Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Úspěšní házenkáři

Datum konání: 15. 11. 2019

 

Dne 15. listopadu jsme jeli na Školní ligu házené na ZŠ Švermova do Žďáru nad Sázavou.
Základní školu Nížkov reprezentovali: Matyáš Izrael, Dominik Jaroš, Martin Pernička, Honza Kuba, Tadeáš Vlček, Matěj Doležal, Šimon Sobotka, Tomáš Izrael, Míla Šorf, Justýna Šorfová, David Dočekal, Vlček.
Trenéři: Julie Musilová a David Vlček.
Na lize miniházené ve starší skupině hrálo deset týmů, v mladší skupině týmů jedenáct.
Nejlepší střelec byl David Dočekal. Nejlepší gólman, který pustil pouze jeden, gól byl David Vlček.
Starší skupina:
Nížkov A 5:0 Sázava A
Nížkov A 4:0 Švermova C
Nížkov A 6:1 Palachova B
Nížkov A 4:1 Švermova A
Nížkov A 8:0 Palachova A
Nížkov A 2:1 Sázava A

Mladší skupina:
Nížkov B 4:2 Švermova E
Nížkov B 1:10 Nově Veselí B
Nížkov B 2:2 Palachova C
Nížkov B 3:6 Sázava B
Tým A se umístil po výborném výkonu na 1. místě ve skupině starších. Tým B se umístil na 5. místě ve skupině mladších a také zaslouží pochvalu za svůj výkon.

 


Autor: Julie Musilová, žákyně 6. ročníku Publikováno 24. 11. 2019 11:52

Tradiční Festival vzdělávání

Datum konání: 19. 11. 2019

Již tradičně jsme v listopadu využili možnosti navštívit s žáky 8. ročníku přehlídku středních škol na žďárském Festivalu vzdělávání. Zároveň se nám podařilo zajistit i exkurzi do firmy ZDAR, kde se žáci mohli seznámit s různými profesemi, které zajišťují fungování dopravní společnosti. Výjezd z Nížkova i přesun z firmy ZDAR k Domu kultury byl zajištěný v rámci festivalu. Dohled nad žáky převzala jejich třídní učitelka Mgr. Petra Zikmundová. Projít si bohatou nabídku středních škol mohli žáci individuálně. Každý se tedy věnoval zejména těm stánkům, kde nabízeli pro něj zajímavé obory. Žáci si mohli nabrat zásobu informačních letáčků, ptát se zástupců škol nebo současných studentů. Výběr střední školy není pro nikoho snadný. Doufám tedy, že jsme i my touto cestou přispěli k lepšímu rozhodování našich žáků při volbě budoucího povolání.

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 24. 11. 2019 11:50

Kontakt na pan Matěje Domkáře

V případě jakýchkoli dotazů ohledně tréninků házené v Novém Veselí prosím kontaktujte pana Matěje Domkáře: tf: 778011848.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 19. 11. 2019 15:43

Elektrický Emil

Datum konání: 21. 10. 2019

První letošní představení „Kulturního minima“ mělo název Elektrický Emil a přeneslo nás mezi vynálezce. Příběh Emila Kolbena, vysočanského chlapce, který byl velmi nadaný a zvídavý a jemuž novátorské nápady  napomohly k tomu, že se dostal i do Ameriky, diváky zaujal.  V Americe Emil Kolben spolupracoval s vynálezci věhlasných jmen, například s Alvou Edisonem, který rozsvítil první žárovku, a Nikolou Teslou, vynálezcem rádia. Ani Kolben však nezůstal pozadu a sestrojil elektrickou lokomotivu. Tento svůj vynález věnoval své ženě Malvíně. Představení se nám velmi líbilo, už se těšíme na další návštěvu divadla.


Autor: Ivana Junová Publikováno 30. 10. 2019 11:51

Výtvarná soutěž v Heleníně

Datum konání: 16. 10. 2019

Ve čtvrtek 16. 10. se náš čtyřčlenný tým ve složení Natálie Sobotková, Adéla Šimková, Michaela Enderlová a Alžběta Jarošová vydal na výtvarnou soutěž do Jihlavy, která se konala na Střední umělecko-průmyslové škole Helenín. Na výtvarné zpracování jsme dostaly dvě témata - „Cesta kolem světa“ a „Hostina“. Téma jsme zpracovávaly na papír velikosti A2 a používaly jsme akrylové barvy nebo křídy. Sice jsme nevyhrály a ani se neumístily, ale užily jsme si to a zjistily jsme si informace o střední škole.


Autor: Natálie Sobotková, 9. ročník Publikováno 30. 10. 2019 11:48

Příprava na přijímačky netradičně

Datum konání: 21. 10. 2019

V rámci přípravy na nadcházející přijímací zkoušku z matematiky opakují žáci devátého ročníku učivo předchozích let již nyní. Během páteční hodiny si své znalosti ověřili v matematickém kvízu.

Kvíz obsahovat celkem 20 otázek, které byly rozděleny do 4 okruhů – mocniny a odmocniny, geometrie, převody jednotek, algebraické výrazy a rovnice. Jednalo se o otázky uzavřené s výběrem jedné správné odpovědi ze čtyř možných, dále také o tvrzení, u nichž žáci rozhodovali, zda je pravdivé, či nikoliv. Žáci pracovali v trojčlenných skupinách. Bylo zakázáno početní úlohy řešit pomocí kalkulačky a využívat matematické tabulky.

Tento netradiční způsob procvičování žáky zaujal a určitě jiný matematický kvíz brzy zařadím do některé z dalších hodin. Velmi pozitivně hodnotím především to, že se do práce zapojili všichni žáci a velmi zapáleně diskutovali nad záludnějšími otázkami.

Po sečtení získaných bodů a oznámení výsledků jsme znovu společně prošli veškeré příklady, podívali se na řešení jednotlivých příkladů a zdůvodnili problematická tvrzení. S celkovým počtem 17 bodů vyhrál tým Brm, který byl za své znalosti odměněn jedničkou.


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 30. 10. 2019 11:45

Cihla k cihle se stavebnicí Teifoc

Datum konání: 10. 10. 2019

 

„Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej cihlu k cihle, těsto do díže.“ Tato písnička se vybavila nejednomu soutěžícímu během krajského kola soutěže „Cihla k cihle“, které letos probíhalo na Střední škole stavební Havlíčkův Brod. Barvy naší školy hájil sehraný tým ve složení Jakub Rosecký a Filip Chvátal, oba z 9. ročníku. Na základě výkresu měli za úkol postavit věž, uhranout svým dílem porotu a především se vejít do limitu 3 hodin. Kluci se se svým výtvorem, který byl opět krásně vyspárován a začištěn, umístili v silné konkurenci 20 týmů na krásném 7. místě. Odvezli si nejen nové zkušenosti, připomínky odborníků, příjemné vzpomínky, ale také krásné ceny, kufříky s nářadím.

Touto cestou bych chtěla Kubu i Filipa pochválit za reprezentaci naší školy a jejich ochotu pustit se do soutěžení s touto stavebnicí, i když se s ní poprvé potkali teprve letos v dubnu.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 30. 10. 2019 11:43

Přírodovědný klokan pro 8. a 9. roč.

Datum konání: 16. 10. 2019

Ve středu 16. 10. 2019 druhou vyučovací hodinu řešili žáci 8. a 9. ročníku úlohy Přírodovědného klokana. Ve 24 cvičeních prověřili své znalosti a logické uvažování v rámci přírodovědných předmětů (fyziky, matematiky, přírodopisu, chemie a zeměpisu) a také kompetence k řešení problémů. Za správně vyřešenou úlohu mohli získat 3, 4 nebo 5 bodů. Pokud se rozhodli úlohu neřešit, nedostali, ale ani neztratili žádný bod. Naopak za nesprávně řešenou úlohu se jim jeden bod odečetl. Nejúspěšnějším řešitel se stal Martin Prchal se ziskem 63 bodů (následoval tedy svého bratra Lukáše Prchala, který vyhrál minulý ročník), hned za ním se umístil Stanislav Černý s 59 body a Filip Chvátal s 58 body. Všem žákům děkuji za vynaložené úsilí.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 30. 10. 2019 11:40

Projekt Dětská práva

Datum konání: 7. 10. 2019

Druhý týden v říjnu patřil již tradičně projektu Dětská práva. Projekt je motivován současnou společenskou situací a probíraným učivem. V oblasti výchovy přispívá k lepším vztahům mezi spolužáky a ostatními lidmi. Ve vzdělávací oblasti je přímo propojen s předměty – český jazyk a literatura, výtvarná výchova, pracovní činnosti a se vzdělávací oblastí Člověk a jeho svět.

Cílem celého projektu pro žáky je uvědomění si svých práv a povinností a jejich zvnitřnění. Děti se učí diskutovat, přiměřeně věku samostatně uvažovat, prosazovat vhodně své názory a vysvětlovat je. Získané vědomosti a dovednosti začlenit do chování a projevů v jejich každodenním životě.

Nedílnou součástí výuky v  tomto projektu je učit žáky činit uvážlivá rozhodnutí, být si vědom zodpovědnosti za svá rozhodnutí, znát svá práva a povinnosti ve škole i mimo ni, odmítat hrubé zacházení, uvědomit si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, v případě potřeby poskytnout pomoc nebo o ni požádat.

Celý projekt vede ve své třídě vždy třídní učitel, projekt má návaznost v rámci pěti let prvního stupně povinné školní docházky. V každém ročníku se učitel věnuje jiným tématům. Po skončení následuje vždy celkové vyhodnocení, shrnutí získaných poznatků, diskuse o jejich přínosu pro další život a uvědomění si role každého jedince ve společnosti. V projektu budeme pokračovat i v následujících letech.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 30. 10. 2019 11:38

Jednotky délky

Tématem středeční hodiny geometrie byly jednotky délky. Opakování převodu jednotek předcházela aktivita, během které si žáci otestovali svůj odhad. Prvním úkolem bylo do svého sešitu načrtnout úsečku o velikosti 1 m, 1 cm, 10 cm a 1 dm. Vnímaví žáci hned odhalili, že poslední dva údaje jsou stejné, proto nemusí načrtávat úsečku znovu. Na to, že se jim do sešitu úsečka dlouhá 1 metr nevejde, přišli všichni během chvíle. Svůj odhad si poté překontrolovali měřením a sami ohodnotili svoji přesnost.

Následovala opačná aktivita, kdy žáci odhadovali rozměry otevřené tabule, své lavice, školního sešitu z matematiky a výšku židle, na které sedí. Po zapsání svého tipu dostal každý z nich do ruky metr (používáme papírový metr z Ikey), mohl si tak sám jednotlivé předměty přeměřit a získaná čísla porovnat se svými poznámkami v sešitě.

Cílem těchto praktických aktivit bylo posílit u žáků schopnost odhadovat, upevnit pojmy jako metr, centimetr, decimetr a jejich skutečná velikost a vyzkoušet si práci s metrem. V druhé fázi hodiny již žáci procvičovali převody jednotek klasickým způsobem.


Autor: Mgr. Eva Zachová Publikováno 15. 10. 2019 14:59