Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Datum konání: 20. 2. 2018

Okresního kola zeměpisné olympiády 20. 2. 2018 se zúčastnili dva žáci naší školy. Za 7. ročník Antonín Doležal a za 6. ročník Filip Křesťan. V první části žáci pracovali se Školním atlasem světa. Z bodového ohodnocení vyplynulo, že tuto dovednost je třeba i nadále posilovat. Ve druhé části měli žáci prokázat své znalosti bez opory v atlase. Zde žáci získali bodů nejvíce. Třetí a poslední část byla zaměřena na praktické úkoly. Tonda tyto úkoly zvládl velmi dobře z max. počtu 28 bodů získal bodů 22, Filip z max. počtu 30 bodů získal bodů 15. Oběma žákům bych chtěla poděkovat za účast, neboť to pro ně znamenalo práci navíc ve volném čase.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 23. 2. 2018 8:49

Recitační soutěž

Datum konání: 9. 2. 2018

Dne 9. 2. 2018 se konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci byli rozděleni do 4 kategorií. V 1. kategorii (1. třída) se na 3. místě umístila Justýna Šorfová, na 2. místě skončila Leontyna Škarydová a vítězem kategorie se stal Patrik Jaroš.  Ve 2. kategorii (2. - 3. třídy) se na 3. místě se umístila Lucie Velínová ze 3. třídy, na 2. místě skončil Matěj Neubauer ze 3. třídy a zvítězila Jana Pejchalová ze 3. třídy. Ve 3. kategorii (4. - 5. třídy) skončil na 3. místě Zdeněk Bartoníček z 5. třídy, na 2. místě Julie Musilová ze 4. třídy a na 1. místě byla Eliška Košáková z 5. třídy. V kategorii nejstarších žáků soutěžily 2 žákyně – na 2. místě se umístila Natálie Sobotková ze 7. třídy a na 1. místě skočila Andrea Sekničková ze 7. třídy.

Do oblastního kola byli vybráni a postoupili tito žáci – Eliška Košáková z 5. třídy, Jana Pejchalová ze 3. třídy a Matěj Neubauer ze 3. třídy.

Všem zúčastněným velice děkujeme za připravené básničky a skvěle odvedené výkony a budeme se těšit na setkání při dalších recitačních soutěžích.

 

 


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 20. 2. 2018 9:10

Olympiáda v anglickém jazyce

Datum konání: 14. 2. 2018

Své znalosti anglického jazyka a schopnost konverzovat a reagovat na danou situaci si mohly 14. 2. 2018 otestovat žákyně 8. ročníku Ivana Chvátalová a žákyně 7. ročníku Jana Chvátalová. Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce mělo dvě části – část poslechovou, která ověřuje porozumění mluvenému textu, a část konverzační, během níž účastníci mluví na vylosované téma a vedou rozhovor s komisí.

Jana Chvátalová v kategorii IA obsadila 4. místo (od 1. místa ji dělily pouhé 3 body), Ivana Chvátalová v kategorii IIA obsadila 12. místo.


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 20. 2. 2018 8:09

Třetí turnaj v miniházené

Datum konání: 16. 2. 2018

Třetí turnaj v miniházené mladších žáků se uskutečnil na ZŠ Švermova ve Žďáře n. S.  16. 2. 2018. Celkem se zúčastnilo 8 družstev starších a 12 družstev mladších z 10 škol. Naše škola vyslala do bojů 3 družstva - jedno družstvo starších, dvě mladších. Narozdíl od minulého kola, kde mladší zvítězili, se našim družstvům nedařilo. Mladší obsadili ve svých skupinách poslední místa a teprve v posledních zápasech se jim podařilo zvítězit, což stačilo pouze na 10. a 11. místo. Starší byli ve skupině druzí, ale v soubojích o umístění se jim nedařilo a obsadili nakonec 4. místo. Školu reprezentovali: Kryštof Bartoníček, Matěj Doležal, Šimon Sobotka, David Dočekal, Matěj Neubauer, Petr Kuba, Matyáš Navrátil, Ondřej Štohanzl, David Vlček, Patrik Dvořák, Julie Musilová, Matouš Sobotka, Radim Němec a Patrik Dvořák. Za mladší nastříleli většinu branek David Dočekal a Julie Musilová, mezi staršími nejlépe stříleli Matouš Sobotka a Radim Němec, neztratili se ani David Vlček a Patrik Dvořák. Všichni se těšíme na poslední turnaj, který patrně proběhne začátkem května v Novém Veselí.

 


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 20. 2. 2018 7:23

Den bezpečnějšího internetu

Datum konání: 8. 2. 2018

V rámci Dne bezpečnějšího internetu se žáci 1. - 4. ročníku  věnovali otázkám týkajícím se internetové bezpečnosti. Žáci prvního ročníku si ukázali, které stránky je bezpečné spouštět a které ne. Druháci se věnovali výhodám, které internet uživateli přináší a ujasnili si pravidla sdělování osobních informací, sdílení fotografií ad. Na nebezpečí internetu se zaměřili žáci 3. ročníku - komunikace s neznámými osobami, sdělování své adresy, otevírání zpráv od neznámého odesilatele. V rámci dvou hodin etické výchovy  se  internetovou bezpečností zabývali čtvrťáci. Povídali si o tom, k čemu děti nejčastěji používají počítač, jaké stránky a aplikace vyhledávají, kolik času denně/týdně tráví u PC. Většina dětí sedí u počítače každý den, někteří i několik hodin. Nejčastěji hrají různé hry, pouštějí si písničky, videa youtuberů, používají Skype, dva žáci již mají Facebook! Žáci diskutovali o tom,  že na internetu lze najít plno fajn věcí, které nás baví nebo se nám mohou hodit do školy. Mohou tam potkávat kamarády, spolužáky, ale samozřejmě i úplně cizí lidi. Ne vždy ale ví zcela jistě, s kým si píší a komu sdělují informace o sobě. Zdůraznili si, že je dobré být opatrný na osobní údaje. O tom, co děti dělají na internetu, by vždy měli vědět rodiče.

Tato aktivita je nejen součástí školního Minimálního preventivního programu, ale také jedna z cest, jak zvýšit bezpečnost našich žáků.

 


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 15. 2. 2018 13:38

Poznej Vysočinu - školní kolo

Datum konání: 6. 2. 2018

Poznej Vysočinu – název regionální soutěže a zároveň výzva pro starší žáky, aby prokázali své znalosti o kraji, kde žijí. Letos se školního kola soutěže zúčastnilo celkem 27 žáků 2. stupně. A tady jsou ti nejúspěšnější:

dívky: 1. Vlčková Soňa,  2. Šorfová Nikola,  3. Danková Simona – všechny žákyně 8. ročníku

chlapci: 1. Štěpán Petr,  2. Dočekal Jakub – oba ze 7. ročníku,  3. Pernička Jindřich – žák 9. roč.

Všem žákům děkujeme za účast a těm, kteří skončili na 1. místě, přejeme mnoho úspěchů při krajském kole 16. 3. v Jihlavě.


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 13. 2. 2018 10:20

Soutěž ve šplhu

Datum konání: 9. 2. 2018

Soutěže ve šplhu se zúčastnilo celkem 23 žáků 1. stupně. Každý měl 3 pokusy, z nichž se počítal do celkových výsledků

ten nejlepší. Vítězem soutěže se stal Filip TOUFAR ze 3. ročníku časem 4,07 s, 2. místo obsadil David VLČEK

ze 4. ročníku časem 4,5 s a na 3. místě skončil Jiří JAROŠ ze 4. ročníku časem 4,5 s. O pořadí na druhém a třetím místě

rozhodl lepší druhý čas. Vítězové obdrželi diplomy a medaile, ostatní soutěžící malou

sladkou odměnu.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 2. 2018 14:34

Pověsti pro štěstí

Datum konání: 25. 1. 2018

25. ledna jsme s přihlášenými dětmi 3. - 5. třídy navštívili další představení v rámci Kulturního minima. Tentokráte se nám předvedli mladí herci Divadla Semafor ze Slavičína se svým divadelním pásmem Pověsti pro štěstí. Potkali jsme se s praotcem Čechem, vojvodou Krokem i třemi sestrami Kazi, Tetou a Libuší, s Bivojem, Horymírem i Šemíkem. Poučné a zároveň vtipné a nápadité představení se nám všem velmi líbilo.

 

 


Autor: Ivana Junová Publikováno 8. 2. 2018 15:21

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí

Datum konání: 1. 2. 2018

Projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí je součástí ŠVP naší školy. Je to projekt, který je nutno každoročně připravit a zvládnout. Tento projekt je rozdělen do čtyř cyklů. Každý rok se proto mění témata, která jsou náplní tohoto projektu. Cílem této akce je naučit děti jednat a pomáhat sobě a druhým lidem v méně či více náročných situacích, které přináší život. Děti si opakovaně zkouší své znalosti v oblasti ochrany vlastního a cizího zdraví. Ze závěrečného hodnocení projektu se dětem nejvíce líbily praktické úkoly a jiné tematicky zaměřené aktivity. Touto cestou bych chtěla dětem poděkovat za snahu a vyučujícím za přípravu jednotlivých hodin.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 8. 2. 2018 15:16

Tematické dny - vznik Československa

Datum konání: 31. 1. 2018

Zatímco jednotlivé kraje České republiky chystají oslavy 100. výročí vzniku ČSR, my jsme si připomněli významné události a osobnosti naší historie ve školních lavicích. Během tzv. „tematického dne“  byla v jednotlivých vyučovacích hodinách probírána témata propojující vznik Československa a události na počátku "první republiky" s obsahem daného předmětu. Za zmínění určitě stojí významní vědci z oboru chemie, fyziky a biologie, události a jednání okolo vyhlášení samostatného státu nebo život a zásluhy prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Věřím, že žáci se dozvěděli spoustu nových užitečných informací nebo si alespoň oživili to, co již dříve slyšeli.

 

 


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 8. 2. 2018 15:12