Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Kdo je připraven, není zaskočen!

Datum konání: 27. 6. 2023

V naší škole každoročně probíhá projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, který jsme letos přesunuli na konec školního roku, abychom využili pěkného počasí a mohli ho realizovat venku a pěkně prakticky. Hned ráno nás zaskočila první mimořádnost, a to déšť. Počasí se ale brzy umoudřilo, a tak jsme mohli vyrazit do terénu.

Den jsme zahájili evakuací školy, která některé sedmáky velice překvapila, takže mají pro příště co zlepšovat. ???? Deváťáci pověření vedením skupin s mladšími žáky si rozebrali své členy a mohli se tak vydat na trasu. Pro některé byl velkým oříškem první úkol, orientace v mapě a v terénu, protože nám zabloudili hned po prvních metrech. ???? Poté, co se vypořádali s počátečními nástrahami, začali prakticky plnit jednotlivé úkoly:

 • Museli si zabalit evakuační zavazadlo rozlišit, co do něj patří a co je naopak zbytečné.
 • Zkusili si poskytnout 1. pomoc v různých situacích – ošetření různých druhů zranění, transport raněného v terénu, nepřímá masáž srdce…
 • Volali na tísňovou linku a poté probrali, co udělali správně a co tam mělo ještě zaznít.
 • Zopakovali si telefonní čísla IZS a kam je nejvhodnější volat v daných situacích.
 • Rozeznávali různé druhy varovných signálů, a co dělat, když se rozezní daným tónem siréna.
 • Orientovali se v přírodě pomocí buzoly, ale také bez ní a bez dalších moderních technologií.
 • Seznámili se s chemikáliemi v domácnosti a s významem obrázků/piktogramů na nich uvedených. Ukázali si různé druhy uzávěrů, které mají přispět k zabezpečení nebezpečných látek.
 • Otestovali své znalosti v testu o mimořádných situacích.
 • Třešničkou na dortu byla střelba na cíl ze vzduchové pistole a použití vodního hasícího přístroje.

 

Posledním úkolem, který žáci plnili po celou cestu, bylo maskování osob v přírodě a musím říct, že se to všem náramně zdařilo. Celkově byli žáci velmi šikovní a aktivní, takže si zaslouží velkou pochvalu. Zároveň bych chtěla poděkovat učitelům za moc pěkně připravená stanoviště a asistenty za pomoc při realizaci projektu.

Blíží se kritická část školního roku, letní prázdniny, kdy dle statistik dochází k nejvíce úrazům. Proto doufám, že žáci nebudou muset nabyté zkušenosti využít v praxi. Kdyby bohužel k takové události došlo, tak doufám, že jim znalosti nabyté v tomto projektu pomůžou vhodně a rychle zareagovat.

Na fotky z celého dne se můžete podívat ZDE.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 28. 6. 2023 14:59

V Praze je blaze, ale draze!

Datum konání: 19. 6. 2023 - 20. 6. 2023

Že je toto rčení pravdivé se ve dnech 19. a 20. června přesvědčili šesťáci, kteří se do hlavního města vydali na třídní výlet.

Jak celá výprava probíhala, co všechno zažili a jaké byly jejich dojmy? To vše se dozvíte z poskládaných úryvků  zúčastněných žáků.

 

Výlet začal už brzo ráno. Do autobusu každý nastupoval jinde – v Poděšíně, Nížkově, Špinově, v Bukové. Společně jsme takto dorazili do Přibyslavi, odkud jsme pokračovali vlakem na Prahu. (Miloslav Šorf)

Cesta byla dost dlouhá, ale zpříjemnili jsme si ji hudbou. (Justýna Šorfová)

Po dvou a půl hodinách jsme přijeli na Hlavní nádraží v Praze. (Miloslav Šorf)

Prvně jsme šli do Muzea fantastických iluzí. Bylo to tam super! (Denisa Bartoňová)

V Muzeu iluzí jsme nafotili mnoho fotek, některé jsou dost srandovní. (Lukáš Velín)

Vyfotili jsme tam všichni hodně fotek, a ještě víc jsme se nasmáli. (Jan Henzl)

Pak jsme se vydali na výšlap na Petřín. Cesta byla sice náročná, ale za ten nádherný výhled na Prahu rozhodně stála. Nahoře jsme si koupili zmrzku a bylo fajn. (Petra Rosecká)

Někteří zůstali v 1. patře rozhledny, ale většina se odvážila až na vrchol. (Justýna Šorfová)

Hned vedle rozhledny se nachází zrcadlové bludiště. (Patrik Jaroš)

Pak už jsme se pomalu vydali ke Klášteru Kapucínů, kde jsme si odložili své věci a na chvíli si odpočinuli. Navečer jsme se vydali k Pražskému hradu. Vyfotili jsme se s hradní stráží. (Jiří Němec)

Po procházce přes Karlův most a Malou stranu jsme se vrátili do ubytovny mnichů Kapucínů. (Matěj Václavík)

Ubytování bylo sice skromné, ale moc pěkné. (Petra Rosecká)

Večer jsme se všichni sešli na největším pokoji, povídali si a hráli hry. Následující den ráno jsme v 7:30 vyrazili na Malostranské náměstí a čekali na tramvaj číslo 12. (Denisa Bartoňová)

Celý druhý den jsme strávili v zoo. Ta byla výborná! (Patrik Jaroš)

V pražské zoo jsme viděli nespočet zvířat a celý areál je vážně obrovský. (Justýna Šorfová)

Metrem jsme se dopravili do stanice Hlavní nádraží a o pár hodin později vlakem do Přibyslavi. (Matěj Václavík)

Výlet se mi líbil a těším se na příští! (Justýna Šorfová)

 

No a jaké byly ty vůbec nejlepší zážitky?

Nejlepší bylo Muzeum fantastických iluzí. (Lukáš Velín)

Můj největší zážitek bylo přespání u mnichů. (Matěj Němec)

Na výletě se mi líbilo, když Pepa řekl nějakou zajímavost nebo vtip. Hodně se mi líbil čas strávený se spolužáky. (David Chvátal)

 


Autor: Bc. Barbora Valentová Publikováno 27. 6. 2023 10:41

Francie "in ingliš" :D

Datum konání: 22. 5. 2023 - 26. 5. 2023

Julča Musilová si připravila v anglickém jazyce video, ve kterém představuje Paříž a její památky. Blízkým spolupracovníkem byl Maty Navrátil, který se ujal hned několika funkcí - režisér, producent, kameraman a zvukař.

Na jejich práci se můžete podívat zde: Odkaz na video

 


Autor: Julie Musilová, Matyáš Navrátil Publikováno 23. 6. 2023 9:09

Pasování prvňáčků na čtenáře

Datum konání: 13. 6. 2023

Žáci první třídy měli možnost stát se skutečnými čtenáři. V knihovně Matěje Josefa Sychry ve Žďáře nad Sázavou byli žáci pasováni na čtenáře Krtečkem ve spolupráci s třídní paní učitelkou :-), poté, co měli možnost si celé dětské oddělení v knihovně prohlédnout. Knihovnou je provedla zkušená paní knihovnice, která dětem vysvětlila, jak to v knihovně funguje, jak knihy v knihovně hledat, a také dětem několik knih představila a ukázala. 

Pasování na čtenáře bylo jednou ze součástí školního výletu první třídy. Žáci mohli vidět výstavu lega v Domě kultury a následně měli možnost si i něco drobného z lega postavit. Poté již následoval odpočinek na hřišti na Farských humnech, kde si děti mohly zakoupit něco studeného k pití a zároveň měly možnost vyzkoušet své dovednosti z počítání. 

Fotky z pasování a pár dalších: FOTO

 

 

 

 


Autor: Mgr. Jana Ivana Peňázová Publikováno 20. 6. 2023 20:14

Do Jihlavy a zase zpátky

Datum konání: 8. 6. 2023 - 9. 6. 2023

ŠKOLNÍ VÝLET 5. ROČNÍKU

S žáky pátého ročníku jsme v letošním roce vyrazili objevovat krásy našeho krajského města. A co na to říkají samotní žáci?

Zprávu o našem výletu sepsali: Melánie Bártová, Jana Koukalová, Andrea Lacinová, Laura Pešáková a Tadeáš Vlček.

Ve čtvrtek 8. 6. jsme se vydali odpoledne do školy. Ve škole jsme si nachystali postele a šli jsme spát. Akorát, že vůbec. Měli jsme kostýmovou přehlídku. Potom jsme po škole hledali Kinder vajíčka. Po chvilce jsme měli večeři. Najedli jsme se a šli jsme na počítače. Hráli jsme hru Gartic. Dohráli jsme a ve čtvrt na 10 jsme si ještě zahráli schovku potmě. Pak jsme šli chrápat.

A je ráno. Nasnídali jsme se a vyrazili jsme do Poděšína na autobus. Když jsme vystoupili v Jihlavě, šli jsme do WOLF areny na laser game. Moc nás to bavilo. Po laser game nás čekal výšlap na náměstí a pak jsme se vydali do jihlavského podzemí. Vyšli jsme z podzemí a šli jsme po hradbách z 15. století. Zastavili jsme se na vyhlídce u Brány Matky Boží. Potom začalo pršet a měli jsme rozchod v City Parku. Potom jsme šli na autobusové nádraží, kde jsme uskutečnili fotosoutěž a potom jsme jeli domů.

Myslím, že jsme si všichni výlet moc užili. Děkuji všem účastníkům za spoustu zážitků, kopec legrace a skvělou atmosféru!


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 16. 6. 2023 14:19

Čtyři vraždy stačí, drahoušku

Datum konání: 5. 6. 2023

V pondělí 5. června proběhla naše druhá a zároveň poslední návštěva Horáckého divadla v tomto školním roce. Spolu s přihlášenými žáky 5. a vyšších ročníků jsme zhlédli představení Čtyři vraždy stačí, drahoušku, které možná znáte spíše jako filmovou adaptaci. 

Právě touto filmovou ukázkou jsme se na napínavý příběh naladili a na konci druhé vyučovací hodiny jsme odjeli objednaným autobusem do Jihlavy. Po příjemné jízdě jsme dorazili téměř před divadlo. Uvnitř nás přivítal personál a byli jsme usazeni do našich lóží. Atmosféra v divadle byla příjemná a děti byly plně koncentrované na dění na jevišti.

Samotné představení bylo delší, avšak napínavé a zábavné. Děti se zapojily do děje a spolu s herci prožívaly každou scénu. Všichni jsme si užili skvělý herecký výkon.

Po skončení představení jsme se vydali zpět k autobusu a vrátili se zpět ke škole.

Věříme, že obě letošní návštěvy Horáckého divadla byly pro naše žáky nezapomenutelným zážitkem. Zároveň nás těší i fakt, že zájem žáků byl větší než kapacita sjednaného autobusu.

Další divadelní zážitky na nás budou čekat v příštím školním roce.


Autor: Jana Homolková Kejdová Publikováno 12. 6. 2023 10:50

Hudební abeceda

Datum konání: 8. 6. 2023

Ve čtvrtek 8. 6. žáky čekalo hudební povídání s kytarou a flétnou. Hudebníci představili strunné a dechové nástroje ze současné doby a vysvětlili žákům vznik a původ těchto hudebních nástrojů. Ze strunných nástrojů se jednalo o loutnu, romantickou a španělskou kytaru. Z dechových nástrojů viděli různé proměny píšťal až do dnešní podoby flétny příčné a podélné. Žáky nejvíce zaujala píšťala ve tvaru keramické kočky. 

Kromě poslechu různých skladeb pocházejících z baroka a cizích zemí, jako Argentina a Španělsko, si žáci také mohli poslechnout a zazpívat naše české písně, např. Já mám koně, Mravenčí ukolébavka. 


Autor: Mgr. Jana Ivana Peňázová Publikováno 8. 6. 2023 13:27

Trávicí soustava z čehokoli

Datum konání: 29. 5. 2023

V hodinách přírodovědy s páťáky objevujeme lidské tělo. Už jsme se seznámili s opěrnou, pohybovou, dýchací a cévní soustavou a naším aktuálním tématem je soustava trávicí. Žáci proto dostali za úkol vyrobit její model a na jeho výrobu mohli použít cokoli, co měli zrovna po ruce. Jak se jim to podařilo, můžete zhodnotit v galerii zde.


Autor: Mgr. Jana Bruknerová Publikováno 31. 5. 2023 14:39

Sáčkové divadlo počtvrté - Slunce, seno, Mimoni

Datum konání: 31. 5. 2023

Odkud přiletěli Spongebob a Mimoň? Toť otázka. Víme však, že na planetě Země přistáli u vesnice Babovřesky. Kromě nich ještě Mařena a Stračatela. A co s nimi bylo dál? O tom jsme hráli v našem minipředstavení. 

Příběh jsme vymysleli zajímavý, jenom času bylo málo.

luki2.jpg


Autor: Luki, Martin, Ester, Marťa Publikováno 31. 5. 2023 13:23

Sáčkové divadlo potřetí - Češi na dovolené

Datum konání: 31. 5. 2023

Co si myslíte, že se stane, když česká rodinka vyrazí na dovolenou? Představte si - dítě chce do restaurace, ale taťkovi se nechce ani trochu. Domluví se?

Vymyslet scénář našeho příběhu byla fuška, zato loutky jsme měli hotové raz dva.

miki2.jpg


Autor: Honza, Miki, Melča, Niki Publikováno 31. 5. 2023 13:17