Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Krajské kolo soutěže o zemědělství a lesnictví

Datum konání: 27. 5. 2022

V letošním školním roce měli naši žáci opět možnost zapojit se do soutěže Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěž je zajímavá především svým zaměřením, které cílí na zvýšení povědomí mladých žáků o současné situaci v zemědělství a lesnictví v našem kraji. Snaží se také vzbudit v žácích zájem
o studium oborů v této oblasti.

Ze školního kola nám vyplynuli dva vítězové – nejlepší žákyní byla Julie Musilová a nejúspěšnějším žákem Zdeněk Dobrovolný. Oba následně v doprovodu pedagogického dohledu odjeli reprezentovat naši školu v rámci krajského kola. Jejich zhodnocení celé soutěže si můžete pročíst níže.

Dne 27. 5. jsme se zúčastnili zemědělské a lesnické soutěže v sídle Krajského úřadu v Jihlavě. Hned
po příjezdu jsme dostali uvítací vak, ve kterém byly malé propagační dárečky. Poté jsme se šli usadit, vyčkali jsme na zbylé školy a začali jsme psát test. Po dopsání testu se odehrávaly okolo budovy volnočasové aktivity. Občerstvení bylo též zajištěné. Okolo jedné hodiny bylo vyhlášení vítězů. Prvních dvacet soutěžících vyhrálo výlet po kraji Vysočina. My jsme skončili na 15. a 16. místě z 50 zúčastněných.

Děkuji všem žákům, kteří se aktivně zúčastnili školního kola soutěže a zejména pak našim zástupcům z krajského kola.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 15. 7. 2022 9:36

Soutěžím, soutěžíš, soutěžíme!

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie).

Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti a baví je sledovat dění ve světě i kolem sebe.
V letošním roce se školního kola zúčastnili žáci 6. ročníku. Zadání olympiády bylo pro tento rok orientováno hlavně na praktické úkoly, měření na mapách, práci s atlasem. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími.

Všem děkuji za účast.

Mgr. Martina Klímová

 

Rekordních 28 žáků se sešlo 19. ledna 2021, aby předvedli své recitátorské schopnosti. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, z každé pak porota složena z vyučujících českého jazyka vybrala tři, jejichž básně zaujaly nejvíce. Výběr i přednes básní byl povětšinou velice zdařilý, proto měla porota nelehký úkol, a došlo dokonce i na hlasování o konečném umístění. I to nasvědčuje tomu, že se letošní ročník skutečně vydařil. Každý ze zúčastněných si odnesl malou pozornost a věřím, že i dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne.

 

1. kategorie (1. a 2. třída)

1. místo Sobotková Amálie (2.)

2. místo Chlubnová Amálie (1.)

3. místo Stehlík Filip (1.)

 

2. kategorie (3. až 5. třída)

1. místo – Koumar Jan (3.)

2. místo – Škarydová Leontyna (5.)

3. místo – Dvořáková Neli (3.)

 

3. kategorie (2. stupeň)

1. místo Velínová Lucie (7.)

2. místo Neubauer Matěj (7.)

3. místo – Šimková Barbora (7.)

 

Všem přihlášeným žákům děkuji za jejich aktivitu, porotě za spolupráci a vítězům gratuluji!

Bc. Barbora Valentová

 

Kraj Vysočina vyhlásil pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina již dvanáctý ročník vědomostní soutěže pro druhý stupeň základních škol a žáky víceletých gymnázií v kraji s názvem Poznej Vysočinu. I letos se naše škola, konkrétně žáci 8. a 9. ročníku, soutěže zúčastnila. Cílem soutěže bylo podpořit zájem žáků o krásy a bohatství našeho kraje. 24.2.2022 proběhlo školní kolo. Vítězi tohoto kola jsou Marta Dočekalová a Jakub Němec. Oba zástupci 8. ročníku postupují do dalšího kola, které se uskuteční 25.3. 2022 v Jihlavě. Vítězům školního kola gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v soutěži. Mgr. Martina Klímová

V letošním školním roce se konala soutěž Zemědělství a lesnictví na Vysočině. Soutěž probíhá pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina Mgr. Vítězslava Schreka a je určena pro žáky 7. a 8. ročníků. Jejím cílem je zvýšit povědomí žáků základních škol o zemědělství a lesnictví v našem kraji. Znalosti žáků prověřilo 25 různorodých otázek. Nejlepšími řešiteli se stali Julie Musilová, která získala 37 bodů z 48 možných a David Dočekal s 31 body. Tito naši dva zástupci postupují do druhého kola soutěže, které se uskuteční 27. 5 2022 v Jihlavě.

Mgr. Eva Jarošová

Autor: Bc. B Valentová, Mgr. Jarošová, Mgr. Klímová Publikováno 15. 7. 2022 9:24

Nabídka zaměstnání

Základní škola Nížkov hledá nového kolegu/novou kolegyni pro obsazení pracovní pozice Ekonom - účetní. Bližší informace najdete v příloze.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 14. 6. 2022 17:19

Zápis do 1. třídy školního roku 2022/2023

Datum konání: 22. 4. 2022

Zápis do 1. třídy v letošním roce proběhne obvyklou formou a to:

22. 4. 2022 od 13 do 17 hodin pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou ochranou (Oznámení o zápisu do 1. třídy pro děti, které nejsou cizinci s dočasnou ochranou)
• 10. 6. 2022 od 13 do 16 hodin pro děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou (Oznámení o zápisu do 1. třídy pro děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

Bližší informace a formuláře jsou zveřejněny na Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz.


Publikováno 13. 4. 2022 8:00

Tellurium ve výuce zeměpisu

V hodinách zeměpisu v šestém ročníku jsme probírali téma Země. K tomuto tématu se váže i učivo o pohybech naší planety. Aby byla výuka pestřejší a pro žáky učivo srozumitelnější, zakoupili jsme model sluneční soustavy – Tellurium. Jedná se o vizuální pomůcku, kterou využíváme při výuce astronomie. Jde o mechanický zobrazovací model pohybu Země a Měsíce kolem Slunce. Tato názorná pomůcka pomáhá dětem představit si vesmír. Děti se pomocí Telluria dozví, proč existují roční období, jak se mění fáze Měsíce, proč má rok dvanáct měsíců a další informace. Jedná se o výtečnou vizuální pomůcku, která udělá z výuky zábavu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 7. 11. 2021 17:25

Dravci ze ZOO Jihlava

Datum konání: 11. 11. 2021

Po několika letech k nám letos zavítal pan Školoud ze ZOO Jihlava se svým programem.

Soudě podle reakcí dětí napříč třídami, jsme všichni zažili opravdu jedinečná a skutečně blízká setkáni se zástupci dravců. 

Celá ukázka se nesla v duchu blízkého kontaktu žáků s dravci. Děti měly možnost prohlédnout si vzhled, chování a krmení dravců. Seznámily se s pěti zástupci dravých ptáků, dozvěděly se o nich spoustu zajímavých informací a měly možnost vidět je v akci. Největší nadšení zavládlo, když se karančo jižní proběhl dětem po zádech. Z programu byly nadšené.

Program se nám i žákům líbil, byl zajímavý a poučný. Žáci na závěr pokládali velké množství otázek.

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 11. 2021 17:22

Beseda s Policií ČR

Datum konání: 18. 10. 2021

Na besedu s policií se většina dětí velmi těšila, zejména pro chlapce to bylo atraktivní téma. Paní policistka pohovořila s dětmi o výbavě policistů - nechala nás vyzkoušet a prohlédnout například pendrek, terč, policejní opasek, policejní čepici. Dále si s dětmi povídala o přecházení vozovky na přechodu i mimo přechod, o styku s cizími lidmi. Naši nejmenší (1.+2. třída) byli velmi zapálení, aktivně spolupracovali a velmi bystře odpovídali na zadané otázky. Domů si každý odnesl drobné dárečky.


Autor: Ivana Junová Publikováno 7. 11. 2021 17:16

Klokan ve škole? Ano, přírodovědný!

Datum konání: 13. 10. 2021

Žáci 8. a 9. ročníku se již tradičně účastnili dalšího ročníku soutěže Přírodovědný klokan. Tuto soutěž pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Našimi nejúspěšnějšími řešiteli se stali Jiří Koukal a Radim Němec. Oba získali shodně 54 bodů. První místo s výrazným náskokem obsadil Zdeněk Bartoníček, kterému se podařilo nasbírat krásných 74 bodů. Všem žákům děkuji za účast a snahu.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 7. 11. 2021 17:13

Poznáváme naši obec a okolí

Datum konání: 27. 10. 2021

Tradiční školní projekt Náš kraj se letos konal v pondělí 27. 10. 2021. Akce je zaměřena na poznávání obce a jejího okolí z hlediska historického, přírodopisného, kulturního a nepsanou tradicí se stala práce s pověstí. Ani letos tomu nebylo jinak.

Třídní učitelé pro své třídy naplánovali obvykle venkovní program s putováním či exkurzí na nějaké zajímavé místo. Nechyběly destinace jako  kostnice, kostel sv. Mikuláše, Rosička, Červený mlýn nebo hranice Čech a Moravy na Blažkově. Právě k těmto místům se pojí různé pověsti, které již mnozí žáci znají. Ale i žáci sami se aktivně zapojili. Některé skupiny žáků své pověsti zdramatizovaly, výtvarně ztvárnily, nebo dokonce přetvořily podle vlastní fantazie.

Některá díla mají žáci vystavená ve svých kmenových třídách, a stala se tak součástí výzdoby, jinde zbyly alespoň vzpomínky na příjemně strávené tematické dopoledne se svými spolužáky a poznávání zajímavých míst v nejbližším okolí.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 7. 11. 2021 17:11

Mladí cyklisté na dopravním hřišti

Datum konání: 24. 9. 2021

V pátek 24. 9. 2021 vyjeli čtvrťáci do Žďáru nad Sázavou na dopravní hřiště. Zde  v učebně teoreticky probrali různé situace, které mohou v silničním provozu nastat, a procvičili  si některé základní dopravní značky. Po přestávce žáci dostali jízdní kola a v praktické části si vyzkoušeli jízdu na křižovatkách a podle dopravních značek. Na konci akce jsme byli upozorněni, že se setkáme ještě jednou na jaře 2022, kdy budeme mimo jiné plnit podmínky pro získání průkazu cyklisty.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 10. 10. 2021 17:29