Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Kde najdu pomoc v krizových situacích?

Kde najdu pomoc v krizových situacích?Vážení rodiče,

vzhledem k posledním událostem považujeme za nezbytné věnovat tématu prevence a obrany proti agresi a násilí pozornost i na naší škole. Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluveným, podpůrným způsobem o tomto tématu mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.). Více míst podpory můžete najít na nástěnkách ve škole (u hlavního vchodu, v 1. patře u schránky důvěry) a na webových stránkách školy (PRO RODIČE - PORADENSTVÍ - KDE NAJDU POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH).

Jestliže víte, že Vaše dítě prožívá jakékoliv náročné emoce, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat, abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat chcete, obraťte se prosím na třídní vyučující, příp. na vedení školy.

 Ráda bych zde připomněla zásady, které bychom měli všichni dodržovat:

  1. Rodiče, kteří si vyzvedávají své dítě ze školní družiny, čekají před budovou školy a nevstupují do budovy. S vychovatelkou se spojí telefonicky nebo přes zvonek u hlavního vchodu.
  2. Žáci nikomu neotevírají dveře a nepouští nikoho do školy.
  3. Pokud jste rodiče školkových dětí, nenechávejte prosím otevřené vchodové dveře.
  4. Potřebujete-li se s vyučujícím osobně sejít, domluvte si s ním předem termín.