Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Datum konání: 1. 2. 2018

Projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je součástí ŠVP naší školy. Je to projekt, který je nutno každoročně připravit a zvládnout. Tento projekt je rozdělen do čtyř cyklů. Každý rok se proto mění témata, která jsou náplní tohoto projektu. Cílem této akce je naučit děti jednat a pomáhat sobě a druhým lidem v méně či více náročných situacích, které přináší život. Děti si opakovaně zkouší své znalosti v oblasti ochrany vlastního a cizího zdraví. Ze závěrečného hodnocení projektu se dětem nejvíce líbily praktické úkoly a jiné tematicky zaměřené aktivity. Touto cestou bych chtěla dětem poděkovat za snahu a vyučujícím za přípravu jednotlivých hodin.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 8. 2. 2018 15:16

Tematické dny - vznik Československa

Datum konání: 31. 1. 2018

Zatímco jednotlivé kraje České republiky chystají oslavy 100. výročí vzniku ČSR, my jsme si připomněli významné události a osobnosti naší historie ve školních lavicích. Během tzv. „tematického dne“  byla v jednotlivých vyučovacích hodinách probírána témata propojující vznik Československa a události na počátku "první republiky" s obsahem daného předmětu. Za zmínění určitě stojí významní vědci z oboru chemie, fyziky a biologie, události a jednání okolo vyhlášení samostatného státu nebo život a zásluhy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Věřím, že žáci se dozvěděli spoustu nových užitečných informací nebo si alespoň oživili to, co již dříve slyšeli.

 

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 8. 2. 2018 15:12

Začátek nového roku v DPŽ

Datum konání: 8. 1. 2018

Hodně štěstí, pohody a pevného zdraví jsme začátkem nového roku 2018 šli popřát obyvatelům Domova pokojného života u nás v Nížkově. Děti z 5. třídy si připravily úryvky z českých pověstí a společenské hry. Společně jsme si zahráli, popovídali a strávili příjemné chvíle s obyvateli domova. Celé setkání nám zpestřily Eliška, Anetka a Terča hrou lidových písniček na flétny a klarinet. Setkání jsme si užili a budeme se těšit zase někdy na viděnou.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 8. 2. 2018 15:07

Dětský karneval

Datum konání: 21. 1. 2018

Třetí lednovou neděli roztančil celou místní sokolovnu pan Milan Řezníček z Rádia Vysočina. Konal se zde tradiční dětský karneval. Malé princezny, loupežníci a kovbojové  po celé odpoledne tančili, soutěžili a dováděli. Nechybělo občerstvení ani  tombola. Děkujeme všem dárcům a sponzorům, díky kterým můžeme karneval pro děti uspořádat. Budeme se těšit na příště. Karneval se velmi povedl a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili, děkujeme. 

 

 


Autor: Radka Satrapová Publikováno 1. 2. 2018 7:27

Biologická olympiáda

Datum konání: 25. 1. 2018

Ve čtvrtek 25. 1. 2018 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády, kterého se účastnily tři žákyně 8. ročníku – Vlčková Soňa, Poulová Lucie, Klímová Eliška. Všechny dosáhly vyrovnaných výsledků – z celkového počtu 123 bodů získaly 65, 62,5 a 61,5 bodů. Děvčata se připravovala samostatně s pomocí studijního textu a seznamu organismů. Během jednoho odpoledne je pak čekal test znalostí, poznávání hub, rostlin a živočichů a také laboratorní práce, ve které musely připravit dočasný preparát výtrusnice kapradiny a následně ji pozorovat pod mikroskopem. Výsledky svého pozorování pečlivě zaznamenaly do připraveného formuláře praktické části olympiády. Vzhledem k tomu, že se rozhodně nejedná o snadnou soutěž, musím zúčastněným poděkovat a pogratulovat k jejich výsledkům. Věřím, že i v okresním kole budou úspěšné.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 1. 2. 2018 7:22

První pomoc do škol

Datum konání: 16. 1. 2018 - 23. 1. 2018

Studentky Střední zdravotnické školy ve Žďáru nad Sázavou si pro naše žáky 8. ročníku připravily dvě přednášková pásma o první pomoci, která byla součástí minimálního preventivního programu. Během obou dvou odpolední se studentky zaměřily nejprve na teoretickou stránku záchrany člověka a následně si některé úkony všichni vyzkoušeli prakticky – obvazovali si tepenné krvácení, fixovali zlomené ruce do šátku a na figurínách dítěte a dospělého člověka si zkoušeli přímou srdeční masáž. Praktická část kurzu se setkala s velkým ohlasem a nadšením. Žáci zjistili, že poskytnutí správné první pomoci není  tak jednoduché. Všem zúčastněným nezbývá než doufat, že nově nabyté informace nebudou muset nikdy použít v praxi.

 

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 1. 2. 2018 7:16

Tělesná výchova v bazénu

Datum konání: 17. 1. 2018

Ve středu 17. 1. 2018 po obědě vyrazil 6. a 7. ročník na tělocvik do žďárského bazénu. Žáci byli předem poučeni o bezpečnosti a chování, abychom předešli případným zraněním. Prostory bazénu nabízely žákům bohaté vyžití. Někteří jezdili na tobogánu, jiní na divoké řece a našli se i šikovní plavci, kteří poměřili své síly v dráze plaveckého bazénu. Věřím, že se tato netradiční hodina tělesné výchovy žákům líbila a byla pro ně přínosem.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 26. 1. 2018 12:15

Lyžařský kurz

Datum konání: 6. 1. 2018 - 12. 1. 2018

Stejně jako v předešlých letech,  i letos jsme vyrazili na lyžařský výcvik. Vyjížděli jsme v sobotu 6. ledna a cílem naší cesty bylo Deštné v Orlických horách, kde jsme se spolu se Základní školou Nové Veselí ubytovali na chatě Prim.  Celý týden jsme pouze nelyžovali, v úterý jsme měli „den bez lyží“, během kterého měli všichni nabrat síly a co nejvíce se zregenerovat. Místo lyžování byl naplánovaný výlet do centra Deštného, kde jsme v tamním muzeu absolvovali malý exkurz do historie a tradic Orlických hor. Odpoledne nás všechny čekal tradiční výstup k nedalekému kostelíku sv. Matouše u Jedlové. Kurz zakončili zúčastnění ukázkou své zdatnosti ve slalomové jízdě. Jsme rádi, že se tradice lyžařského kurzu v naší škole zabydlela a žáci o něj mají zájem, často i opakovaný. Počasí nám sice moc nepřálo, ale stejně všichni odjížděli s pocitem, že si osvojili techniku sjezdového lyžování a dokáží sjet kdejaký kopec.Pozitivně bych hodnotila i kooperaci s Novým Veselím, protože žáci nejenže přijdou do jiné společnosti, ale často si najdou i nové kamarády.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 26. 1. 2018 12:11

Školní kolo zeměpisné olympiády

Datum konání: 15. 1. 2018

Dobrovolníky z řad žáků, kteří se letos zúčastnili školního kola zeměpisné olympiády, byli: A. Doležal – 7. ročník, T. Marková - 7. ročník, F. Křesťan - 6. ročník a T. Perničková - 6. ročník. Účastníci si zkusili vyřešit úlohy tematicky věnované různým částem světa. Museli prokázat získané znalosti z výuky zeměpisu, praktickou znalost užívání Školního atlasu světa, logické uvažování a propojování poznatků a vědomostí i z jiných předmětů.

Nejúspěšnější řešitelé byli dva - Antonín Doležal a Filip Křesťan, kteří pojednou naši školu reprezentovat do okresního kola. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se do školního kola zapojili a ocenit práci žáků, kteří olympiádě věnovali svůj volný čas.

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 1. 2018 8:55

Vánoční besídka "žáků pro žáky"

 

Poslední den před vánočními prázdninami se nese již řadu let ve stejném duchu. Žáci devátého ročníku od listopadu chystají a organizují besídku v sokolovně. Ta je rozdělena na dvě části, aby bylo možné ji technicky zvládnout. První část dopoledne přijdou do sokolovny děti z 1.- 4. třídy. Ve druhé části dorazí ostatní čtyři ročníky.

Obě části jsou si velmi podobné a liší se pouze v drobnostech. Jednotlivé soutěže, které jsme se letos snažili volit tak, aby mohla co nejvíce soutěžit celá třída, střídají vystoupení samostatných tříd. Letos bylo zadání pro třídy velmi volné – Nacvičte si cokoli ve vánočním duchu. Všech osm krátkých vystoupení (zpěvohra, pantomima, tanec, scénka,…) bych ráda moc pochválila.

Po skončení programu se sečtou symbolické body a všechny třídy jsou odměněny drobnostmi.

Jak již bylo v názvu uvedeno, jedná se o besídku žáků žákům. Cílem je si zpříjemnit předvánoční čas, pobavit se, zasoutěžit si a podělit se o dovednosti, kterými většina dětí oplývá.

Pro žáky devátého ročníku je to jedna z akcí, kdy si vyzkouší, jak jim třída jako skupina funguje a jak dobří organizátoři jsou. Při realizaci takové akce se mnohé naučí. Letošní 9. ročník bych tak chtěla velmi pochválit za odvedenou práci a těm, co je čeká besídka v příštích letech, přeji hodně sil, nápadů a trpělivosti.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 8. 1. 2018 8:03