Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Výtvarná soutěž SUPŠ Helenín

Datum konání: 16. 10. 2018

V úterý 16. 10. 2018 se žákyně 9. ročníku Denisa Šurnická a Šárka Košáková zúčastnily výtvarné soutěže pořádané SUPŠ v Heleníně. Účastníci dostali na výběr ze dvou témat, která měli výtvarně ztvárnit. Letošní témata byla „Tajuplný ostrov“ a „Vynález zkázy“. Celé akce se zúčastnilo celkem 174 soutěžících.

Přestože dívky neobsadily vítězná místa, s průběhem soutěže byly spokojené. Ráda bych ocenila jejich zápal a nadšení, s jakým se do této soutěže zapojily.

 


Autor: Aneta Pokorná DiS. Publikováno 26. 10. 2018 16:18

Přespolní běh

Datum konání: 26. 9. 2018

 

Ve středu 26. 9. 2018 se vybraní žáci naší školy zúčastnili okresního kola v přespolním běhu Běháme s BK tour u Pilské nádrřže ve Žďáru nad Sázavou. Obsadili jsme dvě kategorie, a to dívky 8. a 9. ročník a chlapci 8. a 9. ročník. Tradičně se této sportovní akce účastní velký počet závodníků. Jinak tomu nebylo ani letos. Počasí závodům přálo, svítilo sluníčko, což bylo pro běh ideální. Dívky běžely trať dlouhou 1500 metrů, chlapci trať dlouhou 3000 metrů. Oba naše běžecké týmy se ve velké konkurenci neztratily. Přestože neobsadily první místa, jejich konečný výsledek odpovídal jejich současným možnostem.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 19. 10. 2018 11:27

Turnaj v přehazované

Datum konání: 10. 10. 2018

Ve středu 10. 10. 2018 se uskutečnil již tradiční turnaj v PŘEHAZOVANÉ pro žáky 2. - 5. ročníku.

V loňském roce se turnaje zúčastnilo 6 týmů, v letošním roce stoupl počet přihlášených týmů na 10.

Týmy byly rozděleny na dvě skupiny po pěti. V týmu byli tři hráči a podmínkou bylo, že v každém týmu musí hrát jedna dívka. V jednotlivých skupinách hrál každý s každým. Po odehrání základní části byla sehrána utkání o konečné pořadí. Všechna utkání ve skupinách se hrála na jeden vítězný set do 15 bodů. Semifinále a finále se hrála na dva vítězné sety, rovněž do 15 bodů.

První tři týmy dostaly diplom a jednotlivci i medaili.

Turnaj se vydařil, všichni hráči hráli s nasazením a k vidění byly velmi pěkné a bojovné zápasy.

 


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 19. 10. 2018 11:25

Prezentace VOŠ a SZŠ zdravotnické Žďár nad Sázavou

Datum konání: 8. 10. 2018

Dne 8.10. 2018 se v počítačové učebně uskutečnila prezentace SZŠ a VOŠZ ze Žďáru nad Sázavou. Žáci 9. ročníku se s výše uvedenou střední školou seznámili prostřednictvím poutavé prezentace, která byla doplněna věcnými informacemi, fotografiemi z prostředí školy a praxe. Po skončení prezentace Mgr. Radana Nováková odpovídala na četné dotazy žáků, zvláště dívek. Všichni žáci dostali informační letáček. Naši žáci tak získali další informace, které mohou využít při rozhodování o svém budoucím povolání.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 19. 10. 2018 11:22

Startujeme

Datum konání: 10. 10. 2018

Program „Startujeme“, který absolvovali žáci šestého ročníky, byl zaměřen především na změny týkající se přechodu z prvního na druhý stupeň a na podporu pozitivní atmosféry v kolektivu třídy. Žáci se učili spolupracovat v týmu, naslouchat druhým, vzájemně si pomoci. Důležitou roli přitom hrála také tolerance a vzájemný respekt v třídním kolektivu.

Tříhodinový program byl vyplněn mnoha aktivitami, do kterých se žáci s chutí zapojovali. Při řešení zajímavých úkolů zjistili, že bez vzájemné komunikace, tolerance a dodržování základních pravidel není možné jako tým fungovat. Kreativitu a týmového ducha mohli žáci ukázat například při aktivitě s názvem „Architekt“, kdy ve tříčlenných skupinkách stavěli věže. Předvedli schopnost domluvit se a spolupracovat. Všechny úkoly nakonec zdárně splnili, za což si zaslouží velkou pochvalu.

Velmi pozitivně hodnotím také zpětnou vazbu od lektorů, kteří se žáky všechny aktivity probrali, reflektovali s nimi mimo jiné průběh, přínos cvičení, chování ve skupině. Žáci se do diskuze zapojovali také pomocí sebereflexe a hodnocení vzájemné spolupráce.

 

 


Autor: Mgr. Eva Halíková Publikováno 12. 10. 2018 16:05

Přírodovědný klokan 2018

Datum konání: 10. 10. 2018

Stejně jako v předešlých letech se i letos žáci 8. a 9. ročníku účastnili Přírodovědného klokana. Soutěž je zaměřená na zjišťování znalostí žáků v rámci přírodovědných předmětů jako fyzika, matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. Tato soutěž prostřednictvím 24 úloh rozdělených podle obtížnosti do tří kategorií u žáků rozvíjí jejich kompetence k řešení problémů. Žáci musí samostatně přemýšlet a pochopit zadání jednotlivých úloh a následně najít vhodný způsob řešení. K úspěšnému nalezení správné odpovědi stačilo někdy použít „selský“ rozum, jindy bylo třeba zapojit logické uvažování nebo již získané schopnosti a dovednosti.

Celkovým vítězem se stal Lukáš Prchal, kterému se podařilo získat 56 bodů, druhé a třetí místo obsadila děvčata Nikola Šorfová s 50 body a Tereza Marková s 49 body. Všem žákům děkuji za vynaloženou snahu a aktivní přístup při řešení úloh.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 12. 10. 2018 16:01

Obrana se týká všech

Datum konání: 27. 9. 2018

Dne 27. září se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili v rámci projektu OBRANA SE TÝKÁ VŠECH, který je podporován Ministerstvem obrany ČR, přednášky programu POKOS.

Smyslem přednášky bylo seznámit žáky se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti.

Žáci byli seznámeni s pravidly chování a postupy při vzniku mimořádné události (příprava evakuačního zavazadla, postup a způsob evakuace apod.).

Lektor žáky seznámil s možnostmi, kde a jakým způsobem si mohou individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně bezpečnostní problematice.

Žáci byli informováni o současných aktivitách armády ČR, jejím poslání, úkolech a složení.

Dále byli seznámeni s povinnostmi občana při obraně státu.

V poslední části přednášky žáci přednesli vlastní prezentace na téma – Můj hrdina.

V prezentacích se objevily životní osudy známých osobností z období národního obrození ( K.H. Borovský, B. Němcová), období první a druhé světové války ( letci RAF, rodinní hrdinové, hrdinové z nejbližšího okolí) i současné osobnosti (R.Velíšek, P. Vejvoda).

Všichni žáci pozorně sledovali poutavé vyprávění pana lektora i jeho osobní zážitky z období aktivní služby.


Autor: Mgr. Marie Štroufová Publikováno 12. 10. 2018 15:47

O Honzovi

Datum konání: 24. 9. 2018

 

24. 9. 2018 děti z Mateřské školy Nížkov a žáci 1. a 2. ročníku Základní školy Nížkov v místní sokolovně zhlédli pohádku O Honzovi. Děj pohádky byl zasazen právě do Nížkova a okolí, čímž se pohádka stala dětem ještě bližší. Divadelní představení bylo zařazeno s cílem rozvinout u žáků zájem o pohádku jako takovou, jako motivace přečíst si podobnou pohádku, kde Honza vystupuje, a dále jako možnost s tímto tématem pracovat např. v hodinách českého jazyka (získané informace využít v dalších činnostech jako je souvislé vyjadřování při vyprávění, komunikace ve skupině atd.). Myslím si, že pohádka děti zaujala, s napětím sledovaly, jak vše dopadne. Byla to pohádka se šťastným koncem.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 12. 10. 2018 15:40

divadelní představení - Karel Čapek a jeho dílo

Datum konání: 4. 10. 2018

Divadelní představení – Karel Čapek a jeho dílo

Divadélko pro školy tentokrát představilo Karla Čapka nejprve v tvorbě pro děti pohádkami z knížky Devatero pohádek. Starší žáci se seznámili s životem a hlubším odkazem jeho spisovatelské činnosti ukázkou z několika děl, např. dramatu Bílá nemoc. Herci dokázali přiblížit tohoto autora poutavě a diváci odcházeli s úsměvem, ale i s poznatky, které jistě využijí ve výuce literatury.


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 12. 10. 2018 15:37

Cyklistický kurz

Datum konání: 20. 9. 2018 - 21. 9. 2018

Ve dnech 20. 9. a 21. 9. žáci naší školy absolvovali v rámci dopravní výchovy cyklistický kurz. Kurzu se zúčastnilo 47 žáků ze čtvrtého až devátého ročníku, kteří se na kurz dobrovolně přihlásili.

Cyklistický kurz se skládal z praktické a teoretické části. V rámci praktické části žáci vyrazili na svých kolech do Žďáru nad Sázavou, kde si na dopravním hřišti pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli pravidla silničního provozu v praxi. Výjezd proběhl bez větších problémů, počasí nám přálo a všichni v pořádku dojeli zpět do Nížkova.

Druhou část dopravní výuky absolvovali žáci přímo ve škole. Kromě podmínek provozu se seznámili s důležitými dopravními značkami, prakticky řešili různé dopravní situace (křižovatka, přednost,…), ošetřování různých zranění si pak procvičili v lekci první pomoci.

Kurz se vydařil a my doufáme, že žákům pomůže k bezpečnějšímu pohybu na našich silnicích.

 


Publikováno 27. 9. 2018 10:43