Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Tři bratři v nesnázích

Datum konání: 15. 3. 2023

Na návštěvu divadla jsme v letošním školním roce čekali až do středy 15. 3., kdy jsme se ve velmi hojném počtu konečně vydali do Horáckého divadla v Jihlavě. Zájemci od 5. až do 9. ročníku zde mohli zhlédnout komedii Tři bratři v nesnázích.

Před zahájením jsme se občerstvili ve foyer a usadili jsme se v pohodlných lóžích na balkonech. Poutavý, téměř dvouhodinový, příběh byl zhruba v půli přerušen krátkou přestávkou v momentě, kdy to bylo nejnapínavější. Rozuzlení celého dramatu bylo velmi vtipné a překvapivé.

Věřím, že komedie pobavila nejen pedagogy, ale i mnohé žáky se smyslem pro humor. Zároveň jsme se shodli, že prostředí Horáckého divadla je nám sympatické, proto bychom za dalším kulturním zážitkem příště rádi opět zavítali právě sem.


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 24. 4. 2023 18:37

V matematice… přemýšlíme, počítáme, chytáme ryby, střílíme příšery?!

Datum konání: 10. 3. 2023

Matematika je v dnešním světě ceněna zejména proto, že rozvíjí logické myšlení. Pro orientaci ve světě čísel je však neméně důležitá bezpečná znalost všech pravidel pro počítání v libovolném číselném oboru. Jakmile se žáci s těmito pravidly seznámí, je třeba, aby tuto práci se základními matematickými operacemi automatizovali a počítali rychle s minimem chyb.

 

S žáky sedmého ročníku jsme proto v hodině matematiky vyzkoušeli netradiční způsob procvičování operací v oboru celých čísel. Využili jsme k tomu internetovou platformu Blooket, která přitažlivým způsobem umožňuje trénink rychlého počítání, ale také v některých modulech rozvíjí krátkodobou paměť a strategické myšlení.

 

Platforma nabízí 15 různých herních módů od klasického výběru správné odpovědi ze čtyř možností přes hry pro pobavení – Fishing Frenzy („rybaření“) – až po strategičtější hry typu Tower Defense („obrana věže“) nebo Factory („továrna“). Pro postup ve hře je vždy nejprve potřeba určitý počet správných odpovědí, poté je žákům umožněn nákup surovin/vylepšení a další postup ve hře. Po špatné odpovědi se hra na chvíli zastaví a žák dostane prostor pro uvědomění chyby.

 

Tento způsob procvičování pokrývá pouze část kompetencí, které by měli žáci v předmětu matematika rozvíjet. Žáky však tato forma procvičování bavila a určitě ji v následujících hodinách ještě zařadím.

 

Pro zvídavé: Platformu si může kdokoli zdarma vyzkoušet na stránkách blooket.com . Pro zahájení hry je třeba registrace a spuštění sady otázek, kterou si můžete vytvořit sami, nebo použít nějakou veřejně dostupnou z databáze. Sady z databáze jsou však převážně v anglickém jazyce a často dost nevalné kvality.


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 24. 4. 2023 18:33

Olympiáda z češtiny

Každoročně na naší škole probíhá olympiáda z českého jazyka určená žákům 8. a 9. tříd, ani letos tomu nebylo jinak. Soutěžní test se tradičně skládal z lingvistické části, která prověřuje znalosti z oblasti jazyka, a části stylistické, kde mají soutěžící předvést své slohové nadání.

S náročným zadáním si nejlépe ze všech poradila Viktorie Toufarová z 8. ročníku, která si tímto výsledkem zajistila postup do okresního kola ve Žďáře nad Sázavou, které by mělo proběhnout na začátku dubna. Druhý nejlepší výkon podal František Rosecký z 9. ročníku a úspěšná byla i třetí Julie Musilová, taktéž z 9. ročníku.

Jménem pedagogického sboru děkuji za účast všem zúčastněným, gratuluji třem nejlepším a Viktorii Toufarové přeji mnoho štěstí a úspěchu v okresním kole soutěže.

 

Jak úspěšní byste asi byli Vy?

Pro představu vkládám alespoň jeden úkol z letošního zadání:

Z jazykového hlediska vysvětlete, na čem je založen komický účinek následujícího vtipu.

Psycholog mi na terapii poradil: „Napište dopis člověku, kterého nemáte rád, a pak ho hoďte do koše.“ Přijdu k němu druhý den a říkám: „Hotovo. A co teď s tím dopisem?“

Zajímalo-li by Vás správné řešení tohoto úkolu, napište mi do Komens, ráda Vám jej poskytnu.Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 24. 4. 2023 18:29

Dětská scéna 2023

Datum konání: 9. 3. 2023

9. 3. 2023 se žáci naší školy zúčastnili recitační přehlídky Dětská scéna 2023, která se konala v ZUŠ Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou.

Do oblastního kola postoupili žáci 3. třídy, Josef Šorf a Lucie Šrámková. Po registraci a zahájení soutěže následovalo seznamování recitátorů, hlasová rozcvička, „osahání si“ prostoru a zkouška textu. Josef recitoval báseň napsanou Milošem Kratochvílem Sněhulácké nosy a Lucie, od téhož spisovatele, Proč je pštros největší.

Lucie postoupila do okresního kola. Tímto jí gratulujeme a jsme rádi, že bude dál obhajovat naši školu. Oba žáci si za odvahu a precizní vystoupení zaslouží velké uznání. Děkujeme jim za reprezentaci Základní školy Nížkov.


Autor: Pavla Navrátilová Publikováno 24. 4. 2023 18:25

Školní recitační soutěž

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Zájem o poezii projevil rekordní počet žáků, celkem 33 napříč všemi třídami školy. Soutěžící byli rozděleni do 3 kategorií, v každé z nich byli vyhlášeni tradiční stupně vítězů, navíc byl vyhlášen vždy ještě vítěz divácké kategorie a objevila se i další netradiční ocenění.

Kategorii nejmladších žáků ovládl David Starý (1. tř.), za ním se umístila Beáta Musilová (1. tř.) a třetí místo obsadil Filip Stehlík (2. tř.). Sami soutěžící udělili největší počet hlasů Adéle Eliášové (2. tř.).

Nejvíce soutěžících se utkalo v kategorii určené pro 3. až 5. ročník, a konkurence byla skutečně veliká. Nejvyšší ocenění bylo nakonec uděleno Lucii Šrámkové (3. tř.), druhou příčku obsadila Nicole Trinkmocová (5. tř.) a pomyslný bronz si odnesl Josef Šorf (3. tř.). Diváky v publiku nejvíce zaujala Nela Dvořáková (4. tř.). Speciálního ocenění se dostalo ještě Lukáši Hrubému (5. tř.) a Janě Enderlové (4. tř.).

Poslední skupinu tvořili žáci 2. stupně. Vítězkou kategorie se stala Leontyna Škarydová (6. tř.), po precizním výkonu si 2. příčku vysloužila Barbora Šimková (8. tř.) a velmi působivý výkon předvedla i třetí Natálie Dobrovolná (7. tř.). Nejvíce hlasů publika získala Eliška Navrátilová (7. tř.). Speciální cenou porota ocenila sebevědomý výkon a vtipnou báseň Františka Roseckého (9. tř.)

Tento ročník recitační soutěže patří jednoznačně k těm nejúspěšnějším. Zájem žáků byl až překvapivý a vybrat z výkonů ty nejlepší bylo mnohdy velmi náročné. V případě konání okresního kola bude nejlepším oceněným nabídnuta účast na soutěžním klání ve Žďáře nad Sázavou.

Věřím, že si všichni přítomní a recitující žáci naše školní kolo užili, pobavili se a těšit se mohou i z drobných odměn. Všem těmto odvážným recitátorům patří poděkování. V závěru bych také ráda poděkovala svým kolegům, kteří spolu se mnou zasedli v porotě, případně jinak pomáhali s organizací soutěže.


Autor: Bc. B Valentová Publikováno 24. 4. 2023 18:21

Putování po planetách s Meďanem a Koumenem

Datum konání: 16. 3. 2023 - 17. 4. 2023

Po delší době měli žáci opět možnost zažít projekt Dobrou noc s pohádkou, který má na naší škole již dlouholetou tradici. Na žácích bylo vidět nadšení nejen před zahájením, ale i v průběhu celého projektu. Díky tomuto projektu žáci zjišťují, že kniha není jejich nepřítel, ale kamarád, který jim může pomáhat v nelehkých situacích, může jim navodit pocity štěstí a radosti - a občas jím knížka umožní putovat na velké vzdálenosti z pohodlí domova.

Tento rok se žáci vydali na putování po planetách s Meďanem a Koumenem - dvěma kamarády, kteří vytvořili teleportační přístroj, s nímž mohou cestovat po různých planetách. Žáci cestovali s postavičkami a pomáhali jim s plněním úkolů. Za svoji snahu na každé planetě dostali cestovatelé odměnu, kterou si schovali do své rakety. Žáci měli možnost setkat i se samotným spisovatelem, který postavy Meďana a Koumena stvořil. Během besedy s ním mohli žáci také vidět, jak kniha o jejich putování po planetě vznikala a součástí byla i možnost zhlédnutí videa o tvorbě ilustrací.

Po úspěšném splnění odpolední části programu následoval program večerní, který se uskutečnil v budově sokolovny. Zde žáci obdrželi průkaz vesmírného cestovatele za své půldenní snažení a odvahu putovat vesmírem. Kromě toho byla součástí večerního programu tradičně diskotéka s doprovodnými soutěžemi, které si pro děti připravili žáci pátého ročníku.

Druhá část projektu se uskutečnila v pátek v rámci vyučování. Žáci měli za úkol vytvořit vlastní knihu, kde budou společně s Meďanem a Koumenem putovat po jimi vytvořených planetách. Závěrem je potřeba dodat, že některé planety a jejich příběhy by mohly být inspirací pro samotného spisovatele těchto postav. Vytvořené knihy i vytvořené planety krásně doplňují výzdobu naší školy.

Poděkování za vydařený projekt si zaslouží nejen samotní účastníci, ale také organizátoři z řad dospělých a žáci pátého ročníku. Ti všichni se zasloužili o to, že jsme se nejen skvěle bavili, ale také se mnoho nového dozvěděli.

Fotky si můžete prohlédnout zde: Fotky Dobrou noc s pohádkou


Autor: Mgr. Jana Ivana Peňázová Publikováno 24. 4. 2023 18:17

Young PEople in Forests – Mladí lidé v lese

Datum konání: 10. 3. 2023

V pátek 10. 3. vyrazili hoši z osmého ročníku (Jiří Jaroš, Petr Kuba a Matěj Neubauer) na místní kolo soutěže YPEF do Nového Města na Moravě. Cílem této soutěže je zlepšit povědomí mládeže o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z asi 10 zemí Evropy.

Kluci se na soutěž aktivně připravovali – procházeli materiály ze stránek soutěže a učili se poznávat různé lesní druhy rostlin i živočichů. Když nastal den D, v tříčlenném týmu nejprve psali písemný test, který obsahoval otázky o lesnictví, rostlinách a živočiších vyskytujících se v lese a v jeho blízkosti. V praktické části potom poznávali různé přírodniny.

Našemu týmu se nakonec podařilo vybojovat 3. místo a navíc obdrželi krásnou ptačí budku, která už čeká na své nájemníky na jírovci maďalu před budovou školy. Klukům moc gratuluji ke krásnému výsledku a věřím, že se v příštím ročníku opět rozhodnou naši školu reprezentovat a třeba své umístění ještě vylepší.


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 24. 4. 2023 18:15

Výroba krmítka v pracovních činnostech

Datum konání: 28. 2. 2023

pč 5.jpgS žáky pátého ročníku jsme se rozhodli přilepšit ptáčkům v zimě a uspořádat jim správnou ptačí hostinu.  Před zahájením výroby jednoduchého krmítka bylo nutné si objasnit, co vlastně opeřencům do krmítka patří a co pro ně není vhodnou potravou. Zopakovali jsme si také, které druhy ptáků můžeme u krmítka pozorovat, které naopak odlétají do teplých krajin; kdy a proč je potřebné ptáčky v zimních měsících přikrmovat.

Pro samotnou výrobu jednoduchého krmítka žáci využili papírovou ruličku jako formičku, kterou naplnili směsí semínek, ovesných vloček a mírně rozehřátého loje. Před zatuhnutím přidali do směsi provázek pro zavěšení a ptačí pochoutka byla hotová. Společně jsme lojové válečky rozvěsili na několika místech v obci a věříme, že přišly ptáčkům k chuti.


Autor: Mgr. Jana Landsmanová Publikováno 24. 4. 2023 14:31

Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu

Datum konání: 27. 2. 2023

Krajský úřad kraje Vysočina vyhlašuje každý rok soutěž Poznej Vysočinu. Je určena žákům základních škol. I letos jsme se do soutěže přihlásili. Soutěže se zúčastnili žáci 8. ročníku. Před soutěží jsme několik vyučovacíh hodin věnovali učivu o našem kraji a místním regionu. Děti se snažily formou výkladu, prezentace, videoukázek, soutěží a tajenek získat co nejvíce informací o svém rodišti. Soutěž probíhala formou testových otázek. Nejlepší řešitelé z řad holek a kluků – Nina Vítková a Matěj Neubauer -postoupili do krajského kola, které se uskuteční 24.3. 2023 v Jihlavě. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 4. 2023 14:24

Moje africká vesnice

Datum konání: 31. 1. 2023

IMG_20230117_112353.jpgV hodinách zeměpisu nás čeká učivo o Africe. Toto téma bývá u žáků velmi oblíbené. Rádi poznávají jiné krajiny a zvyky lidí. Využila jsem tohoto zájmu a uspořádala pro žáky 6. ročníku soutěž  „ Moje africká vesnice“. Děti opět nezklamaly a přinesly krásné výtvory. Vesnici si sami navrhly a z různých materiálů postavily. Každá vesnička je originál. Děti plně zapojily svoji fantazii. Za 6. ročník se soutěže za věcné ceny zúčastnili tito žáci – Chvátal David, Němec Jiří,  Henzl Jan, Šorf Miloslav, Šorfová Justýna, Němec Matěj, Rosecká Petra a Velín Lukáš. Všem moc děkuji.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 24. 4. 2023 13:25