Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Vyrábění zajíčků v DPŽ

Datum konání: 12. 3. 2019

Dne 12. 3. 2019 jsme zavítali se žáky 9. ročníku do DPŽ Nížkov. V prostorách DPŽ nás již čekalo milé přivítání a my jsme se pustili do práce. Tentokrát jsme se pro obyvatele domova připravili dílničku na jarní téma – vyrábění zajíčků. S sebou jsme si přinesli vše potřebné - polínka, kousky filců, fixy, barevné čtvrtky. Pod rukami žáků vznikaly krásné postavy zajíčků, které zdobí jednak domácnosti obyvatel DPŽ, jednak jejich společné místnosti, zbytek králíčků posloužil k vytvoření jarní nálady na naší škole. V průběhu akce vznikla spousta krásných fotek, které naše žáky zachycují v průběhu jejich činorodého tvoření. Doufáme, že naše výrobky alespoň trochu zpříjemnily obyvatelům domova jejich pobyt.


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 5. 4. 2019 12:29

A silly bear

Datum konání: 21. 2. 2019

21.2. 2019 jsme s dětmi 3.-5. ročníku zhlédli v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou adaptaci bulharské pohádky o hloupém mědvědovi nazvanou A silly bear. Byl to moudrý příběh o tom, jak společně hospodaří chytrý farmář s hloupým a hladovým medvědem a jak chytrost a šikovnost vždy vyhrává. Jednotlivé výstupy rámovaly anglicko - české písničky, česká slova se v průběhu celé pohádky prolínala s anglickými. Členové Divadelního centra Zlín se nám postarali o zábavný, poučný a zároveň vzdělávací zážitek. 


Autor: Ivana Junová Publikováno 15. 3. 2019 9:55

Tematický den

Datum konání: 31. 1. 2019

Poslední lednový den proběhl na naší škole Tematický den, ve kterém jsme se věnovali období Protektorátu Čechy a Morava. Každý vyučující si do svých hodin připravil téma související se vznikem Protektorátu a daným předmětem. Žáci si tak například v zeměpise ukázali územní rozdělení Československa, ve fyzice převáděli jednotky hmotnosti v souvislosti se zavedením přídělových lístků, v angličtině procvičili jednoduchou slovní zásobu, v dějepise a češtině si povídali o tom, jak vypadal život v této nelehké době. Akci byly věnovány první tři vyučovací hodiny a poté žáci dostali svá vysvědčení. Tematický den velmi účinně pomáhá propojovat dosavadní a nové vědomosti v rámci jednotlivých předmětů a upevňuje mezipředmětové vztahy.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 13. 3. 2019 10:53

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Datum konání: 29. 11. 2018

 

Dne 29. 11. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže Olympiáda z českého jazyka. Zúčastnili se ho zájemci z 8. a 9. ročníku. Proběhlo dvoukolově, nejprve ve znalostech mluvnických a potom v dovednosti napsat slohovou práci na dané téma v požadovaném rozsahu. Nejlépe si vedly a první místa obsadily 1.Vlčková Soňa, 2. Šorfová Nikola – žákyně 9. ročníku, 3. Marková Tereza – žákyně 8. ročníku. Děkujeme všem zúčastněným za snahu. Věříme, že budoucí žáci 8. a 9. ročníku se na základě výsledků školního kola probojují i do okresního kola této soutěže.

 


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 13. 3. 2019 10:51

Nabídka volného místa

Základní škola Nížkov přijme od 18. 3. 2019 učitele českého jazyka a dějepisu.

Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2019.

Velikost úvazku 0,91.

Bližší informace na tel.: 725 861 215 nebo na e-mailu zs@zs.nizkov.cz.

 


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 3. 2019 15:52

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Datum konání: 20. 2. 2019

Okresní kolo  zeměpisné olympiády bylo tematicky zaměřeno na kartografii, geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy. Zaměření úloh bylo širší, nad rámec běžné školní výuky. Důraz byl kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků,  vysvětlení a pochopení problémů  a dávání informací do souvislostí. Zástupcem naší školy byla žákyně osmého ročníku Jana Chvátalová. Jana se neumístila na předních příčkách, ale děkuji za její snahu a ochotu se podobné soutěže zúčastnit. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:33

Cirkusácká pohádka

Datum konání: 8. 2. 2019

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili v rámci divadelního předplatného ve Žďáře nad Sázavou Cirkusáckou pohádku – Divadlo Láryfáry z Prahy. V pohádce vystupovali principál Francesco a jeho žena Dulcinela, kteří se špatně chovali k účinkujícím v cirkuse, a proto během krátké chvíle přišli o skákající opice, hadí ženu, lvy a koně. Úkolem bylo zjistit, proč se tak stalo. Na scéně se objevila i další postava -  cestovatelka Betty, která celou situaci objasnila, napravila a pomohla cirkus Francesco zachránit. Poučení pro děti i nás dospělé je, že pokud se budeme chovat ke svým blízkým špatně, nemůžeme čekat, že se s námi budou chtít kamarádit, přátelit.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:13

Soutěž mladých recitátorů

Datum konání: 24. 1. 2019

24. 1. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři byli rozděleni do tří kategorií (1. kategorie – 1. ročník, 2. kategorie - 2. a 3. ročník, 3. kategorie - 4. a 5. ročník). V 1. kategorii se umístila na 3. místě Valerie Toufarová, na 2. místě  Valdemar Vítek a 1. místo získala Nicole Trinkmocová. Ve 2. kategorii se na 3. místě se umístil Patrik Jaroš ze 2. třídy, na 2. místě Leontyna Škarydová ze 2. třídy a vítězem se stala Klára Prchalová ze 3. třídy. Ve 3. kategorii se na 3. místě umístila Lucie Velínová ze 4. třídy, Matěj Neubauer ze 4. třídy obsadil 2. místo a zvítězila Barbora Šimková také ze 4. třídy.

 


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:11

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí

Datum konání: 30. 1. 2019

I letos probíhal na naší škole jednodenní projekt Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí. Tento projekt je návodem, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom, běžných rizik každodenního života a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností.Seznamuje žáky se základními pojmy, s druhy a příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci se věnují teorii i praxi, při které simulují různé druhy chování, první pomoc zraněnému, ochranu před nebezpečnými chemickými látkami atd. Mezi letošní probíraná témata patřila např. První pomoc, Požáry a jejich rizika, Povodně, Osobní bezpečí atd. Učitelé se během projektu snažili připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při vzniku nebezpečí. Všem vyučujícím i žákům děkuji za jejich snahu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:08

Soutěž ve florbale

Datum konání: 17. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 se konal již tradiční turnaj ve FLORBALU pro žáky I. stupně. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 týmů. Před začátkem se jeden tým odhlásil. Zbývající mužstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách byla sehrána utkání každý s každým. Všechny zápasy se hrály na dva poločasy po čtyřech minutách. Tým s nejmenším počtem bodů skončil na posledním místě. Třetí ve skupinách se utkali o 5. - 6.místo. První dva týmy se utkaly křížem ve dvou semifinálových utkáních. Poražení hráli o konečné třetí místo. Vítězové pak finále o celkové vítězství v turnaji.

Na 3. místě se umístil tým BÍLÍ TYGŘI ve složení Nina Vítková, Jiří Jaroš, Matěj Neubauer a Kryštof Bartoníček. 2. místo patří týmu MODŘÍ TYGŘI ve složení Justýna Šorfová, Klára Prchalová, Miloslav Šorf, Jan Henzl a David Vlček. Vítězem turnaje byl tým ZEBRY, za který nastoupili Julie Musilová, Matyáš Navrátil, Šimon Sobotka a David Dočekal.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitně odehrané zápasy.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 12:05