Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Noční pochod

Datum konání: 8. 9. 2017

Letos se uskutečnil již 2. ročník této akce, která byla určena pro rodiče s dětmi a ostatní příchozí. Trasa se proti loňsku změnila a rovněž realizace byla trochu odlišná. Přesto se na tuto akci dostavil přibližně stejný počet účastníků jako vloni. Pro rodiče s dětmi byla připravena stezka tmavým lesem, kde potkávali různá strašidla. Na konci trasy se ti nejodvážnější měli podepsat na listinu účastníků akce. Všem se akce líbila a ke zdaru přispělo i příjemné počasí. Chceme v této akci s malými změnami pokračovat i v příštím roce.

 


Autor: Mgr. Miloslav Hromádka Publikováno 10. 11. 2017 14:50

Slavnostní zahájení školního roku 2017/2018

Datum konání: 4. 9. 2017

Letošní školní rok začal později než ty předešlé a to až 4. 9. 2017. První hodinu v novém školním roce strávili všichni žáci se svými třídními učiteli, byli seznámeni s průběhem prvního týdne ve škole a s rozvrhem hodin. Žáci 1. ročníku přišli tradičně se svými rodiči, seznámili se nejen s paní učitelkou, ale dostali také vybavení do školy. Od Základní školy Nížkov obdrželi zdarma kromě učebnic i další pomůcky v hodnotě 200,- Kč. Kraj Vysočina vybavil každého prvňáčka kufříkem "Bezpečně do školy" a stavebnicí "Roto z Vysočiny". Děti obdržely drobné dárky i z projektu "Ovoce a zelenina do škol".

Slavnostní zahájení školního roku 2017 – 2018 proběhlo v 8 hodin před školou. Žáci, rodiče prvňáčků, pedagogický sbor a hosté si nejprve vyslechli projev pana starosty Josefa Vlčka a pana faráře Mgr. Ing. Zdeňka Sedláka. Ředitelka školy pak přítomné krátce seznámila s rámcovým plánem na nový školní rok a představila žákům a rodičům pedagogický sbor. Potom proběhlo slavnostní přivítání žáků 1. ročníku. Paní ředitelka každého prvňáčka představila a patroni jednotlivých dětí z řad žáků 7. ročníku jim předali pamětní list, drobný dárek a jmenovku. Paní ředitelka v závěru předala nové třídě prvňáčků "maskota" - sovu, která je bude provázet celých devět let jejich povinné školní docházky. Nakonec paní ředitelka popřála jménem pedagogického sboru všem žákům školy, aby se jim v novém školním roce dařilo a byli spokojeni se svými výkony a výsledky.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 11. 2017 14:39

Nový web Základní školy Nížkov

Datum konání: 20. 10. 2017

Vážení rodiče a žáci připravili jsme pro vás nové webové stránky naší školy. Původní webové stránky byly nepružné a zastaralé vzhledově i funkčně. Byly zpracovány v dnes již zastaralých programech a zejména způsob a možnosti aktualizace byly značně zdlouhavé a velmi pracné. Nové webové stránky poskytují jednodušší administrativní prostředí a více uživatelských možností ze strany žáků, rodičů, učitelů a veřejnosti. Nové webové stránky mají profesionální design funkční pro všechny typy prohlížečů a mobilních zařízení. Samotná realizace proběhla formou zakázky u profesionální firmy. V dubnu letošního roku jsme požádali o dotaci na vytvoření nových webových stránek naší školy Kraj Vysočina. Náš  projekt byl Krajem Vysočina podpořen a z Fondu Vysočina jsme na vytvoření nového webu obdrželi dotaci ve výši 20 570,- Kč. Nový web najdete na stejné adrese jako doposud - http://zs.nizkov.cz.


Autor: admin Publikováno 27. 7. 2017 22:50