Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Vybíjená MIX okresní kolo

Datum konání: 2. 4. 2019

V úterý 2. 4. 2019 se uskutečnilo ve Sportovní hale TJ ŽĎAS Žďár nad Sázavou okresní kolo ve vybíjené MIX pro I. stupeň základních škol. Z naší školy se zúčastnilo družstvo 11 hráčů. Mimo chlapců se turnaje zúčastnila i tři děvčata. Celkem se utkalo 16 mužstev. Týmy byly rozděleny do čtyř skupin po čtyřech, kde každý sehrál utkání s každým. Po skončení skupin se první týmy utkaly v semifinále, druzí o 5. - 8. místo, třetí o 9. - 12. místo. Poslední ve skupinách už o pořadí nehráli. My jsme skončili ve skupině třetí a utkali jsme se o konečné 9. - 10. místo. Bohužel jsme soupeři podlehli a nakonec obsadili 10. místo. I když se nám nepovedl lepší výsledek, patří všem našim hráčům poděkování za dobré výsledky a reprezentaci školy.

 

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 5. 4. 2019 13:12

Všeználek

Datum konání: 29. 3. 2019

 

V pátek 29. 3. 2019 se konalo 3. oblastní kolo vědomostní soutěže Všeználek pro žáky 5. ročníku. Naši školu v této soutěži reprezentovali Julie MUSILOVÁ, Marta DOČEKALOVÁ, Matyáš NAVRÁTIL a Jakub BRUKNER. Otázky, které žáci dostávali, byly z oblastí přírodovědy, vlastivědy, hudební nauky, literatury, dějin a sportu. Soutěžící odpovídali na otázky buď jednotlivě nebo společně, vždy výběrem jedné varianty. Součástí byly i dvě mezihry, ve kterých poznávali pohádkové písničky a měli po zhlédnutí obrázků zvířat napsat jich co nejvíce v určitém časovém intervalu. V prvních kolech se našim soutěžícím dařilo, ale postupem času se jim některé odpovědi nepovedly. Přesto statečně bojovali a nakonec obsadili pěkné 4. místo. Patří jim tímto poděkování za vzornou reprezentaci 5. ročníku a naší školy.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 5. 4. 2019 13:08

Zemědělství na Vysočině

Žáci 7. a 8. ročníku se v pátek 22. 3. 2019 3. vyučovací hodinu zúčastnili školního kola soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině, která je pořádána pod záštitou hejtmana našeho kraje MUDr. Jiřího Běhounka. Cílem soutěže je zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství a lesnictví v Kraji Vysočina a také v nich podnítit zájem o studium zemědělských oborů. Žáci testovali a porovnávali své vědomosti z dané oblasti v celkem 25 otázkách. Po vyhodnocení byli nominováni dva nejlepší řešitelé - Tereza Marková a Jakub Rosecký -  do druhého kola soutěže, které proběhne 3. 5. 2019 na Krajském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 4. 2019 13:05

Vítejte ve virtuální realitě

Datum konání: 22. 3. 2019

Program „Vítejte ve virtuální realitě“, který absolvovali žáci šestého ročníku, byl zaměřen především na svět sociálních sítí a jejich nástrahy. Během tohoto programu se žáci zúčastnili mnoha různých aktivit, které je i dle vlastních slov velice bavily.

Jednou z prvních takových aktivit bylo vytváření vlastního profilu do fiktivní sociální sítě. Žáci dostali pracovní list, do kterého vyplňovali informace o sobě (jméno, datum narození, místo bydliště, telefon, e-mail, zájmy, …). Bylo jen na žácích, které údaje vyplní, žádné nebyly označeny jako povinné. Po útoku hackerů se tyto jejich profily staly veřejnými a osobní informace žáků unikly ven – v našem případě na chodbu, kde si je o přestávce každý mohl přečíst. Lektorky ještě před tímto únikem dat údaje jako datum narození nebo telefon začernily. To však žáci nevěděli. Mnohým z nich se tato vzniklá situace nelíbila a ani jim nebylo příjemné, že informace o nich si může na chodbě kdokoliv přečíst. Díky této aktivitě si uvědomili, jaké všechny údaje už o sobě uvedli ve virtuálním světě na svých veřejných profilech.

Jako další z aktivit můžeme zmínit hru „Výměna židlí“, která u žáků také měla velmi kladný ohlas. Při této činnosti se lektorky s žáky bavili na téma youtube, sociální sítě, veřejný vs. soukromý profil apod.

Problematikou sdílení fotek na sociálních sítí s označením polohy, současným fenoménem youtuberů a gamerů se žáci zabývali během scének, kdy ve skupinkách nacvičili pro ostatní krátké představení na zadané téma. Žáci si zde pěkně procvičili vzájemnou spolupráci.

Bezpečný internet byl tématem i poslední aktivity, během které žáci opět ve skupinkách vytvořili několik plakátů. Ty je možné si prohlédnout v učebně č. 38 na nástěnce.

Velmi pozitivně hodnotím zpětnou vazbu od lektorů, kteří se žáky všechny aktivity probrali, reflektovali s nimi mimo jiné průběh, přínos cvičení, chování ve skupině. Žáci se do diskuze zapojovali také pomocí sebereflexe a hodnocení vzájemné spolupráce.

 


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 5. 4. 2019 13:03

Matematický klokan

Datum konání: 22. 3. 2019

Všichni žáci druhého až devátého ročníku se v pátek 22. 3. 2019 zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Soutěž pořádá Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Žáci ZŠ jsou rozděleni do 4 kategorií: Cvrček (2. - 3. třída), Klokánek (4. - 5. třída), Benjamín (6. - 7. třída) a Kadet (8. - 9. třída). Řešené úlohy jsou rozděleny dle obtížnosti do kategorií za tři, čtyři a pět bodů, za každou špatně zodpovězenou otázku se jeden bod odečítá. Do soutěže žáci vstupují již s určitým počtem bodů, aby se nedostali do záporných výsledků. Za otázky bez odpovědi se nic nepřičítá, ani neodečítá. Žáci si tak sami musí zvolit vhodnou taktiku, rozhodnout se, např. zda budou odpovědi pouze tipovat. Matematický klokan u žáků ověřuje nejen matematické znalosti a dovednosti, ale také představivost, logické uvažování, kritické myšlení a schopnost řešit netradiční typ úloh. Vítězem v kategorii Cvrček se stala Natálie Dobrovolná (3. třída, 62 bodů), v kategorii Klokánek Jakub Brukner (5. třída, 88 bodů), v kategorii Benjamín Tereza Perničková (7. třída, 94 bodů) a v kategorii Kadet Lukáš Prchal (9. třída, 84. bodů). Všichni zúčastnění si zaslouží pochvalu za aktivitu, se kterou se do soutěže pustili, a za výsledky, kterých dle svých možností dosáhli.


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 5. 4. 2019 13:00

Šplh 1. stupeň ZŠ

Datum konání: 20. 3. 2019

 

Ve středu 20. 3. 2019 se uskutečnilo v tělocvičně 2. ZŠ ve Žďáru nad Sázavou okresní kolo ve šplhu pro I. stupeň základních škol. Z naší školy do okresu postoupili dva zástupci. V kategorii chlapci 4. ročník soutěžil Filip TOUFAR a jen těsně nevyhrál a obsadil výborné 2. místo. V kategorii chlapci 5. ročník šplhal Jiří JAROŠ, který obsadil 6. místo. Oba závodníci podali velmi dobré výkony ve velmi silné konkurenci. Patří jim poděkování za vzornou reprezentaci naší školy.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 5. 4. 2019 12:56

Láska je láska

Datum konání: 15. 3. 2019

„Láska je láska“ zpívala kdysi ve své písni Lucie Bílá. Jak si slovo láska vysvětlit, co pro koho znamená a jak s ní nakládat, bylo hlavním tématem dalšího preventivního programu zařazeného do 8. ročníku. Nejprve si preventistky s žáky povídaly o tom, jaké vztahy můžeme mít – sourozenecký, kamarádský nebo partnerský. Dále se již zaměřily pouze na vztahy partnerské. Řešila se otázka, jak vypadá zdravý vztah a co by se ve vztahu rozhodně nemělo objevit. Samostatně žáci sepisovali, jaké povahové vlastnosti a jaký vzhled by měl mít v budoucnu jejich protějšek a samozřejmě i naopak – co by u svého partnera rozhodně netolerovali. Prozradili, co je na opačném pohlaví upoutá jako první. Také se zamýšleli nad přiměřeným věkem ženy a muže v době narození prvního potomka. Prostor byl i pro anonymně položené otázky více „na tělo“ směřované na samotné lektorky. Ty žákům odpovídaly upřímně a často vycházely z vlastního života. Téma preventivního programu žáky zaujalo, přistupovali k němu velmi aktivně a se zájmem. Doufám, že si každý žák z tříhodinového povídání odnesl ten nejlepší recept, podle kterého v budoucnu volit svého partnera.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 4. 2019 12:53

Dvě strany mince

Datum konání: 15. 3. 2019

V pátek 15. března 2019 přijeli za sedmáky lektoři a společně si povídali o závislostech všeho druhu. Jak už název napovídá, tak všechno má dvě strany. Společnými silami jsme se snažili vymyslet, jaká pozitiva nám mohou závislosti přinést. Přesvědčili jsme se ale, že nám přináší více škody než užitku. Musím všechny velmi pochválit za jejich aktivitu a velmi dobré znalosti o tomto tématu. Mnozí si vzpomněli na hodiny Výchovy ke zdraví, kde už si o drogách a závislostech nejednou povídali.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 5. 4. 2019 12:51

Právní vědomí

Datum konání: 14. 3. 2019

 

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se třetí vyučovací hodinu žáci 8. ročníku zúčastnili programu primární prevence s názvem Právní vědomí, které pořádá Krajské ředitelství policie kraje Vysočina. Žáci se blíže seznámili s pojmy jako je trestný čin, přestupek, vandalismus, kdy k takovým to skutkům dochází a jaký trest může člověk podle zákona očekávat. Důležitá byla také informace, od kolika let je člověk za své skutky právně odpovědný a jak na jeho přečiny bude nahlíženo pokud je mladistvý. Trochu výstražně působil výčet případných opatření u osob ve věku 15 až 18 let. Cílem programu bylo připomenout žákům, že každý jedinec je za své činy zodpovědný a každý si ponese důsledky svého jednání.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 5. 4. 2019 12:49

Vida - škola hrou

Datum konání: 13. 3. 2019

Proč stále sedět jen ve školních lavicích, když se můžeme hromadu věcí naučit i zábavnou formou?! Za tímto účelem jsme společně vyrazili do Brna. Nejprve jsme se rozhodli prozkoumat příčiny potopení Titaniku. S palubním lístkem v ruce jsme se vydali do útrob Titaniku. Čekala na nás ukázka různých zákoutí na lodi či každodenního života na  palubě. Všichni jsme netrpělivě očekávali konec výstavy, abychom zjistili, zda jsme se zachránili či nikoli. Následovala návštěva zábavného centra Vida, kde jsme si vyzkoušeli vědu na vlastní kůži a bylo jedno, jestli se jednalo o oblast přírodovědy, chemie, fyziky .… Zkusili jsme si hlásit počasí, zažili jsme zemětřesení a největší odvážlivci vlezli i na letecký simulátor. Některé to natolik zaujalo, že ztratili pojem o čase a klidně by i zůstali v Brně. :D


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 5. 4. 2019 12:44