Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Postav si svoji Tatru

Datum konání: 9. 5. 2019

Po roce opět přišel čas oprášit krabici s Merkurem a začít se připravovat na soutěž se zaměřením „Postav si svoji Tatru“. Tým ve složení Nikola Šorfová, Lucie Poulová, Lukáš Vlček a Lukáš Prchal se poctivě připravoval od března do konce dubna a svůj model poté představil v jihlavském Cityparku ve čtvrtek 9. května. V průběhu dne měl tým za úkol postavit svůj model Tatry a v časovém limitu splnit všechny disciplíny. Poté přišli porotci a hodnotili design modelu. Odbila patnáctá hodina a začalo vyhlašování výsledků. Týden jsme žili v omylu, že jsme skončili na 22. místě. Až ve středu přišlo správné pořadí a my s radostí oznamujeme, že jsme se umístili na krásném 14. místě z 25 týmů. Děkujeme za podporu a poskytnutí prostředků paním učitelkám i paní ředitelce.


Autor: Nikola Šorfová - žákyně 9. ročníku Publikováno 17. 5. 2019 11:23

dopravní soutěž mladých cyklistů

Datum konání: 16. 5. 2019

Dopravní soutěž mladých cyklistů je pořádána každoročně ve dvou kategoriích. Vybraní žáci naší školy se do ní zapojili v obou z nich, vytvořili tak dva týmy - v každém dvě dívky a dva chlapci. V první kategorii školu reprezentovali: Nina Vítková (4. tř.), Eliška Košáková (6. tř.), Jiří Koukal (6. tř.) a Matouš Sobotka (6. tř.); ve druhé potom: Vanesa Toufarová (7. tř.), Nikola Hošková (7. tř.), Filip Křesťan (7. tř.) a Antonín Doležal (8. tř.).

Hlavním cílem této soutěže je mimo jiné zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, ověřovat znalosti a dovednosti žáků na silnicích a cyklostezkách, upevňovat zásady první pomoci a správného a bezpečného chování žáků v provozu na pozemních komunikacích.

Žáci se pilně připravovali několik týdnů, trénovali testové otázky, opakovali zásady první pomoci, cvičili jízdu zručnosti a na dopravním hřišti si týden před soutěží zopakovali pravidla chování na pozemních komunikacích přímo ze sedla jízdního kola.

Oblastní kolo soutěže probíhalo ve čtvrtek 16. 5. 2019 na dopravním hřišti ve Žďáře nad Sázavou a zúčastnilo se ho devět týmů mladších žáků a čtyři týmy starších. První částí soutěže byl test z pravidel silničního provozu, test obsahující otázky z právní pomoci, poté následovala jízda na čas, kde byla hodnocena správnost jízdy na kole a dodržování pravidel, čtvrtou částí soutěže byla jízda zručnosti.

Mladší žáci v soutěži obsadili 4. místo, starší žáci 2. místo. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za výborné umístění obou skupin v konkurenci ostatních týmů, za příkladný přístup a pečlivost, s jakou se na soutěž připravovali.


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 17. 5. 2019 11:19

Architekti a zedníci

V rámci projektu IKAP jsme v letošním roce do školy pořídili stavebnici Teifoc. S touto stavebnicí si žáci hrají na zedníky a architekty a učí se, jak správně postavit například dům, jenž si musí nejprve sami rozvrhnout a vymyslet. Na základě školního kola soutěže ve stavění z této stavebnice, kterého se zúčastnily pouze 3 dvoučlenné týmy, postoupili do okresního kola, které se konalo 26. května na SOŠ Nové Město na Moravě, Jakub Rosecký a Filip Chvátal. Už ve školním kole zaujali svojí pečlivostí a čistou prací. Na stejnou strategii vsadili i v Novém Městě na Moravě. Přijeli, postavili a zvítězili. Opět porotu zaujali čistotou spár a ukázkovou vazbou cihliček. Tímto bych chtěla pochválit všechny žáky, kteří se zapojili do soutěže.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 16. 5. 2019 15:20

Ta naše písnička česká

Předposledním divadelním představením pro žáky 1. a 2. ročníku byl hudební program Jany Rychterové a Pragtet s názvem Ta naše písnička. Žáci viděli naživo některé hudební nástroje (kytara, housle, kontrabas). Děti se do programu se zájmem zapojovaly pohybem, zpěvem lidových písní, hrou na jednoduché hudební nástroje a také luštěním hudebních hádanek, hádaly písničky z pohádek a večerníčků.

Nakonec jsme si všichni zazpívali píseň Ta naše písnička česká, kterou složil český písničkář, textař, skladatel a spisovatel Karel Hašler.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 16. 5. 2019 15:17

Pozorování prvoků

Na dnešní hodinu přírodopisu se žáci začali připravovat již téměř před 14 dny, kdy si společnými silami vyrobili senný nálev. Potřebovali k tomu trochu sena a vodu z přírodního zdroje (ideálně rybniční nebo potoční). Ve třídě poté ve skupinkách do kádinek nalili vodu a namočili do ní seno. Takto připravený nálev jsme nechali v místnosti a čekali jsme, až se v něm probudí k životu zástupci jednobuněčných organismů - prvoků. Následně žáci z nálevu brali vzorky a vyráběli dočasné preparáty, ve kterých pomocí mikroskopu mohli pozorovat pohybující se prvoky, nejčastěji trepku velkou. Během pozorování jsme se díky aktivitě žáků, kteří přinesli i vzorek žabího vlasu, vrátili ještě i k předešlému učivu – řasám. Při této vyučovací hodině ubíhal čas neuvěřitelně rychle. Žáci se dívali jak na své preparáty, tak i na preparáty, které se podařilo vyrobit jejich spolužákům. Diskutovali nad tím, co se komu podařilo v mikroskopu objevit, a evidentně měli ze své práce radost. V několika posledních minutách jsme svoji práci zaznamenali do laboratorního protokolu a pak se žáci pustili do úklidu všech pomůcek. Žáci v hodině využili nejen vědomosti z předcházejících hodin, ale také si připomněli práci s mikroskopem, výrobu dočasného preparátu a název jednotlivých pomůcek pro mikroskopování.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 16. 5. 2019 15:16

Drhání ve 4. ročníku

V hodině pracovních činností věnované práci s textilem jsme se s dětmi vrátili ke starší, již téměř zapomenuté, provázkové technice – drhání.

V učebně výtvarné výchovy jsme objevili zásobu bavlněných paspulí,

které se nám pro tuto činnost velice hodily. Po malé instruktáži a návodném nákresu na tabuli si žáci navázali čtveřici provázků a pustili se do práce. Po více či méně trpělivém počátečním zkoušení se všem nakonec podařilo hezké dílo – čelenka, náramek nebo jen ozdobný závěs. Neobvyklá práce žáky velice bavila, proto jsme se k pokročilejšímu drhání vrátili i následující hodinu.


Autor: Ivana Junová Publikováno 16. 5. 2019 14:13

Opakujeme a procvičujeme češtinu

Pro žáky 9. ročníku se výuka českého jazyka ve druhém pololetí nese především v duchu intenzivního opakování a procvičování probraného učiva a prohlubování jazykových znalostí a dovedností. Velkou motivací je pro většinu žáků dosáhnout úspěchu při přijímacích zkouškách na střední školy. Přijímací zkoušky probíhají už několik let formou didaktického testu, v němž žák prokazuje především svoji dovednost pracovat s textem, schopnost porozumět textu. Kromě toho test prověřuje schopnost aplikovat prakticky osvojená pravidla pravopisu, dále stylistické dovednosti žáků, práci s odborným textem. Nácviku a prohlubování těchto dovedností jsme se věnovali prostřednictvím plnění kratších úkolů a v posledních týdnech si žáci několikrát vyzkoušeli napsat didaktický test v celém rozsahu. Měli tak možnost si nejen otestovat své znalosti a dovednosti, ale také si ověřit práci se záznamovým archem a dodržování jasně stanovených pravidel zápisu řešení úkolů. Z výsledků posledních cvičných testů je zřejmé, že většina žáků, kteří se chystají konat přijímací zkoušky, je poměrně zdatná ve svých jazykových znalostech a dovednostech, žáci získali větší jistotu v práci se zadáním testu a záznamovým archem, nacvčili si postupy řešení jednotlivých typů úloh. Pokud se nenechají ovládnout stresem a nervozitou, mají reálnou šanci při přijímacích zkouškách uspět.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 16. 5. 2019 14:10

Míchané nápoje v matematice

Důležitou látku, která se zabývá poměrem a jeho využitím v praxi, jsme si v sedmém ročníku uvedli na několika vzorových příkladech a pokusech. Aniž by žáci měli jakékoliv školní znalosti o poměru, sami si na příkladech z praxe uvědomili, že se s poměrem běžně setkávají a umí s ním pracovat.

Jedním z pokusů, který jsme si ukázali, bylo míchání nápoje. Nejdříve si žáci na lahvi se šťávou měli najít, jaký je doporučený poměr ředění s vodou. Takto se poprvé v této vyučovací hodině setkali se správným matematickým zápisem poměru. Žáci se rozdělili na skupiny a jejich úkolem bylo namíchat nápoj dle návodu na lahvi (1:7). K dispozici měli džbán a několik malých plastových kelímků. Než šťávu s vodou smíchali dohromady, pracovali jsme s naplněnými kelímky a vysvětlovali si na nich princip poměru - jakým způsobem lze poměr rozšiřovat, nebo naopak krátit. Vše tak viděli názorně před sebou. Ukázali jsme si také, že je velký rozdíl, když prohodíme jednotlivé členy v poměru – 1 díl šťávy na 7 dílů vody není totéž jako 7 dílů šťávy na 1 díl vody. Hotový nápoj si potom žáci rozdělili a vypili. Na závěr pokusu jsme řešili, zda byl doporučený poměr vhodný, zda jednotlivým žákům hotový nápoj chutnal a ti pak sami navrhovali, jaký poměr šťávy a vody by raději zvolili sami.

Jako další příklady jsme si uvedli míchání barvy na matování, kurz koruny a eura, počet dívek a chlapců ve třídě a mnoho dalších. Žáci sami přicházeli s dalšími a dalšími příklady, kde se již s poměrem setkali.

Po tomto praktickém úvodu následovala krátká teoretická část a mnoho úkolů a příkladů na procvičování, které pak žákům nedělaly žádný problém. Velmi pozitivní bylo, že se do práce zapojili všichni žáci a zadané úkoly pěkně zvládli.


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 16. 5. 2019 14:08

Výbuch sopky v 6. ročníku

V průběhu měsíce února jsme v hodinách zeměpisu v 6. ročníku probírali téma Vnitřní přírodní činitelé, tedy otázky vzniku a přetváření zemského povrchu. Obecně toto učivo děti velmi zajímá. Jak vznikají hory a pohoří, co vymodelovalo údolí, přetvářelo a přetváří vzhled krajiny. Aby žáci učivo lépe pochopili, snažíme se výuku zaměřovat co nejvíce prakticky. Během výuky o sopečné činnosti na naší planetě jsme proto v hodinách modelovali trojrozměrné modely sopek. Ukazovali jsme si rozdíly mezi sopkami štítovými a sypaným kuželem. Vysvětlovali jsme si stavbu sopky a principy fungování sopek. Protože toto učivo děti bavilo, tak jsme výuku zpestřili soutěží o nejhezčí a nejvěrnější model sopky. Dobrovolníci z řad dětí doma vyrobili krásné sopky. Využili různorodý materiál - papír, samotvrdnoucí hmotu, sádru, karton. Při tvorbě sopek museli využít svých znalostí. Modely, které přinesli, jsou velmi povedené a já tímto dětem velmi děkuji a chválím je. Někteří žáci dokonce nasimulovali výbuch sopky pomocí prášku do pečiva a citronové šťávy. Zážitkovou formou výuky si žáci lépe osvojí a zapamtují probírané učivo. Proto je vhodné tyto formy výuky zařazovat do hodin co nejvíce.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 16. 5. 2019 14:02

Král češtiny

Od ledna zařazuji do hodin českého jazyka ve 2. třídě malou soutěž s názvem „Král češtiny“. Hra netrvá celou vyučovací hodinu, pouze několik minut. Žáci odpovídají na otázky a během několika minut tak zopakujeme probrané učivo 1. a 2. ročníku (věta, slovo, slabika, druhy vět, význam slov, měkké a tvrdé souhlásky). Podle situace soutěžíme ve skupinách nebo ve dvojicích, poražení žáci mohou hned "vypadnout" a nebo se mohou „zachránit“ tak, že správně odpoví na další kladenou otázku. Žáci si tak hravou formou procvičují již naučené. Tato hra - soutěž je skvělá v tom, že pokaždé má jiného výherce – KRÁLE ČEŠTINY.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 16. 5. 2019 13:58