Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Zadávání domácí práce a úkolů

Datum konání: 16. 3. 2020

Kompletní informace, o tom co si doma prostudovat, s čím se seznámit, jaké úkoly splnit, co si zapsat nebo nalepit do sešitu atd. v rámci realizace "Učení doma - domácí výuka žáků" najdete na webových stránkách školy (https://zs.nizkov.cz) pod ikonou "Škola" na stránce jednotlivých tříd. Domácí práce bude zadávána vždy na týden. Veškerá domácí práce na týden od 16. do 20. 3. 2020 bude vložena na stránky do 16 hodin v pondělí 16. 3. 2020. Na další týdny bude práce pro děti vložena tak, aby ji měly k dispozici vždy od pondělí od 8 hodin. Využívejte prosím možnosti konzultací s jednotlivými vyučujícími.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 3. 2020 17:28

Schůzky s rodiči a beseda s psycholožkou

Datum konání: 26. 3. 2020

Vzhledem k současné situaci 26. 3. 2020 schůzky s rodiči a beseda s psycholožkou neproběhnou. O náhradním termínu besedy s paní Mgr. Elen Sejrkovou vás budeme informovat.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 14. 3. 2020 10:47

Žádost o ošetřovné

Datum konání: 16. 3. 2020

Pokud budete muset v době uzavření školy pečovat o dítě mladší 10 let a budete žádat o ošetřovné, kontaktujte nás, pošleme vám e-mailem vyplněný formulář, ve kterém si vyplníte část B a doručíte ho zaměstnavateli.

O ošetřovné můžete vzhledem k probíhajícím prázdninám požádat od 16. 3. 2020. Zaměstnanec - rodič má právo a nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Je proto na rozhodnutí zaměstnance – rodiče zda ošetřovné uplatní. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 13. 3. 2020 18:59

Tisková zpráva z 13. 3. 2020

S ohledem na skutečnost, že by mohlo dojít k mylné interpretaci o nařízení karantény informujeme občany o jejich povinnostech související s návratem ze zahraničí. POVINNÁ karanténa platí pro všechny, kteří se do ČR vrací ze všech 15 rizikových oblastí: Čína, Jižní Korea, Írán z evropských států Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Norsko, Dánsko a Francie (upozornění: v čase se tento seznam může měnit, zda se vracíte z rizikové oblasti ověřte na https://koronavirus.mzcr.cz/staty-sveta-s-vysokym-rizikem-prenosu-nakazy/).

 

 

 

Ti, kteří se vrátili z kterékoli ze jmenovaných zemí musí zůstat automaticky ve dvoutýdenní karanténě. Po návratu domů tyto osoby musí telefonicky kontaktovat svého praktického lékaře, který jim vystaví eNeschopenku. Během karantény je žádoucí zajistit si prostřednictvím známých nebo jinak z domova nákup a doručení potravin. V žádném případě po návratu a to ani po cestě od hranic nenavštěvujte žádné veřejné prostory s pravděpodobnou kumulací osob, ideálně už po cestě se chraňte alespoň improvizovanou rouškou!

Podle hejtmana Kraje Vysočina jde o mimořádné opatření, které bude účinné pouze tehdy, pokud bude dodržováno všemi, kteří se vrací z vyjmenovaných oblastí. Apelujeme na všechny spoluobčany vracející se z výše uvedených destinací, aby se chovali uvážlivě a zodpovědně. Jedině tak máme šanci šíření závažné infekce bránit.

 

Více informací i zde: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/vlada-mimoradne-jednani-koronavirus-covid-19.A200313_061812_domaci_kop

Publikováno na základě žádosti vedoucího odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina.


Publikováno 13. 3. 2020 18:05

Učení doma - domácí výuka žáků

Datum konání: 16. 3. 2020

Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k mimořádnému opatření, kterým se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, bude od 16. 3. 2020 do odvolání v Základní škole Nížkov probíhat "Učení doma - domácí výuka žáků".

Na webových stránkách školy (https://zs.nizkov.cz) je pod ikonou "Škola" vytvořena pro každou třídu webová stránka, na které od pondělí 16. 3. 2020 najdete informace, co si máte doma prostudovat, s čím se seznámit, jaké úkoly splnit, co si zapsat nebo nalepit do sešitu atd. Úkoly a práci budou zadávat jednotliví vyučující (každý za "svůj" předmět). U úkolů, které budou chtít vyučující odevzdat ke kontrole, bude uvedeno, jakým způsobem a do kdy je máte odevzdat.

Každý vyučující bude žákům ve dnech školního vyučování k dispozici v době od 8 do 14 hodin na e-mailu (e-maily najdete na webu školy pod ikonou Kontakty). S vyučujícími můžete konzultovat zadání úkolů, novou látku, nejasnosti atd. V průběhu příštího týdne doplníme tuto možnost konzultací i o možnost telefonického či jiného online kontaktu s vyučujícími.

Další informace, výukové materiály a zadání úkolů budeme posílat žákům a rodičům (e-mail nejmladšího dítěte) na školní e-maily (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com). Přihlašovací stránka je na adrese https://login.microsoftonline.com. Pokud potřebujete obnovit heslo pro přihlášení, kontaktujte mě prosím (marta.novotna@zs.nizkov.cz).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 13. 3. 2020 17:39

Mimořádné opatření

Vážení rodiče,

od pondělí 16. 3. 2020 se do odvolání ruší výuka v Základní škole Nížkov. K uzavření školy dochází na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020, kterým se s účinností ode dne 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb.

Po dobu uzavření školy jsou žákům odhlášeny obědy.

Sledujte, prosím, webové stránky školy, o změnách Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 12. 3. 2020 8:09

Beseda s policistkou

Datum konání: 19. 2. 2020

Beseda s Policii ČR - poznatky a dojmy žáků 5. ročníku:

- přišla paní policistka, představila se a začala

- povídala o bezpečí na silnici

- o tom, že bychom neměli zlobit v autě a obtěžovat řidiče

- že bychom si neměli sedat k cizím lidem ani s nimi odcházet

- třeba i o klíčích na krku, že dáváme najevo, že odcházíme poslední z domova

- o reflexních prvcích na oblečení a batohu

- rozdala nám různé omalovánky a skládací auto policie

- dávala nám různé otázky

- myslím, že všechny děti se ponaučily


Autor: Ivana Junová a žáci 5. ročníku Publikováno 26. 2. 2020 10:06

Právní vědomí - beseda

Datum konání: 19. 2. 2020

Beseda s paní policistou probíhala jako rozhovor. Žáci měli možnost se ptát na to, co je zajímá. Bavili se o svých právech, povinnostech. Dotazovali se, co je a co už není trestný čin. Paní policistka neobsáhla všechna témata, ale žáci odcházeli z hodiny nadšeni.

„Projekt se nám moc líbil. Překvapilo nás, kolik do všeho musí policista dát adrenalinu. Líbilo se nám také, že paní policistka vyprávěla příběhy, které se jí v práci staly. Dozvěděli jsme se, že práce policisty není jen fyzicky, ale také psychicky náročná. Vše probíhalo perfektně. Bylo to moc hezké a zajímavé povídání.“

 

 

 


Autor: Mgr. P. Zikmundová a žáci 7. ročníku Publikováno 21. 2. 2020 13:14

Šplh - okrsková soutěž

Datum konání: 18. 2. 2020

Soutěžící z naší školy si porovnali výkonnost ve šplhu na tyči s vrstevníky

z ostatních škol okrsku. Vyzkoušeli si šplh na jiných tyčích, než máme v naší

škole k dispozici. Zdokonalili se v rychlosti a obratnosti. Ze tří účastníků

postoupili dva do okresního kola.

 


Autor: Kateřina Kropáčková Publikováno 21. 2. 2020 13:07

České pohádky

V hodinách českého jazyka jsme ve 2. třídě probírali literární žánr pohádka. Zaměřili jsme se na ty klasické české, konkrétně Smolíček, Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Budulínek. Řadili jsme děj, četli v rolích, hledali kladné a záporné postavy a naučili se rozeznávat žánr jako takový. Vyvrcholením byl nácvik jednotlivých pohádek ve skupinkách. Děti se učily své role s velkým zaujetím a nasazením. S pomocí šikovných rodičů třída ožila vlkem, jeskyňkami, liškami, Karkulkou, Budulínkem, jelenem se zlatými parohy, ježibabou ad. Mimo jazykovou výchovu se děti zdokonalily v mnoha důležitých kompetencích, jako je např. vzájemná komunikace, spolupráce, tolerance, ochota pomoci.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 14. 2. 2020 13:17