Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Masky a dětský smích

Datum konání: 22. 1. 2023

Plno krásných masek, dětský křik a smích, pěkná vystoupení žáků základní školy, tombola a především perfektně připravený program od Milana Řezníčka... Myslím si, že mohu mluvit za všechny zúčastněné, že jsme všichni moc rádi, že se karneval po krátké pauze zase uskutečnil. Děkujeme žákům 8. ročníku a zaměstnancům školy, kteří se na přípravě celého nedělního odpoledne aktivně podíleli. Zde v odkaze si můžete prohlédnout další fotky z celého odpoledne https://zsnizkov.rajce.idnes.cz/Detsky_karneval_22._1._2023/


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 4. 2023 13:22

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti...

Datum konání: 29. 1. 2023 - 3. 2. 2023

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti... Pro nás to platí na 100%. Nejprve se týden před odjezdem všichni účastníci "lyžáku" dali na modlení, protože široko daleko nebyl sníh. Modlení zabralo, takže jsme sněhu měli dostatek, ale zase jsme za celý kurz neviděli sluníčko, jen samá mlha, sníh a vítr. Na druhou stranu měli začátečníci celou sjezdovku pro sebe a díky tomu dokázali velmi rychle zkrotit svá neposlušná prkénka, a mohli se tak pustit, stejně jako pokročilí, do pilování lyžařského/snowboardového stylu. Myslím si, že mohu mluvit za všechny instruktory - všichni účastníci kurzu byli velmi šikovní a z lyžáku jsme se vrátili všichni vcelku. Jak to našim začátečníkům i pokročilým šlo, uvidíte na fotkách a videích zde v odkaze! https://zsnizkov.rajce.idnes.cz/Lyzarsky_vycvik_7._-_9._rocnik_29._1._-_3._2._2023/

 

Přikládám hodnocení jednoho účastníka kurzu, které nás velmi potěšilo!

“Tak abych to zhodnotil. Obecně bych lyžáku udělil 10/10. Ubytování - 10, strava - 7,5, lyžování - 9,9 (za jízdu ve dvojici :D), večerní program a zábava - 15, instruktoři - 1000, film - 500, běhání venku v trenkách - 400, účastníci zájezdu - 999. To je asi všechno a ještě jednou děkuji!


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 4. 2023 13:20

Operky

Datum konání: 10. 1. 2023

V prvních lednových dnech nového roku jsme se žáky 2.- 4. třídy navštívili hudební představení divadla Radost s názvem Operky. Měli jsme velká očekávání, jelikož autory “Operek” jsou pánové Svěrák a Uhlíř a se skvělým brněnským divadlem jsme již take potkali. Opět jsme byli nadšeni. Nádherná výprava, skvělé ozvučení, mladí, všestranní umělci, výtvarný doprovod a k tomu vtipné a zároveň poetické písničky známé dvojice – co může být vic? Ke konci představení celé divadlo spontánně tleskalo a při závěrečné “děkovačce” jsme povstali všichni, do jednoho. Byl to pro nás krásný kulturní vstup do roku 2023.


Autor: Ivana Junová Publikováno 24. 4. 2023 13:10

Zeměpis nás zajímá!

Datum konání: 10. 1. 2023

Zeměpisná olympiáda je oborovou soutěží pro žáky a studenty zeměpisu (geografie). Do soutěže se prostřednictvím školního kola mohou zapojit všichni žáci druhých stupňů základních škol (6.–9. tříd). Soutěž je určena pro všechny, které ve škole zajímá zeměpis, mají znalosti o přírodě i lidské společnosti, pro všechny, které zajímá svět kolem nás.
V letošním roce se školního kola zúčastnili žáci 6. – 8. ročníku.  Za 6. ročník se  zúčastnili tito žáci – Šorf Miloslav, Šorfová Justýna, Jaroš Patrik. za 7. ročník – Izrael Tomáš, Navrátilová Eliška a za 8. ročník – Lacina Tadeáš. Zadání olympiády bylo pro tento rok orientováno hlavně na praktické úkoly, znalost států světa a měření na mapách. Účast v Zeměpisné olympiádě přináší možnost získat nové zkušenosti nad rámec běžné výuky zeměpisu, změřit síly s ostatními soutěžícími. Všem zúčastněným  děkuji za snahu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 4. 2023 13:07

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Datum konání: 21. 4. 2023

Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Datum konání:

 • 21. 4. 2023 od 13 do 16:30 hodin pro všechny děti (i ty, které jsou cizinci s dočasnou ochranou)
 1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 nebo dítětem, kterému byl v loňském roce odložen začátek povinné školní docházky.
 2. Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte.
 3. Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 4. Zápis žáků bude probíhat v přízemí budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.
 5. Podrobnější informace najdete na webu Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz.

Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 3. 2023 11:57

Christmas Quiz 2022

Datum konání: 12. 12. 2022

Tak jako každoročně i letos se konal 12. 12. 2022 na Střední odborné škole obchodní tradiční Christmas Quiz. Náš tým tvořený žáky  9. ročníku - Julie Musilová, František Rosecký a Matyáš Navrátil - v konkurenci ostatních týmů z  Vysočiny obstál velmi dobře a umístnil se na krásném 2. místě. Tento kvíz se jako obvykle skládal ze tří částí – poslechu, který byl založen na poslechu ukázky z filmu Crush, a následném skládání textu do určeného pořadí. Druhou částí kvízu byl Christmas Trip – příprava prezentace v PowerPointu a její představení. Náš tým si jako svůj cíl vybral cestu do Rakouska.  A poslední částí soutěže byl vánoční kvíz, kde žáci odpovídali na otázky související s Vánocemi. Při závěrečném vyhlašování výsledků byli naši studenti mile překvapeni dosaženým výsledkem a za svoji snahu si odnášeli velký dárkový balík zdravých dobrot. Děkujeme deváťákům, že zúročili své znalosti a dovednosti a  tak úspěšně reprezentovali naši školu.


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 14. 12. 2022 13:44

Leonardo da Vinci - renesanční osobnost

Datum konání: 2. 12. 2022

V pátek 2. prosince k nám dorazila Agentura Pernštejni se svým programem Leonardo da Vinci, který vznikl k výročí 570 let jeho narození. Během krátkého divadelního představení účinkující žákům představili Leonardův život a cesty a strasti vedoucí k jeho největším objevům a dílům. Poté měli žáci příležitost prohlédnout si některé jeho vynálezy a zároveň si je i vyzkoušet na vlastní kůži. Pro mladší žáky byla první část těžší na pochopení, ale u vynálezů už byli ve svém živlu. Zkoumali, jak je možné, že most drží bez použití jediného šroubku. Poměřovali foukáním, kdo má silnější plíce. Samozřejmě si mohli prohlédnout take Leonardova nejznámější díla – Mona Lisa, Dáma s hranostajem či Poslední večeře.

 

Jsem velmi ráda, že tento program nadchnul i žáky 2. stupně a konečně na vlastní oči viděli, co znamená pojem “renesanční člověk”. Zde jsou některé z jejich postřehů:

 • Detailní kresby oka a lidského těla, které vyhotovil na základě mnoha provedených pitev.
 • Leonardo da Vinci by v dnešní době byl diagnostikován na ADHD.
 • Mona Lisa je ve skutečnosti velmi malý obraz, na hlavně má závoj a je to ten typ obrazu, který na vás kouká, ať stojíte kdekoliv v místnosti.
 • Důmyslný první prototyp tanku a děla.

Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 14. 12. 2022 10:29

2. turnaj v malé házené

Datum konání: 9. 12. 2022

Turnaj proběhl na ZŠ Palachova za účasti rekordních 11 škol. Turnaje se zúčastnily tyto školy: ZŠ Bobrová, Palachova Žďár, Polnička, Nové Město n. M., Nové Veselí, Nížkov, 3. ZŠ Žďár, Bobrová, Hamry, Sázava, Zhoř. Celkem se v turnaji utkalo 20 družstev. Naši školu reprezentovali: Lukáš Izrael, Michal Sobotka, Richard Doskočil, Nela Zumrová, Adam Vojta, Josef Šorf, Matyáš Izrael, Tadeáš Vlček, Dominik Jaroš, Melánie Bártová, Jan Kuba , Valdemar Vítek, Magda Sobotková. 

Družstvo mladších porazilo ZŠ Sázavu 10 : 1, remizovalo s ZŠ Nové Město 5 : 5 a se ZŠ  . Hamry 7 : 7. Družstvo prohrálo pouze se ZŠ Zhoř 0 : 4.

Družstvo starších porazilo ZŠ Palachovu Žďár 13 :3, ZŠ Bobrovou 8 : 2. Utrpělo porážku se ZŠ Nové Veselí 5 : 11, s ZŠ Polnička 4 : 13 a smolně prohrálo s ZŠ Zhoř 4 : 5.

Tento turnaj se poprvé hrál bez pořadí, takže odhadem se mladší umístili v první třetině družstev a starší někde v polovině.

Nejlepšími střelci byli: za mladší - Josef Šorf 9, Dominik Jaroš 3, Adam Vojta 8, Magda Sobotková 2. Za starší - Valdemar Vítek 18, Jan Kuba 12, Melánie Bártová 3, Jaroš    Dominik 1. V brance se střídali Tadeáš Vlček a Matyáš Izrael. Oba brankáři podali výborné výkony. Nejlepší výkony podali v mladších Josef Šorf, Adam Vojta a Magda Sobotková.  Ve starších Valdemar Vítek, Jan Kuba, a Melánie Bártová. Těšíme se na další turnaj.


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 12. 12. 2022 12:22

Ryba rybě

Vánoce se nezadržitelně blíží a je to znát i ve škole.  Ze tříd se sem  tam  ozývají tóny vánočních písniček a koled, v tomto týdnu už po škole dokonce vonělo i vánoční cukroví – a povedlo se! S páťáky si Vánoce a jejich kouzlo připomínáme také v hodinách češtiny – povídali jsme si o vánočních zvycích a obyčejích a chystáme si některé z nich vyzkoušet, četli jsme úryvek z Roku na vsi a zjistili, jak se svátky v minulosti slavily na statku, pouštěli jsme si baladu Štědrý den – to jsme se trošku báli o hlavní hrdinku a taková vánoční doplňovačka na vyjmenovaná slova – to je teprve dáreček!

V tomto týdnu jsme se z minulosti vrátili do současnosti a zkusili si představit, jak takové Vánoce vnímá kapr. Myslíte, že je to těžké? Kdepak! Stačí vybrat tu správnou vánoční písničku. Dvě ryby o svátcích vedou debatu třeba v písni Janka Ledeckého Ryba  rybě.

„Ryba rybě vyprávěla,

Jak by zase letos chtěla

K lidem dobrým na svátky

A na Štěpána nazpátky.

Ani ploutví nehnula

A jak vánočka kynula.

Druhá ryba mlčí a ví svý,

zúčastnit se není vítězství,

když je čas vánoc.“

/Janek Ledecký/

Písnička nás ve třídě nejen vánočně naladila, ale také dovedla k poznání, že ne každý se o svátcích raduje a užívá si je vesele, že je třeba si pomáhat a chápat se. Žáci vymýšleli moc hezké a osobité příběhy o tom, jak s to s našimi kapřími hrdiny dopadlo – některé humorné, jiné smutné. Hledali rybám jména a přezdívky, řešili přesmyčky, sepisovali recepty na vánoční jídla a připomněli si, jak vést rozhovor. Při tom ještě stihli vytvořit zajímavé plakáty a hlavně se na chvilku stali moderátory, kteří svá dílka zajímavě předvedli spolužákům. Nejen, že jsme se dost naučili, ale taky jsme se hodně nasmáli. A to se ještě těšíme na vystoupení odvážných hudebníků a zpěváků z páté třídy! A o tom, jak se jim to povede, napíšeme příště  …. „když je čas vánoc“.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 9. 12. 2022 16:36

Zeměpis nás baví

Každý rok se snažím nějakým způsobem zpestřit výuku zeměpisu. Děti z šestého ročníku baví témata jako je Vesmír, Planeta Země, Afrika. Proto pro ně vymýšlím různé aktivity navíc, které doplňují běžný výklad. Kromě různých soutěží, tajenek, projektů se děti mohou zapojit i do dobrovolné výroby modelu čehokoli, co má spojitost s probíranými tématy. I letos se některé děti zapojily. Doma vyráběly a poté donesly do školy modely planet, model sluneční soustavy. Model sluneční soustavy je pohyblivý. Děti projevují neskutečnou fantazii.  Některé z nich se rozhodly, že vyrobí model africké vesnice. Moc se těším, jak si s tím vyhrají. Chtěla bych všechny žáky, kteří se do podobných aktivit  zapojují, pochválit a poděkovat jim za krásné práce. Rodiče si  výrobky pak mohou prohlédnout během Dne otevřených dveří nebo na rodičovských schůzkách. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 12. 2022 15:47