Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Datum konání: 25. 5. 2020

Informace o možnosti přítomnosti žáků 1. stupně ve škole budeme rodičům žáků 1. stupně zasílat na školní e-mail. Jako rodičovský e-mail používáme e-mailovou adresu nejmladšího dítěte (jmeno.prijmeni@zsnizkovcz.onmicrosoft.com). Přihlašovací stránka je na adrese www.office.com. Jako rodiče si můžete v tomto e-mailu nastavit přeposílání kopií zpráv na svůj soukromý e-mail. Pokud potřebujete obnovit heslo pro přihlášení, kontaktujte mě prosím (marta.novotna@zs.nizkov.cz).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 5. 5. 2020 11:59

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku ve škole

Datum konání: 11. 5. 2020

Od 11. května bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Účast žáků nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pracovníků školy, žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční příprava na přijímací zkoušky. Bližší informace a podmínky možné osobní účasti žáků 9. ročníku ve škole jsou uvedeny na webové stránce IX. třídy, kde je žákům zadávána distanční výuka. Informace zákonní zástupci a žáci 9. ročníku dostali i na školní e-mailovou adresu.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 5. 5. 2020 11:34

Já, cestovatel časem - dějepis 8. roč.

Já, cestovatel časem

Jednou večer, když už jsem měl jít spát, najednou jsem dostal skvělý

nápad. Napadlo mě, jak můžu sestrojit stroj času a v tu chvíli jsem se

chtěl podívat do pravěku a vidět dinosaury, vidět ty obrovské stromy,…

Tak jsem okamžitě začal stavět. Stavěl jsem celou noc a dalších mnoho

dní. Myslel jsem si, že to nebude tak těžké, ale ukázalo se, jako u všech

mých předešlých nápadů, že to nebude tak lehké jak jsem si myslel.

Potom jsem na to kápl a konečně se mi povedlo ten stroj postavit. Řekl

jsem si, že ho zítra vyzkouším a šel jsem spát. Když jsem se ráno

probudil, šel jsem ho hned vyzkoušet. Nasedl jsem a začal se vracet v

čase, když v tom se něco pokazilo. Musel jsem zastavit v polovině 19.

století na Balkánském poloostrově. Když jsem začal opravovat stroj,

zaslechl jsem za kopcem nějaký hluk a rozhodl jsem se, že se tam půjdu

podívat. Vyšel jsem na kopec a viděl, jak Rusko válčí s Osmanskou říší

a došlo mi, že jsem v roce 1853. Válka se zdála vyrovnaná, ale Rusko

mělo trochu navrch a v tom momentě se do toho vložila francouzská a

anglická armáda a společně vyhráli nad Rusy. Tím pádem se Balkánský

poloostrov rozdělil na několik samostatných států jako třeba Bulharsko,

Srbsko, Rumunsko a Černá Hora. Následně jsem stroj opravil a do toho

pravěku se dokonce i podíval, ale moc se mi tam nelíbilo. Vždyť to

znáte, doma je doma. Doma jsem si uvědomil, že jsem spokojený s tím,

kde a kdy žiji.

 

 


Autor: Filip Křesťan Publikováno 5. 5. 2020 11:23

Lék pro dřevorubce - dějepis 8. roč.

Lék pro dřevorubce

Psal se rok 1848. Prostý lid jako vždy robotoval na panském poli. Zrovna bylo období žní a to

je nejvíce práce. Prostému lidu se to samozřejmě nelíbilo, protože pracovali povinně a zdarma, ale

otvírat pusu na pána se nesmělo. Navíc kníže Metternich měl pomalu větší slovo než sám panovník

Ferdinand I. Dobrotivý. On dbal pouze na to, co mu poradil jeho zesnulý otec, když ještě žil. Jemu

bylo vše asi jedno, i to, že pomalu ztrácí moc. To otec mu totiž poradil, ať se drží Metternicha a ať

vládne s ním, že prý má skvělé nápady a dotáhne Habsburskou monarchii hodně daleko.

Mezi robotujícími byl také dřevorubec Jakub, který měl tři syny: Martina, Petra a Šimona. Ti

museli samozřejmě robotovat také, ale ani jednomu se to nelíbilo. Když už museli pracovat, tak za

to chtěli nějakou odměnu.

A tak se společně s dalšími lidmi z vesnice rozhodli, že sepíší petici pro císaře. Včetně toho, že

napsali, že chtějí zrušit robotu a poddanství, napsali dalších pár bodů, kvůli kterým se každý jen

mračil. Napsali také, že žádají o rovnoprávnost češtiny a němčiny, protože česky se mohlo mluvit

pouze na triviálních školách, což jsou nižší, vesnické školy. Česky se také mluvilo v nižších

vrstvách společnosti. Další požadavky byly třeba svoboda ve volbě náboženství, svoboda tisku,

zrušení cenzury a další. Za pár dní přišla odpověď od císaře tzv. Kabinetním listem. Císař přislíbil

většinu požadavků dodržet. Mezi lidmi se tato zpráva rozkřikla a všem bylo divné, že císař

najednou couvl a mysleli si, že se začal bát.

Mezitím dřevorubec Jakub těžce onemocněl, a tak se jeho dva starší synové rozhodli, že mu

seženou lék. Šimon byl mladší a tak ho otec nepustil.

První syn Martin se vydal do Vídně. Až tam se dostalo, jak v Čechách sepsali petici a císař

přislíbil většinu splnit, a proto napsali také císaři, ale požadovali vznik ústavy, neboli konstituce a

zrušení cenzury. Martin se ubytoval v jednom hostinci za pár drobných, které mu čirou náhodou

zbyly. A protože už byl večer, šel spát. Druhý den ráno se šel projít po městě, obešel všechny domy,

ptal se po léku, který by uzdravil jeho otce. Všichni však byli zaneprázdnění, protože řešili, co

odpoví císař na jejich požadavky.

Martin ještě pár dní zůstal, ale pořád mu nikdo nic neřekl. Odpoledne přijel do vesnice posel a

řekl, že císař svolil k ústavě. Všichni měli radost a během několika dní se jim podařilo svrhnout

Metternicha. Martin tedy žádný lék nesehnal a byl z toho smutný. A tak se rozhodl, že se vrátí

domů.

Zatímco Martin nepochodil, Petr navštívil Uhry. Až tam se doneslo, že v Čechách je rozruch,

císař se zabývá Vídní a tak si Maďaři vymohli částečnou samostatnost. Petrovi tedy také nikdo

neporadil.

Oba bratři se vrátili domů, kde na ně čekal nemocný otec a bratr Šimon.

Blížilo se léto a otec ne a ne se uzdravit. Šimon chtěl otci pomoci a zeptal se ho jestli by ho

nepustil. Otec po dlouhém přemlouvání nakonec svolil a tak Šimon vyrazil. Vyšel, ale nedošel moc

daleko, protože ho zastavil houf lidí.

Byl to Slovanský sjezd. Sešly se tam všechny slovanské národnosti z celé Habsburské

monarchie. Náhle se přiřítili vojáci v čele s Windischgratzem. Proti vojákům šli studenti, kteří

prohráli. Celé povstání trvalo šest dní.

Šimon zatím potkal babku kořenářku, která bydlela na malém sídlišti v Praze. Řekl jí, že jeho

otec je nemocný, jestli by mu pro něj něco nedala. Babka kořenářka mu dala balíček bylinek a řekla

mu, ať z toho otci uvaří čaj a udělá mast. Šimon poděkoval a odešel.

Když přišel domů, otec na tom byl o něco lépe, ale pořád špatně. Uvařil mu čaj a dal mu mast,

aby ji otec používal. Zanedlouho se otec uzdravil. Všichni se tedy mohli radovat, jak z toho, že se

otec uzdravil, tak z toho, že je zrušena robota a poddanství. Navíc na trůn nastoupil synovec

Ferdinanda I. Dobrotivého František Josef I., takže třeba nastanou lepší časy.

 


Autor: Tereza Perničková Publikováno 5. 5. 2020 11:22

Cesta do minulosti - dějepis 8. roč.

Cesta do minulosti

Dnes vám budu vyprávět to, co se mi přihodilo. Stalo se to o letních

prázdninách. Jela jsem jako každý rok k babičce na prázdniny. Babička má

velikou půdu a každý rok tam objevím něco zajímavého. Byla jsem velice

zvědavá, co tam objevím letos. Vlezla jsem na půdu a našla starý zaprášený

kufr s cestovatelskými nálepkami. Kufr jsem ze zvědavosti otevřela a on mě

vtáhl dovnitř. Ocitla jsem se v nějaké jiné době a navíc v jiném státě, nebo

alespoň mi to tak přišlo. Bylo to divné. Najednou jsem si všimla, že opodál stojí

malá holka. Vstala jsem ze země a šla k ní. Holčička měla na sobě roztrhané

šaty a byla bosa. Zeptala jsem se, kde jsem a ona řekla, nějaký název,

kterému jsem nerozuměla a pak utekla. Vrátila jsem se ke kufru, koukla jsem

se na nálepky a pochopila jsem, že jsem ve Viktoriánské Anglii. Vzpomněla

jsem si na sešit z dějepisu. A zapřemýšlela jsem ,,Viktoriánská Anglie tady

přece vládla královna Viktorie´´. Po chvíli jsem se zvedla ze země a s kufrem

v ruce se vydala po cestě. Bylo to opravdu zajímavé prostředí. Šla jsem

docela dlouho, asi tak 5 km, nevím to přesně, protože jsem neměla telefon ani

hodinky. Koukla jsem se na kufr a sáhla na jednu z barevných nálepek. A co

se nestalo, opět mě kufr vtáhl do sebe a já pochopila, že to dělají ty nálepky.

Ocitla jsem se v Itálii a to na náměstí, kde se konala bitva. Rychle jsem se

ukryla za sloup a napadlo mě, dotknout se nějaké další nálepky na kufru.

Spatřila jsem nálepku Německa, protože je blízko České republiky.

V Německu jsem byla letos s rodiči na dovolené, ale když mě tam odnesl kufr,

nevypadalo to jako v tom Německu, kde se mi velmi líbilo. Myslím, že i v té

Anglii to vypadalo lépe. Hodně se tu bojovalo, samá válka. Myslím si, že tohle

není správné místo, chtěla jsem pryč, domů za babičkou.

Jsem pryč asi týden, měsíc? Určitě už po mě vyhlásili pátrání! Na kufru byla

jedna nálepka, která byla moc pěkná a mě napadlo, že to je ta pravá, třeba ta

mě odnese domů. Sáhla jsem na ni, ale místo toho, abych se objevila doma,

tak jsem se ocitla v Rusku. Víte, jak jsem to poznala, viděla jsem totiž cara na

vlastní oči. Vypadal totiž stejně jak na obrázku v naší učebnici.

Už mě to cestování nebavilo sedla jsem si do kufru a přemýšlela jsem, jak se

dostat zpátky domů. V tu chvíli jsem si všimla malé nálepky Czechia a já

dostala naději, že se dostanu domů. Sáhla jsem na ni a objevila se na

babiččině půdě. Byla jsem hrozně šťastná, běžela jsem za babičkou a vše jí

vyprávěla. Babička se smála a řekla, že uplynula sotva půl hodina.

Myslím, že můžeme být rádi, že u nás nejsou války a máme se tak dobře.

 


Autor: Nikola Hošková Publikováno 5. 5. 2020 11:20

Opakování dějepisu jinak!

Žáci osmého ročníku dostali za úkol napsat příběh, ve které zopakovali důležitá data, jména, události z vybraných témat - Občanská válka v USA, Revoluční rok 1848 v našich zemích a v celé Evropě... Každý žák to pojal po svém, někdo se vydal na cestě do minulosti jako cestovatel v čase, další vymyslel pohádku nebo příběh odehrávající se v dané době. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili na výbornou. Byla by škoda se s Vámi o nejzdařilejší příběhy nepodělit. Přikládám malou ukázku a děkuji autorům za možnost zveřejnit jejich práce.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 5. 5. 2020 11:15

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 16. 4. 2020 - 30. 4. 2020

V letošním roce proběhne pouze formální část zápisu dětí do 1. třídy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2020 - 2021 proběhne v době od 16. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Bližší informace o průběhu zápisu a formuláře k zápisu najdete na webu školy pod ikonou "Pro rodiče" v odkaze Zápis do 1. třídy.

V případě jakýchkoli dotazů mě prosím kontaktujte.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 16. 4. 2020 6:25

Zápis do 1. třídy

Datum konání: 24. 4. 2020

V letošním roce proběhne pouze formální část zápisu dětí do 1. třídy školního roku 2020/2021 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Bližší informace zveřejníme na začátku dubna na stránce "Zápis do 1. třídy" pod ikonou "Pro rodiče".


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 18. 3. 2020 15:11

Učení doma

Datum konání: 16. 3. 2020

Protože v průběhu "Učení doma - domácí výuky žáků" bude velice omezena možnost hodnocení žáků, přesune se většina hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání na dobu, kdy budou děti chodit do školy. Prosím proto všechny děti (i rodiče), aby učení doma (domácí výuku) nepodcenili. Po návratu do školy mohou být děti z látky, kterou se měly naučit doma, zkoušeny a hodnoceny. Využívejte proto prosím možnosti konzultací s vyučujícími. Konzultovat můžete od pondělí 16. 3. pomocí e-mailu ve dnech školního vyučování v době od 8 do 14 hodin. Nejpozději 20. 3. vám ještě nabídneme další možnost osobní bezkontaktní konzultace s každým vyučujícím.


Publikováno 16. 3. 2020 8:39

Zadávání domácí práce a úkolů

Datum konání: 16. 3. 2020

Kompletní informace, o tom co si doma prostudovat, s čím se seznámit, jaké úkoly splnit, co si zapsat nebo nalepit do sešitu atd. v rámci realizace "Učení doma - domácí výuka žáků" najdete na webových stránkách školy (https://zs.nizkov.cz) pod ikonou "Škola" na stránce jednotlivých tříd. Domácí práce bude zadávána vždy na týden. Veškerá domácí práce na týden od 16. do 20. 3. 2020 bude vložena na stránky do 16 hodin v pondělí 16. 3. 2020. Na další týdny bude práce pro děti vložena tak, aby ji měly k dispozici vždy od pondělí od 8 hodin. Využívejte prosím možnosti konzultací s jednotlivými vyučujícími.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 3. 2020 17:28