Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Zápis do 1. třídy Základní školy Nížkov

Zápis do 1. třídy Základní školy NížkovDatum konání:
19.4.2024

1[1].png

Oznámení o zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 19. 4. 2024 od 13:00 do 16:30 hodin pro všechny děti (i děti, které jsou cizinci s dočasnou ochranou).

  • K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem narozeným v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.
  • Zákonní zástupci přinesou s sebou rodný list dítěte.
  • Pokud budou zákonní zástupci žádat o odklad školní docházky svého dítěte, jsou povinni přijít s dítětem k zápisu, kde vyplní žádost o odklad školní docházky. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
  • Zápis žáků bude probíhat v 1. patře budovy Základní školy Nížkov, Nížkov 11.
  • Podrobnější informace najdete na webu v sekci Dokumenty -> Zápis do 1. třídy | zs.nizkov.cz

Ministerské Desatero

Stručné shrnutí Desatera pro rodiče dětí předškolního věku. Podívejte se, co by podle něj měl zvládat nastupující žák první třídy:

1) Pohyb a sebeobsluha Umí hodit a chytit míč nebo skákat na jedné noze. Je samostatné při jídle i osobní hygieně.
2) Zralost Zvládá odloučení od rodičů a dodržuje pravidla.
3) Řeč a komunikace Vyslovuje správně hlásky, mluví ve větách a dovede vyprávět příběh.
4) Koordinace a motorika Umí stříhat, kreslit a skládat papír. Rozlišuje pravou a levou.
5) Zrak a sluch Složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů.
6) Jednoduchá logika Počítá na prstech, chápe, že číslovka vyjadřuje počet, a pozná základní geometrické tvary.
7) Pozornost Umí udržet pozornost na 10–15 minut. Pamatuje si říkadla či básničky.
8) Sociální návyky Umí základní společenská pravidla, zapojí se do práce ve skupině.
9) Tvořivost Vnímá kulturní podněty a samo je vytváří (kreslení, zpívání...). Hraje námětové hry.
10) Orientace Ví, kde bydlí a kam chodí do školky, zvládá běžné praktické činnosti.