců

Péče o pokojové rostliny

Péče o školní zahradu – zametání, hrabání listí, sázení rostlin

 Třídění odpadu – papír, plasty, baterie, hliník, použitý olej

Šetření energiemi v prostorách školy

 Ovoce do škol – zdravé svačiny pro školáky

Charitativní sbírky na pomoc handicapovaným

 Hospodaření s hygienickými materiály, vodou a energiemi v prostorách školy

Pěstování bylin, koření a zeleniny na školní zahradě

 Zprostředkování přímého kontaktu s přírodou, výuka v terénu, venkovní učebna před školou.

Využití odpadových a přírodních materiálů ve výtvarných činnostech a tvořivých kroužcích

 Dokrmování ptactva v zimních měsících

Odběr časopisu Bedrník, besedy a filmy s tématikou EVVO

 Příležitostné vycházky a výlety do přírody

Spolupráce s ekologickými centry (např. Chaloupky, Baliny,  Krátká), využití jejich vzdělávacích programů

 

 Projekty:

 Projekt „Náš kraj“

 

 

                                                                                                                                                       Kristina Kotačková, koordinátorka EVVO

 

 

Za obsah této stránky odpovídá paní Kristina Kotačková.