Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Bruslení

Datum konání: 19. 3. 2018

V rámci hodin tělesné výchovy navštívili žáci 8. a 9. roč. Zimní stadion ve Žďáru nad Sázavou. Ledovou plochu jsme měli zamluvenou v pondělí 19. 3. 2018 dopoledne.  Žáci byli rozděleni na dvě skupiny. Jednu  skupinu tvořila děvčata, která bruslila na své polovině. Druhá skupina byli kluci, kteří na své polovině hráli hokej. Hodina a půl uběhla velice rychle a všichni byli rádi, že udělali něco pro své zdraví a trochu více rozhýbali svoje tělo.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 21. 3. 2018 8:17

Soutěž ve šplhu - okresní kolo

Datum konání: 20. 3. 2018

Soutěž ve šplhu se konala 20. 3. 2018. Tentokrát byla konkurence závodníků mnohem větší, protože se jednalo o okresní kolo. Uskutečnilo se opět v tělocvičně 2. ZŠ Žďár nad Sázavou. Závodníci byli znovu rozděleni na skupiny děvčat a chlapců.

Filip TOUFAR, který jediný postoupil a reprezentoval naši školu, ani tentokrát nezklamal. Sice se neumístil na prvních místech, ale v silné konkurenci se určitě neztratil a obsadil 7. místo.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 21. 3. 2018 7:55

Co umím a dokážu II.

Po vyhlášení nápadu „ Ukaž, co umíš… dovedeš… zvládáš...“ jsem byla velmi mile překvapena. Děti začaly nosit své kresby, malby, krátké texty o svých sportovních zájmech, fotografie svých výrobků, které vyrábějí samy nebo s pomocí rodičů. Všechny přinesené práce byly velmi inspirativní a dobré, ne-li vynikající. Přála bych autorům „děl“, aby slyšeli krásné komentáře ostatních dětí naší školy směrem k jejich pracem. Mnohdy byli žáci překvapeni, čemu a na jaké úrovni se jejich spolužáci věnují ve svém volném čase. Doufám, že se některé děti inspirují, nadchnou a začnou svůj volný čas trávit smysluplněji. Prvními vlaštovkami, které se nebály ukázat své výtvory i ostatním,  byly: D. Šurnická- 8. ročník – krásné obrázky inspirované Asií, N. Sobotková- 7. ročník - dokonalé kresby inspirované komiksy, A. Marková- 7. ročník - dokonalé černobílé kresby inspirované fotografií, Š. Košáková - 8. ročník - krásný portrét dívky, L. Poulová - 8. ročník - perfektní kresby kreslené tužkou, M. Danko - 6. ročník- dokonale vyvedená kresba znázorňující stisk rukou, A. Klímová - 5. ročník - moc pěkná kresba panenky a medvídka, S. Vlčková - 6. ročník - krátké povídání o volejbalu -  sportu, kterému se věnuje, T. Bořil - 6. ročník - povídání o florbalu, který dělá velmi rád, A. Šimková - 6. ročník -  povedená kresba detailu oka. Všechny děti bych chtěla pochválit a moc bych si přála, aby ve svých zájmech i nadále pokračovaly a nebály se je ukázat i ostatním….

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 16. 3. 2018 16:09

Co umím, zvládám, dokážu

Datum konání: 12. 3. 2018

Každý člověk má spoustu rovin své osobnosti. Někteří lidé jsou obecně nadáni téměř na všechno a někteří musí bojovat za každý nepatrný úspěch. Stejné je to i s dětmi. U nich jsou tyto vrozené dispozice o to patrnější, že jsou velmi často hodnoceny. Rodiči, spolužáky, učiteli atd. Často jsou hodnoceny spíše negativně. Co jim nejde, v čem jsou „slabí“ atd. Přitom spousta dětí je velmi šikovná. Ale nemají možnost se projevit nebo se vlivem výchovy stydí a bojí. Rozhodla jsem se dát těmto dětem šanci „ ukázat se“. Mají možnost donést do školy cokoliv, čím se zabývají ve svém volném čase. Ať je to kresba, malování, skládání z papíru, práce se dřevem ….. Budou mít místo v učebně zeměpisu, kde mohou svá dílka vystavit a ukázat všem ostatním. Prvními vlaštovkami jsou dívky 7. ročníku- N. Sobotková a A. Marková, 8. ročníku- D. Šurnická. Děvčata přinesla do školy ukázat své kresby, kterým se věnují ve  volném čase. Jde o moc pěkné práce, které ostatní obdivují. Bude stačit, pokud např. kluci, kteří se věnují práci se dřevem, své výrobky pouze vyfotí a přinesou ukázat fotky svých děl. Problémem bývá velký ostych a strach, co tomu řeknou ti druzí. Proto prosím rodiče, aby své děti povzbudili a motivovali. Děkuji.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 14. 3. 2018 14:00

Oblastní kolo recitační soutěže

Datum konání: 22. 2. 2018

Oblastní kolo recitační soutěže proběhlo 22. 2.  2018 v ZUŠ ve Žďáru nad Sázavou. Poděkování za účast v této soutěži si zaslouží Eliška Košáková, Matěj Neubauer a Jana Pejchalová, kteří úspěšně reprezentovali naši školu a v řadě již zkušených recitátorů se neztratili. V doprovodném programu se nám představil spisovatel Jan Opatřil se svými knihami z rybího světa. Celé dopoledne jsme si s dětmi velmi užili.

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 26. 2. 2018 9:59

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Datum konání: 20. 2. 2018

Okresního kola zeměpisné olympiády 20. 2. 2018 se zúčastnili dva žáci naší školy. Za 7. ročník Antonín Doležal a za 6. ročník Filip Křesťan. V první části žáci pracovali se Školním atlasem světa. Z bodového ohodnocení vyplynulo, že tuto dovednost je třeba i nadále posilovat. Ve druhé části měli žáci prokázat své znalosti bez opory v atlase. Zde žáci získali bodů nejvíce. Třetí a poslední část byla zaměřena na praktické úkoly. Tonda tyto úkoly zvládl velmi dobře z max. počtu 28 bodů získal bodů 22, Filip z max. počtu 30 bodů získal bodů 15. Oběma žákům bych chtěla poděkovat za účast, neboť to pro ně znamenalo práci navíc ve volném čase.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 23. 2. 2018 8:49

Recitační soutěž

Datum konání: 9. 2. 2018

Dne 9. 2. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. V 1. kategorii (1. třída) se na 3. místě umístila Justýna Šorfová, na 2. místě skončila Leontyna Škarydová a vítězem kategorie se stal Patrik Jaroš.  Ve 2. kategorii (2. - 3. třídy) se na 3. místě se umístila Lucie Velínová ze 3. třídy, na 2. místě skončil Matěj Neubauer ze 3. třídy a zvítězila Jana Pejchalová ze 3. třídy. Ve 3. kategorii (4. - 5. třídy) skončil na 3. místě Zdeněk Bartoníček z 5. třídy, na 2. místě Julie Musilová ze 4. třídy a na 1. místě byla Eliška Košáková z 5. třídy. V kategorii nejstarších žáků soutěžily 2 žákyně – na 2. místě se umístila Natálie Sobotková ze 7. třídy a na 1. místě skočila Andrea Sekničková ze 7. třídy.

Do oblastního kola byli vybráni a postoupili tito žáci – Eliška Košáková z 5. třídy, Jana Pejchalová ze 3. třídy a Matěj Neubauer ze 3. třídy.

Všem zúčastněným velice děkujeme za připravené básničky a skvěle odvedené výkony a budeme se těšit na setkání při dalších recitačních soutěžích.

 

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 20. 2. 2018 9:10

Olympiáda v anglickém jazyce

Datum konání: 14. 2. 2018

Své znalosti anglického jazyka a schopnost konverzovat a reagovat na danou situaci si mohly 14. 2. 2018 otestovat žákyně 8. ročníku Ivana Chvátalová a žákyně 7. ročníku Jana Chvátalová. Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce mělo dvě části – část poslechovou, která ověřuje porozumění mluvenému textu, a část konverzační, během níž účastníci mluví na vylosované téma a vedou rozhovor s komisí.

Jana Chvátalová v kategorii IA obsadila 4. místo (od 1. místa ji dělily pouhé 3 body), Ivana Chvátalová v kategorii IIA obsadila 12. místo.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 20. 2. 2018 8:09

Třetí turnaj v miniházené

Datum konání: 16. 2. 2018

Třetí turnaj v miniházené mladších žáků se uskutečnil na ZŠ Švermova ve Žďáře n. S.  16. 2. 2018. Celkem se zúčastnilo 8 družstev starších a 12 družstev mladších z 10 škol. Naše škola vyslala do bojů 3 družstva - jedno družstvo starších, dvě mladších. Narozdíl od minulého kola, kde mladší zvítězili, se našim družstvům nedařilo. Mladší obsadili ve svých skupinách poslední místa a teprve v posledních zápasech se jim podařilo zvítězit, což stačilo pouze na 10. a 11. místo. Starší byli ve skupině druzí, ale v soubojích o umístění se jim nedařilo a obsadili nakonec 4. místo. Školu reprezentovali: Kryštof Bartoníček, Matěj Doležal, Šimon Sobotka, David Dočekal, Matěj Neubauer, Petr Kuba, Matyáš Navrátil, Ondřej Štohanzl, David Vlček, Patrik Dvořák, Julie Musilová, Matouš Sobotka, Radim Němec a Patrik Dvořák. Za mladší nastříleli většinu branek David Dočekal a Julie Musilová, mezi staršími nejlépe stříleli Matouš Sobotka a Radim Němec, neztratili se ani David Vlček a Patrik Dvořák. Všichni se těšíme na poslední turnaj, který patrně proběhne začátkem května v Novém Veselí.

 


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 20. 2. 2018 7:23

Den bezpečnějšího internetu

Datum konání: 8. 2. 2018

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se žáci 1. - 4. ročníku  věnovali otázkám týkajícím se internetové bezpečnosti. Žáci prvního ročníku si ukázali, které stránky je bezpečné spouštět a které ne. Druháci se věnovali výhodám, které internet uživateli přináší a ujasnili si pravidla sdělování osobních informací, sdílení fotografií ad. Na nebezpečí internetu se zaměřili žáci 3. ročníku - komunikace s neznámými osobami, sdělování své adresy, otevírání zpráv od neznámého odesilatele. V rámci dvou hodin etické výchovy  se  internetovou bezpečností zabývali čtvrťáci. Povídali si o tom, k čemu děti nejčastěji používají počítač, jaké stránky a aplikace vyhledávají, kolik času denně/týdně tráví u PC. Většina dětí sedí u počítače každý den, někteří i několik hodin. Nejčastěji hrají různé hry, pouštějí si písničky, videa youtuberů, používají Skype, dva žáci již mají Facebook! Žáci diskutovali o tom,  že na internetu lze najít plno fajn věcí, které nás baví nebo se nám mohou hodit do školy. Mohou tam potkávat kamarády, spolužáky, ale samozřejmě i úplně cizí lidi. Ne vždy ale ví zcela jistě, s kým si píší a komu sdělují informace o sobě. Zdůraznili si, že je dobré být opatrný na osobní údaje. O tom, co děti dělají na internetu, by vždy měli vědět rodiče.

Tato aktivita je nejen součástí školního Minimálního preventivního programu, ale také jedna z cest, jak zvýšit bezpečnost našich žáků.

 


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 15. 2. 2018 13:38