Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Školní kolo soutěže Poznej Vysočinu 2024

Soutěž Poznej Vysočinu je určena žákům 8. a 9. tříd, kteří znají dobře náš  kraj. Soutěž je navržena tak, aby žáky provedla nejzajímavějšími místy tohoto kraje, seznámila je s místní historií a kulturou. V  letošním  kole se na prvních místech umístili - Matěj Neubauer a Vítková Nina z 9. ročníku. Oba postupují do krajského kola, které se uskuteční v Jihlavě 15.3. 2024. Jako náhradníky jsem vybrala vítězné žáky z 8. ročníku - Tomáš Izrael a Eliška Navrátilová. Děkuji všem dětem za účast a blahopřeji postupujícím. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 20. 2. 2024 12:24

Lyžařský výcvik

Datum konání: 28. 1. 2024

Lyžařský výcvik 28. 1. - 2. 2. 2024 

Stejně jako loni, tak i letos jsme měli před odjezdem obavy, zda budeme mít na čem lyžovat. Předpověď nám nehrála do karet, ale nakonec nás celkem mile překvapila. Sníh byl sice jenom na sjezdovkách, ale oproti loňskému roku nám 2 dny dokonce svítilo sluníčko. Naše věrná společnice - mlha - se samozřejmě dostavila i letos, ale paradoxně pomohla mnohým lyžařům i snowbordistům překonat strach a začalo se jim konečně dařit zkrotit prkýnka pod nohama. Celkově všichni hodnotíme lyžák jako povedený. 

Hodnocení lyžáků od žáků:

"Moc jsme si to tu užily. Naučily jsme se nové věci - ovládly jsme kotvu. Jezdíme (skoro) jako profíci. Užily jsme si i večerní aktivity. Moc se nám líbilo probuzení kluků ze 7. pokoje v 6 hodin ráno, protože si to zasloužili." (Náťa, Veru, Anet, Justy, Barča, Ninuš, Viki, Janča Perničková)

"Lyžák byl super, naučila jsem se obloučky. Jela bych znovu." (Klára)

"Nikdy by mě nenapadlo, jak skvělý bude letošní lyžák. Měli jsme ty nejlepší vedoucí, kteří nás naučili skvěle lyžovat. Celý lyžák jsme si všichni užili, nejradši bychom tu strávili další týden." (Janča Pejchalová)

"Myslím si, že na lyžáku bylo všechno dobré." (Vojta)

"Moc děkuji, že jsem se zde naučil lyžovat. Moc jsem si to tu užil." (Šíma)

Pokud si chcete přiblížit atmosféru na lyžáku, tak zde přikládám k pobavení odkaz.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 8. 2. 2024 13:02

Poděkování paní Šurnické

Datum konání: 31. 1. 2024

K dnešnímu dni paní Božena Šurnická na vlastní žádost ukončila svůj dlouhodobý pracovní poměr na naší škole. Děkujeme jí za vykonanou práci a do dalších let přejeme hodně zdraví a štěstí.

Žáci a zaměstnanci Základní školy Nížkov


Publikováno 31. 1. 2024 21:32

Recitace není out!

Datum konání: 25. 1. 2024

Stalo se již tradicí, že se v měsíci lednu někteří žáci věnují poezii více než obvykle. Věřte, nebo ne, není to jen vlivem učiva. Někteří žáci se dobrovolně učí recitovat básně a své výkony předvedli ve čtvrtek 25. 1. odpoledne. 

Nad rámec výuky se sešlo celkem 25 žáků napříč různými třídami naší školy, aby publiku a porotě složené z pedagogů zarecitovali svou zvolenou báseň. Ač byly všechny výkony obdivuhodné, po dlouhých poradách porota vyhlásila vítěze z každé kategorie, kteří získali cenu a diplom. Ani ostatní odvážlivci však neodešli s prázdnou. Za své snažení si vysloužili velký potlesk a malou sladkou odměnu úplně všichni.

A jak že to celé vlastně dopadlo? 

I. kategorie, žáci 1. a 2. ročníku:

 1. místo Bohuslav Eliáš (1. ročník)
 2. místo Tereza Štikarová (1. ročník)
 3. místo Eleonora Zvolánková (1. ročník)

II. kategorie, žáci 3. - 5. ročníku:

 1. místo Lucie Šrámková (4. ročník)
 2. místo Amálie Sobotková (4. ročník)
 3. místo Barbora Štikarová (4. ročník)

III. kategorie, žáci 2. stupně:

 1. místo Leontyna Škarydová (7. ročník)
 2. místo Matěj Doležal (8. ročník)
 3. Natálie Dobrovolná (8. ročník) 

Udělena byla navíc speciální cena publika. Obecenstvo i porotu velmi pobavil působivý výkon Vojtěcha Černého s básní Lukáše Pavláska. 

Děkuji kolegům za pomoc při organizaci recitační soutěže a žákům za projevený zájem o recitaci. 

Závěrem se s vámi podělím o hlášku zaslechnutou na chodbě: "Recitace není out!" 

 


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 25. 1. 2024 15:33

Kde najdu pomoc v krizových situacích?

Vážení rodiče,

vzhledem k posledním událostem považujeme za nezbytné věnovat tématu prevence a obrany proti agresi a násilí pozornost i na naší škole. Pokud s námi děti toto téma otevřou, budeme s nimi předem domluveným, podpůrným způsobem o tomto tématu mluvit a budeme jim nabízet případné další možnosti podpory v rámci školy (například podporou u školního psychologa nebo dalších členů školního poradenského pracoviště) nebo mimo ni (např. Linku bezpečí ad.). Více míst podpory můžete najít na nástěnkách ve škole (u hlavního vchodu, v 1. patře u schránky důvěry) a na webových stránkách školy (PRO RODIČE - PORADENSTVÍ - KDE NAJDU POMOC V KRIZOVÝCH SITUACÍCH).

Jestliže víte, že Vaše dítě prožívá jakékoliv náročné emoce, velmi oceníme, když nás o tom budete informovat, abychom mohli každému nabídnout patřičnou podporu. Pokud nás o něčem takovém informovat chcete, obraťte se prosím na třídní vyučující, příp. na vedení školy.

 Ráda bych zde připomněla zásady, které bychom měli všichni dodržovat:

 1. Rodiče, kteří si vyzvedávají své dítě ze školní družiny, čekají před budovou školy a nevstupují do budovy. S vychovatelkou se spojí telefonicky nebo přes zvonek u hlavního vchodu.
 2. Žáci nikomu neotevírají dveře a nepouští nikoho do školy.
 3. Pokud jste rodiče školkových dětí, nenechávejte prosím otevřené vchodové dveře.
 4. Potřebujete-li se s vyučujícím osobně sejít, domluvte si s ním předem termín.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 24. 1. 2024 13:17

Karneval 2024

Datum konání: 21. 1. 2024

Dne 21.1. se v nížkovské sokolovně konal dětský karneval.

Žáci 8. ročníku a zaměstnanci ZŠ Nížkov si pro malé děti připravili spoustu 

zábavy, občerstvení a aktivit. Aktivity obsahovaly malování na obličej, chození na chůdách,

tancování, puzzle a chytání ryb. Za každou splněnou aktivitu si děti odnesly malou drobnost

v podobě sladké odměny. Letošní občerstvení nabízelo hranolky, hot dog, různé druhy nápojů

a pro zpestření výběru i čerstvý popcorn. Jako každý rok se děti mohly těšit na tombolu.

 

Všem srdečně děkujeme za účast a těšíme se na příští ročník karnevalu.

 

           Odkaz na fotky: Karneval 2024 – Základní škola Nížkov – album na Rajčeti (idnes.cz)


Autor: Eliška Navrátilová, Tomáš Izrael Publikováno 23. 1. 2024 14:19

Učíme se o sopkách

V šestém ročníku jsme několik hodin věnovali tématu sopečné činnosti. Vzhledem k situaci například na Islandu to bylo pro děti poutavé téma, které je velmi zajímá. Učili jsme se kromě jiného také to, jak taková sopka vypadá, z čeho se skládá a jaké máme sopky podle tvaru. Získané informace děti využily při modelování sopek z různých materiálů. Výsledkem jsou neskutečně pěkné a propracované sopky. Opět se mi potvrdilo, že děti dokáží být velmi kreativní a šikovné. Na výsledky naší tvorby se můžete podívat na odkazu https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/sopky.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 17. 1. 2024 7:32

Školní kolo zeměpisné olympiády 2024

I letos proběhlo na naší škole školní kolo zeměpisné olympiády. Otázky byly zaměřeny na všeobecné geografické znalosti a praktické úkoly na práci s mapou. Z řad žáků jsem vybrala dobrovolníky. Za šestou třídu se  olympiády zúčastnili Jan Kuba, Lukáš Schauer, Andrea Lacinová, za sedmou třídu Miloslav Šorf a za osmou třídu Eliška Navrátilová a Tomáš Izrael. Vítězem se stal Lukáš Schauer. Gratuluji. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 17. 1. 2024 7:20

Prázdniny v únoru a provoz školní družiny

Vážení rodiče, milí žáci,

připomínám termíny prázdnin, které Vás v únoru čekají.

Pololetní prázdniny: v pátek 2. února 2024 

Jarní prázdniny: od pondělí 12. února do pátku 16.února 2024

Během prázdnin bude provoz ve školní družině přerušen!!!

Užijte si volné dny a naberte hodně sil! 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 14. 1. 2024 21:38

Vánoční zeměpisné soutěže

Datum konání: 21. 12. 2023

Protože se blíží svátky vánoční, využili jsme předvánoční čas k  soutěžím, na které během roku není dostatek času. V osmé třídě si Radek Sobotka a Tomáš Izrael připravili pro své spolužáky soutěž věnovanou rybám v ČR. Žáci poznávali ryby podle fotografií, řešili otázky spojené s chovem ryb. Vítězné družstvo vyhrálo sladkou odměnu. Druhá soutěž spočívala v modelování co nejpřesnějšího tvaru České republiky. Musím děti pochválit, že se jim dařilo. Opět se hrálo o sladkou odměnu. V sedmé a deváté třídě jsme zkoušeli zeměpisné znalosti týkající se celého světa. Řešili jsme otázky zeměpisného kvízu. Fotky  https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/vanocni-souteze


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 21. 12. 2023 9:27