Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Finanční gramotnost ve 2. roč.

Žáci 2. ročníku absolvovali výukový program Abeceda peněz. Nejprve absolvovali kvíz,       na otázky týkající se peněz. Poté jim byly vysvětleny  základní pojmy jako banka, bankovky, mince, příjmy, výdaje a další.   Žáci obdrželi brožurky, ve kterých budou vyplňovat další úkoly zaměřené na peníze a jejich využití. Tento program bude pokračovat ještě dalším kvízem.  Poté budou znalosti dětí vyhodnoceny a prezentovány.                                                                                                             

Žáci se zapojili do debaty o penězích a byli schopni odpovídat na otázky, které byly zaměřeny na peníze a jejich používání v praktickém životě.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 19. 10. 2022 8:00

Abeceda peněz

Datum konání: 7. 10. 2022

Všechny získané znalosti a vědomosti ze školních lavic by měly především sloužit k uplatnění v praktickém životě. To se týká i matematiky. Proto jsme se čtvrťáky absolvovali minikurz finanční gramotnosti. Paní Kaderková z České spořitelny pro nás připravla úvodní kvíz, který každý žák sám vyplnil na počítači. Potom k nám osobně přijela a děti seznámila s tím, co to jsou příjmy, výdaje, rozpočet přebytkový, vyrovnaný a schodkový. A hlavně, jak s penězi hospodařit, abychom se nedostali do nesnází. Sami jsme potom zhlédli výukový program o tom, s čím vším se můžeme setkat v bance.

     Dost dětí mělo o financích velmi dobrou představu. Ale vzdělávání v této oblasti není nikdy na škodu, zvláště v této době.


Autor: Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská Publikováno 19. 10. 2022 7:12

Dravci

Datum konání: 5. 10. 2022

Žáky 1. a 2. třídy společně s mateřskou školou Nížkov dne 5. 10. navštívili zaměstnanci jihlavské ZOO, manželé Školoudovi, kteří dětem představili několik nočních i denních dravců. Program obsahoval jak krátké povídání k jednotlivým dravcům, tak ukázky letu.  Děti měly možnost vidět kroužení dravců po obloze, ale i zábavné káně Harrisovo, jménem Fanda, které se dětem procházelo po zádech.  


Autor: Mgr. Jana Peňázová Publikováno 7. 10. 2022 9:11

Ohlédnutí za dějepisnou exkurzí do Terezína očima žáků 9. ročníku

Datum konání: 22. 9. 2022

Ráno jsme se sešli ještě za tmy a po dlouhých 3 hodinách jízdy autobusem jsme dorazili do cíle, kde na nás čekala průvodkyně s hodinovou prohlídkou. Prohlídka byla naučná a zajímavá. Poté jsme si prošli pomníčky zesnulých Židů a dalších obětí z Terezínského ghetta. Z Malé pevnosti jsme se pěšky přesunuli ke krematoriu ve Velké pevnosti, kdy nás po cestě zásoboval informace pan Sládek, který zde byl na vojně. Na cestě zpět jsme se zastavili ve městě Mělník, kde jsme navštívili místo soutoku Labe a Vltavy. Po krátkém rozchodu jsme se vydali na zpáteční cestu. Výlet jsme si všichni užili.


Autor: Julie Musilová a Marta Dočekalová - 9. ročník Publikováno 27. 9. 2022 9:40

Cyklistický kurz 2022 aneb Nejsme z cukru!

Datum konání: 5. 9. 2022 - 14. 9. 2022

Jezdit na kole se v Česku naučí téměř každý už jako malé dítě. Ale co poznat všechny dopravní značky, pochopit a dodržovat všechna pravidla silničního provozu a ovládnout laickou první pomoc? To už je, panečku, výzva!

Kousek blíž ke zvládnutí všech výše zmíněných dovedností jsou naši žáci 4.–8. ročníku, kteří se ve dnech 5. a 14. září zúčastnili tradičního cyklistického kurzu. Protože se přihlásil relativně vysoký počet zájemců (47), byli žáci podle věku rozděleni do dvou skupin.

Na dopravní hřiště vyrazili na svých (správně vybavených!) jízdních kolech nejprve žáci druhého stupně. Pod dohledem zkušené paní policistky byli poučeni o bezpečnosti na silnicích, zopakovali si pravidla silničního provozu a dopravní značky. Poté nasadili helmy a trénovali orientaci v různých situacích přímo v bezpečných a kontrolovaných podmínkách dopravního hřiště. Další týden se skupinky vystřídaly, bohužel mladší skupinka musela kvůli nepřízni počasí na dopravní hřiště vyrazit autobusem.

Čtvrťáci a páťáci zahájili cyklistický kurz ve škole, kde opakovali pravidla silničního provozu, základy první pomoci a zkoušeli si různé testy z dopravní výchovy. Proběhlo také školní kolo soutěže Mladý cyklista – nejúspěšnější žáci nás budou reprezentovat 9. 5. 2023 v okresním kole ve Žďáru nad Sázavou.

Na závěr děkuji všem kolegům za pomoc s organizací v průběhu celého kurzu a smekám před skupinou účastníků z druhého stupně, protože zvládli náročnou jízdu zručnosti za deště a téměř bez problémů, bez nářků a hlavně úplně bez zranění.

 


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 27. 9. 2022 9:37

Hvězdy i motýli

Žáci 5. ročníku se 2. 6. zúčastnili přírodovědně a vlastivědně zaměřené exkurze do  Brna. Cílem byla návštěva Hvězdárny a planetária, nádvoří hradu Špilberk a Motýlího domu Papilonia.

Jak naše výprava probíhala, co vše jsme zažili, si přečtěte níže.


 • Ve Žďáře nad Sázavou jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do Brna. Ve vlaku se mi líbily tablety. V Brně jsme nejdříve šli na tramvaj, která nás odvezla na náměstí Míru. (Matěj Něměc)

 • Poté jsme šli do planetária. Dovedli nás do místnosti a pustili nám video o hvězdách. (Matěj Václavík)

 • Z planetária jsme šli pěšky na hrad Špilberk. Prošli jsme se po hradbách a šli jsme do Motýlího domu. (Justýna Šorfová)

 • Zpět jsme jeli RegioJetem, autobus ze Žďáru nad Sázavou nám ujel, tak pro nás museli přijet rodiče. (Jiří Němec)

 • Nejvíc se mi líbilo v Papilonii. Největší zážitek je pro mě to, že jsme byli ve hvězdárně. (Bartoňová Denisa)

 • Nejlepší byl film ve hvězdárně. (Patrik Jaroš)

 • Největší zážitek byl s motýly. (Lukáš Velín)Autor: Bc. Barbora Valentová a žáci 5. ročníku Publikováno 15. 7. 2022 10:07

Dětská práva - školní projekt

Dětská práva jsou na naší škole už tradičním projektem.

Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Děti se učí diskutovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se fyzickému i psychickému násilí.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení načerpaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.

 


Autor: Mgr. T. Milotová Publikováno 15. 7. 2022 10:03

Učíme se být kamarády

Ve středu 23. 2. 2022 se pro žáky 1. ročníku uskutečnil preventivní program zaměřený na rozvoj a podporu kamarádských vztahů uvnitř třídního kolektivu, dále na dodržování pravidel nejen školy ale také pravidel mezilidských vztahů směřujících k respektování druhých.

V úvodu programu žáci v komunitním kruhu pomocí „náladoměru“ ostatním sdělili své aktuální pocity. Někdo měl sluníčkový den, jiní se zase z různých důvodů neprobudili s úsměvem na rtech. Žáci zjistili, že ne vždy může být jejich kamarád zrovna nejlepší náladě, může ho něco trápit, a proto by na náladu každého ze svých spolužáků měli brát ohled.

Na začátku druhé hodiny žáky čekalo malování, které však mělo jednu podmínku- namalovat obrázek stromečku a domečku se svým spolužákem pomocí jedné tužky, které se měli oba držet. Ne pro každého to byl jednoduchý úkol domluvit se řečí těla na tom, kdo tužku povede.

Další aktivita vedla žáky k vzájemnému naslouchání a schopnosti všímat si druhých. V kruhu si žáci měnili místo podle zadaného kritéria. Bez mluvení se tak o sobě navzájem dozvěděli mnoho nových informací. Závěrečná aktivita, která na žáky čekala spočívala v tom, aby namalovali na papír svých spolužáků ze třídy jednoduchý obrázek s cílem potěšit jeden druhého. Žádný list nezůstal prázdný a každý se ke svému obrázku vracel s úsměvem na rtech. Jako upomínku na tento projekt si každý odnesl obrázek domů.

následné debatě jsme si povídali o tom, jak se žákům preventivní program líbil, a co bylo pro ně přínosné.


Autor: Mgr. T. Milotová Publikováno 15. 7. 2022 9:59

Mimořádné události

Datum konání: 4. 3. 2022

V lidském životě mohou nastat neočekávané události, které mohou ohrozit zdraví lidí, životy nebo způsobit velké materiální škody. I proto probíhá na naší škole projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Jde o projekt, jehož cílem je naučit děti, jak nejlépe reagovat v případě živelných pohrom a běžných rizik každodenního života. Děti se během 4 vyučovacích hodin seznámí se základními pojmy z této oblasti, s druhy a konkrétními příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci by postupně po ukončení čtyřletého cyklu /ve kterém projekt probíhá/ měli být schopni poznat rizikové situace v běžném životě, přivolat pomoc, naučit se využívat bezplatné telefonní linky tísňového volání, rozpoznat varovné signály, předcházet úrazům, poskytnout první pomoc, použít prostředky improvizované ochrany atd. Takto připravení žáci pak dokáží posoudit vzniklou situaci, pomoci sobě i ostatním. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na projekt poctivě připravovali a děti naučili spoustu důležitých dovedností.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 15. 7. 2022 9:55

Významná výročí

V pondělí 31. 1. 2022 proběhl na naší škole Tematický den. Jednotliví vyučující si mohli vybrat, jakému výročí se budou ve svých hodinách věnovat. Někteří si vybrali 100 let od narození Emila Zátopka – sportovce, olympijského vítěze na OH v Londýně 1948 a Helsinkách 1952, jiní raději zvolili 730 let od narození Elišky Přemyslovny - české královny a matky Karla IV. Nebo 740 let od smrti Anežky České – české světice, princezny a abatyše. Forma, kterou bylo výročí zařazeno do výuky, se lišila podle věku žáků a předmětu. Zhodnocení v rámci vybraných ročníků si můžete pročíst níže.


6. třída – S žáky jsme začali hodinu písničkou od Mirai – Když nemůžeš, tak přidej. Následně jsme se podívali na video a zjišťovali jsme si další informace ze života Dany a Emila Zátopkových. Vedli jsme diskuzi a hledali odpovědi na různé otázky, které žáky napadly. Na závěr jsme se vrátili k písničce od skupiny Mirai a žákům došlo, že tato písnička odkazuje právě na Emila Zátopka

Zikmundová (dějepis)

 

5. třída – Žáci místo úvodní pětiminutovky napsali cvičný diktát s informacemi o životě Elišky Přemyslovny. Na základě zjištěných informací a návaznosti textu bylo cílem skupin žáků, aby správně seřadily obrázky z komiksu, jak se události v Eliščiným životě chronologicky odehrávaly. Komiks jsme slepili na jednu společnou čtvrtku a vykreslili. Finální komiks si žáci přečetli. Na stejný papír žáci uvedli nejdůležitější body, které vypovídají o tom, proč je svatá Anežka česká naše významná světice. Výstup žákovské práce visí na magnetické tabuli v kmenové třídě.

 

Valentová (český jazyk)

 

7. třída – Emilu Zátopkovi jsme se věnovali v hodině P i F. V přírodopise jsme se seznámili s tímto významným sportovcem prostřednictvím krátkého dokumentu, ve fyzice jsme počítali jeho průměrné rychlosti na tratích 5, 10 a 20 km.

Jarošová ( P, F)

  


Autor: P. Zikmundová, B. Valentová, E. Jarošová Publikováno 15. 7. 2022 9:52