Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Zelený balíček - Tonda obal na cestách

Projekt Zelený balíček proběhl letos 20. listopadu na téma třídění odpadů. Z Prahy k nám dorazily 2 lektorky společnosti EKO-KOM a.s. se svým programem Tonda obal na cestách. V letošním roce se k nám připojila i místní mateřská školka se staršími dětmi. Celkem bylo realizováno 9 besed přizpůsobených věku dětí, při kterých probíhala krátká videoprojekce, výklad lektora a pro nejmenší Tondova třídící hra. Nechyběla ani ukázka recyklovaných materiálů, které si všichni mohli osahat. Děti se dozvěděly nové informace a teď už bude jenom na nich, jak je využijí a přenesou do svých domovů.


Autor: Ivana Junová Publikováno 24. 11. 2017 11:19

Den otevřených dveří žďárských firem - soutěž

Na základě nabídky pracovníků firmy Tokoz se žáci 8. ročníku zúčastnili soutěže pořádané v rámci Dne otevřených dveří žďárských firem. Porotu se snažili zaujmout kreativně pojatým videospotem, který měl Žďár nad Sázavou představit jako „super“ město. Podmínkou bylo, aby se v soutěžní práci objevila loga všech firem, jež otevřely své dveře návštěvníkům Festivalu vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou.

Téměř celé video bylo natáčeno před budovami jednotlivých firem za dohledu Mgr. Petry Zikmundové a jeho součástí byla také anketa, v rámci které žáci oslovovali náhodné kolemjdoucí. Natočený materiál žáci samostatně sestříhali a upravili.  O výsledcích soutěže jsme byli informováni s časovým předstihem, a tak jsme mohli jako první poblahopřát našim vítězům. Vyhlášení proběhlo 9. 11. 2017 v 15:30 v budově Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou, kde byla celé třídě předána odměna v podobě finančního příspěvku na třídní výlet v hodnotě 15 000 Kč. Na místě jsme zjistili, že si odměnu odnáší  i další tři školy. Našim vítězům odměnu předaly firmy Teleflex a Tokoz.


Autor: Mgr. Eva Jarošová, Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 11. 2017 9:10

Ďáblíci a andílci - preventivní program

Jak zlepšovat vzájemné vztahy dětí ve třídě? Jednou z cest jsou účelně vybírané preventivní programy. Program vybraný pro 7. ročník byl zaměřen na uvědomování si rozdílů mezi lidmi, na toleranci, schopnost se vzájemně domluvit a přitom se neurážet. Vysledované závěry o spolupráci dětí ze třídy jsou vždy velkým přínosem i pro třídní učitelku, která pak může s třídou lépe pracovat.

Lektorky byly velmi dobře připravené a jimi zvolené aktivity byly smysluplné a organizačně dobře zvládnuté. Důležitá je i následná zpětná vazba směrem od třídní učitelky k dětem. Děti si tak uvědomí silné a slabé stránky kolektivu, kterého jsou součástí. Díky patří jak lektorkám z Centra prevence ve Žďáru nad Sázavou, tak dětem, které zadané úkoly plnily,  jak nejlépe dovedly.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 11. 2017 8:59

FLORBAL II. stupeň

Turnaje se zúčastnilo 6 týmů (6. roč. - Tomáš Bořil, Matyáš Sommer, 7. roč. - Tereza Marková, Jakub Dočekal, Jana Chvátalová, Jakub Rosecký, Karolína Kasalová, Kateřina Špačková, Jaroslav Pokorný, Jan Chvátal, Filip Chvátal, 8. roč. - Lukáš Prchal, Lukáš Vlček, 9. roč. - Mojmír Chvátal, Stanislav Černý, Marek Chvátal, Petra Pejchalová, Jindřich Pernička, Kateřina Marková, Petr Pokorný, Lucie Filová, Jiří Landa, Tomáš Vlček, Jan Vlček, David Vlček, Nikola Pojmonová), které se 15. 11. 2017 utkaly systémem každý s každým. Po odehrání všech zápasů ve skupině byly odehrány další tři zápasy o konečné pořadí. První  místo  obsadil tým Tučňáků, 2. místo patří Lachtaňatům a 3. místo vybojoval tým Golden Knights.

Byla odehrána velmi kvalitní utkání. Všichni bojovali fair play a turnaj se celkově velmi vydařil. Vítězové obdrželi medaile a diplom.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 24. 11. 2017 8:53

FLORBAL ČEPS CUP I. stupeň

Florbalového turnaje se 9. 11. 2017 zúčastnilo celkem sedm týmů. Každý se utkal s každým. Nejlepší tým postoupil do krajského kola.

Náš tým si vedl celkem úspěšně. Tři utkání vyhrál a tři utkání prohrál. Tým ve složení  - 3. roč. - David Dočekal, 4. roč. - Patrik Dvořák, Josef Pernička, David Vlček, 5. roč. - Matouš Sobotka, Radim Němec, Richard Marek -  skončil nakonec na velmi pěkném 4. místě.

Turnaj byl velice dobře organizačně zvládnut a sponzor akce poskytuje každému přihlášenému týmu florbalové vybavení v hodnotě 3 000,- Kč.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 24. 11. 2017 7:56

Zrušené kroužky

Datum konání: 1. 12. 2017

Z organizačních důvodů neproběhne v pátek 1. 12. 2017 kroužek Míčových her (vedoucí -  p. F. Sládek) a kroužek Taneční aerobik (vedoucí - p. R. Večeřová).


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 23. 11. 2017 10:23

Ředitelské volno

Datum konání: 4. 12. 2017

Ze závažných organizačních důvodů vyhlašuji na 4. 12. 2017 pro žáky volný den. V provozu nebude ani školní družina. Všem žákům bude na tento den odhlášen oběd.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 11. 2017 11:49

Peníze a my

Datum konání: 25. 10. 2017

Již druhým rokem se tři žáci devátého ročníku (letos Marková, Pernička, Chvátal Marek) zapojili do soutěže finanční gramotnosti, kterou pořádá Střední škola obchodu a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou. Úkolem pro soutěžící bylo na základě předložených informací vytvořit nabídku cestovní kanceláře. Nabídka měla obsahovat náplň zájezdu (reklamu), kalkulaci a osobní prezentaci nabídky. Součástí celé soutěže byl také teoretický test, který vyplňoval každý žák sám za sebe. Porotci sečetli body a na zhruba po tříhodinovém snažení vyhlásili vítěze. Letos se nám bohužel nepodařilo uspět tak výtečně jako loni, kdy žáci obsadili první místo. Deváťáci se museli spokojit s místem sedmým, ale může je těšit, že to zkusili, porovnali se s konkurencí a umístili se v první polovině výsledkové listiny.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:49

Společné putování

Datum konání: 27. 11. 2017

V rámci projektu „Náš kraj“ jsme se jako patroni rozhodli pro děti z 1. ročníku připravit naučně - sportovní putování po krajině v okolí Nížkova. Rozdělili jsme se do 4 skupin. Každá skupina si připravila stanoviště s úkoly. Na prvním stanovišti děti z 1. ročníku plnily jednoduchý test všeobecných znalostí, na druhém stanovišti měly za úkol sestavit puzzle Zelené hory, na třetím stanovišti se seznamovaly s dřevinami Vysočiny a na posledním stanovišti sestavovaly domino s tematikou nejznámějších budov Nížkova. Po skončení naučné části si prvňáčci společně s žáky 7. ročníku zasportovali. Házeli šiškami na cíl, hráli míčové hry a házeli kriketovým míčkem do dálky. Společně prožitý čas nám všem rychle uběhl. Prvňáčci byli spokojeni a my také. Já jako třídní učitelka bych tímto chtěla žákům 7. ročníku poděkovat za vzornou přípravu úkolů a za nápaditost s jakou úkoly pro prvňáčky připravili.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:43

Soutěž o nejkrásnější sluneční soustavu

Datum konání: 27. 9. 2017

Prvním učivem, se kterým se seznámili žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu, bylo povídání o vesmíru. O jeho vzniku, fungování a základních kosmických tělesech, které se v něm objevují. Téma je to populární a pro děti zajímavé. Proto jsem se rozhodla využít zájmu a nadšení dětí a vyhlásila soutěž o nejkrásnější model Sluneční soustavy. Do soutěže se rozhodla zapojit téměř celá třída. Velmi mě tím potěšila. Na vysokém zájmu dětí o výrobu modelu je vidět, že ještě pořád rády tvoří, jsou to děti nápadité a šikovné. Modely, které děti donesly do školy byly krásné. Některé modely překvapovaly svým barevným zpracováním, některé svítily, jiné se dokonce pohybovaly. Žasla jsem nad fantazií a šikovností žáků . Děti pracovaly samy nebo jim pomohli s výrobou rodiče. Cením si i jejich času, který tomu obětovali. Děti byly odměněny pochvalou a věcnými cenami, které si rozhodně zasloužily. Myslím, že můžeme být na žáky naší školy pyšní.

Fotografie najdete v galerii.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:41