Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Beseda s Policií ČR

Datum konání: 18. 10. 2021

Na besedu s policií se většina dětí velmi těšila, zejména pro chlapce to bylo atraktivní téma. Paní policistka pohovořila s dětmi o výbavě policistů - nechala nás vyzkoušet a prohlédnout například pendrek, terč, policejní opasek, policejní čepici. Dále si s dětmi povídala o přecházení vozovky na přechodu i mimo přechod, o styku s cizími lidmi. Naši nejmenší (1.+2. třída) byli velmi zapálení, aktivně spolupracovali a velmi bystře odpovídali na zadané otázky. Domů si každý odnesl drobné dárečky.


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 11. 2021 17:16

Klokan ve škole? Ano, přírodovědný!

Datum konání: 13. 10. 2021

Žáci 8. a 9. ročníku se již tradičně účastnili dalšího ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Našimi nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jiří Koukal a Radim Němec. Oba získali shodně 54 bodů. První místo s výrazným náskokem obsadil Zdeněk Bartoníček, kterému se podařilo nasbírat krásných 74 bodů. Všem žákům děkuji za účast a snahu.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 7. 11. 2021 17:13

Poznáváme naši obec a okolí

Datum konání: 27. 10. 2021

Tradiční školní projekt Náš kraj se letos konal v pondělí 27. 10. 2021. Akce je zaměřena na poznávání obce a jejího okolí z hlediska historického, přírodopisného, kulturního a nepsanou tradicí se stala práce s pověstí. Ani letos tomu nebylo jinak.

Třídní učitelé pro své třídy naplánovali obvykle venkovní program s putováním či exkurzí na nějaké zajímavé místo. Nechyběly destinace jako  kostnice, kostel sv. Mikuláše, Rosička, Červený mlýn nebo hranice Čech a Moravy na Blažkově. Právě k těmto místům se pojí různé pověsti, které již mnozí žáci znají. Ale i žáci sami se aktivně zapojili. Některé skupiny žáků své pověsti zdramatizovaly, výtvarně ztvárnily, nebo dokonce přetvořily podle vlastní fantazie.

Některá díla mají žáci vystavená ve svých kmenových třídách, a stala se tak součástí výzdoby, jinde zbyly alespoň vzpomínky na příjemně strávené tematické dopoledne se svými spolužáky a poznávání zajímavých míst v nejbližším okolí.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 7. 11. 2021 17:11

Mladí cyklisté na dopravním hřišti

Datum konání: 24. 9. 2021

V pátek 24. 9. 2021 vyjeli čtvrťáci do Žďáru nad Sázavou na dopravní hřiště. Zde  v učebně teoreticky probrali různé situace, které mohou v silničním provozu nastat, a procvičili  si některé základní dopravní značky. Po přestávce žáci dostali jízdní kola a v praktické části si vyzkoušeli jízdu na křižovatkách a podle dopravních značek. Na konci akce jsme byli upozorněni, že se setkáme ještě jednou na jaře 2022, kdy budeme mimo jiné plnit podmínky pro získání průkazu cyklisty.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 10. 10. 2021 17:29

T Mobile Olympijský běh

Datum konání: 1. 10. 2021

V pátek 1. 10. 2021 se konal již tradiční T Mobile Olympijský běh. Sportovci byli rozděleni do dvou skupin, a to 1. - 4. ročník a 5. - 8. ročník. Pro první skupinu byla vymezena trať se startem a cílem na hřišti u koupaliště v Nížkově. Pro druhou skupinu byla trať o něco delší, ale opět se startem a cílem na hřišti u koupaliště. Běžci 1. - 4. ročníku se v rámci třetí vyučovací hodiny odebrali na hřiště, kde startovali ve skupinkách po jednotlivých ročnících. Běžci 5. - 8. ročníku běh absolvovali v rámci páté vyučovací hodiny a startovali rovněž po jednotlivých ročnících. Někteří pojali tuto akci jako závod, někteří se jenom proběhli. Nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ke zdaru akce přispělo I krásné slunečné počasí.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 10. 10. 2021 17:24

Znovu na kolech - foto

Fotografie z cyklistického kurzu jsou umístěny v galerii.


Publikováno 7. 10. 2021 8:30

Dobrou chuť!

Datum konání: 5. 10. 2021

V úterý 5. 10. 2021 se polovina sedmé třídy s chutí pustila do vaření. Připravili si dva recepty. Jeden na bramboráky a druhý na langoše. Všichni přistupovali k práci zodpovědně a bylo vidět, že se na přípravu těší. Práce se jim neskutečně dařila a výsledek jejich snažení nejen skvěle vypadal, ale i chutnal. Na fotografiích se můžete podívat na občerstvení, které připravili jak pro sebe a spolužáky, tak i několik vyučujících.
 
Fotografie si můžete prohlédnout v galerii.
 

Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 7. 10. 2021 8:18

Učíme se o povoláních

Datum konání: 22. 9. 2021

Ve středu 22. 9. 2021 přijely za žáky 8. ročníku zástupkyně IPS ÚP ze Žďáru nad Sázavou. Žáci se během schůzky dozvěděli základní informace o nabízených službách informačního poradenského střediska, ke kterým patří:

 • poskytování informací o SŠ (studijních a učebních oborech v regionu),

 • přiblížení nároků a požadavků na jednotlivá povolání

 • možnosti uplatnění absolventů jednotlivých oborů v praxi

 • celková situace na trhu práce

 • v neposlední řadě také možnosti rekvalifikace

Pozornost byla také věnována možným zdrojům dalších informací, místům, kam se žáci a jejich rodiče mohou obracet o pomoc, požadavkům jednotlivých oborů nebo typickým znakům povolání. Níže si můžete pročíst vybrané postřehy toho nejdůležitějšího, co se žáci dozvěděli:

 

„Mám si vybírat obor, který mě bude bavit.“ (Pavel Palas)

„ Mám si uvědomit, že již známky z letošního pololetního vysvědčení se počítají k přijímacím zkouškám.“ (Martin Krčál)

„Díky tomuto programu se víc zamyslím nad svým výběrem oboru, práce.“ (Matyáš Navrátil)

„Povídali nám o povolání.“ (Karolína Pešáková)

„Je 3,6% lidí, kteří nemají práci.“ (David Vlček)

„Když nebudu vědět, jaké povolání zvolit, můžu se zeptat na Úřadu práce ve Žďáru nad Sázavou.“ (Marta Dočekalová)

„Sdělili nám, které povolání je žádané a kterých je naopak moc.“ (Julie Musilová)

„Bylo to zajímavé a dozvěděl jsem se hodně nových informací.“ (Jakub Brukner)

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 29. 9. 2021 13:54

Znovu na kolech

Datum konání: 7. 9. 2021 - 8. 9. 2021

Ve dnech 7. 9. a 8. 9. 2021 se uskutečnil již tradiční cyklistický kurz, který si klade za cíl rozvíjet u přihlášených žáků dovednosti  precizního ovládání jízdního kola, seznamovat je s pravidly silničního provozu a připravovat je na různé situace, které na kole mohou zažít - třeba i cestou do školy. Kurzu se letos zúčastnilo 58 žáků ze čtvrtého až devátého ročníku. 

Program kurzu sestával z teoretické a praktické  části. Teoretickou část absolvovali žáci přímo ve škole. Společnými silami si zopakovali nejdůležitější dopravní značky, otestovali své znalosti pravidel silničního provozu, řešili, jak se orientovat v různých dopravních situacích a připomněli si základy první pomoci. Ve škole plnili také část praktickou .- jízdu zručnosti.

Hlavní částí praktické přípravy je samozřejmě výjezd na dopravní hřiště. Proto žáci pořádně šlápli do pedálů a vyrazili do Žďáru nad Sázavou, aby si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli silniční provoz v kontrolovaných a bezpečných podmínkách. Počasí nám v letošním roce přálo a obě skupiny cestu zvládly bez větších karambolů.

Vybraní žáci se zúčastní Dopravní soutěže mladých cyklistů, která se koná 19. 5. 2022 ve Žďáře nad Sázavou. Kurz se opravdu vydařil,  a doufáme, že žáky nejen bavil,  ale že si také odnášejí soustu informací a dovedností, které jim pomohou k bezpečnějšímu pohybu na našich silnicích.


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 19. 9. 2021 17:38
Doposud nekomentováno.
Přidat komentář

Provoz školy od 1. 9. 2021

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021 pro rodiče najdete zde.

Informace o provozu školy od 1. 9. 2021 pro žáky najdete zde.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 8. 2021 17:34