Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Dobrou noc s pohádkou

Dobrou noc s pohádkouDatum konání:
15.3.2018
Datum ukončení:
16.3.2018

Projekt dobrou noc s pohádkou má na naší škole dlouholetou tradici. Každý rok zvolí pedagogové jedno téma, kterému se žáci celé odpoledne, večer a dopoledne následujícího dne ve vyučování věnují. Tato akce je vždy spojena s rozvojem čtenářské gramotnosti a zároveň významně podporuje osobnostní a sociální výchovu, která je součástí ŠVP naší školy.

Letos jsme se nechali inspirovat citátem francouzského filozofa, matematika, fyzika a spisovatele B. Pascala: „Nejdůležitější věcí v životě člověka je volba povolání.“ I v letošním roce po odpoledním „vzdělávacím“ programu následoval zábavný večer s diskotékou a přenocováním ve škole. V pátek pak žáci se svými učiteli získané informace, dojmy a postřehy třídili a zpracovávali.

A co se vlastně ve škole dělo?

Po slavnostním zahájení projektu ve školní jídelně se žáci rozdělili do skupin a rozešli se na jednotlivá stanoviště, kde už na ně netrpělivě čekali vzorně připravení lektoři. Prostřednictvím setkání s konkrétními představiteli jednotlivých povolání se skupinky žáků seznamovaly s několika profesemi. Na stanovištích probíhaly krátké besedy, přednášky, praktické ukázky činností, ochutnávky, promítaly se prezentace, soutěžilo se aj.

Projekt vlastně nezačal až ve čtvrtek odpoledne, ale minimálně o pár dní dřív. Bylo totiž potřeba připravit každému kostým vybraného povolání. Žáci tak přicházeli do školy v pracovních oděvech a potkávali se zde zdravotníci s kuchařkami, učitelky s hasiči, policisté se zemědělci a mnoho dalších. Za přípravu kostýmů patří dík rodičům i učitelům – i ti totiž na pár hodin „změnili“ profesi – na děti dohlížela prodavačka, servírka, letuška, vojákyně, pekařka, zpěvačka, zootechnička, zpěvačka a dostavil se i lodní kapitán.

Která povolání jsme poznali?

Řezník – Jan Cupl

- seznámil žáky s různými druhy masa a masných výrobků

- žáci měli možnost ochutnat výrobky, které sám vyrobil v Řeznictví Křesťan Přibyslav – poděkování patří majiteli tohoto řeznictví, který umožnil pořídit fotodokumentaci ve své firmě

- přinesl ukázat pracovní nástroje, které řezník potřebuje

- velmi zajímavě přiblížil prostřednictvím prezentace a poutavého povídání svoji profesi žákům

 

Paznehtář – Bohuslav Salaš a Jan Bartoníček

- mnozí žáci ani netušili, že takové povolání existuje

- sami sebe přirovnávají k doktorům starajícím se o kopyta zvířat

- i zde na žáky čekala zajímavá prezentace a povídání

- žáci si mohli „osahat“ nástroje, které paznehtář při práci používá, a dostali odpovědi na své dotazy

- připraven byl i kvíz o drobné ceny – děkujeme firmě Salaš za odměny pro žáky

 

Voják – Libor Šurnický

- na tomto stanovišti byla připravena ukázka vojenského vybavení, např. část padáku

- prezentace byla doplněna fotografickým materiálem

- poděkování patří Armádě ČR - pracoviště Jihlava za zapůjčení materiálu

 

Včelař – Antonín Fiala

- zde čekalo na žáky povídání o včelách – jak se rodí, kde žijí, kde se bere med ad.

- součástí prezentace byly i pomůcky, které včelař používá, a obrazový materiál

- kromě zajímavých informací si každý žák odnesl i malou skleničku medu a úspěšní řešitelé soutěží drobné odměny, za které patří panu Fialovi poděkování

 

Kuchařka – Petra Filová

- jídelna naší školy se stala dalším stanovištěm, na němž se žáci seznámili s chodem a provozem jídelny a výdejny a se zařízeními, která se zde nacházejí

- každá skupina si vyrobila pomazánku, kterou žáci snědli k snídani

- děkujeme za výklad p. Filové

 

Švadlena – Věra Zikmundová

- stanoviště, na němž byla připravena ukázka šití na stroji

- žáci měli možnost vyzkoušet si, jak se na stroji šije, jakým způsobem se stříhá, přišívají knoflíky, viděli, jak vzniká dětské oblečení

- na stolech byla nachystána pestrá ukázka výrobků firmy Pleas

- p. Zikmundové děkujeme, že umožnila dětem, aby si jednotlivé činnosti prakticky vyzkoušely

 

Pekař – Martin Dolský

- tímto stanovištěm se linula vůně čerstvého pečiva – které poskytla firma Veselo z Jihlavy – za to jí patří dík

- pekař Martin přiblížil dětem celý postup výroby pečiva, ukázal jim, jak pracuje kvásek, jak kyne těsto a jak je třeba s ním zacházet – to si mohli žáci i vyzkoušet

- panu pekaři se podařilo děti zaujmout a přiblížit jim i netradiční druhy pečiva

 

Tesař – Petr Sobotka

- na stanovišti umístěném do školní dílny žáci pod vedením Petra řezali, brousili, měřili, dlabali, …

- seznámili se s nářadím, které tesař používá, dozvěděli se, že existuje více druhů dřeva

- práce na stanovišti žáky velmi bavila

 

Celé odpoledne trávila ve škole i skupina složená ze sedmáků a osmáků, kteří se na pár hodin stali průvodci studentky z Guatemaly. Měli tak možnost se něco nového dozvědět a zároveň se procvičit v konverzci v angličtině.

 

Projít všechna stanoviště bylo pro žáky zajímavé, ale také náročné, takže si všichni rádi odpočinuli u vydatné večeře.

Poté se všichni vydali do místní sokolovny, kde už na ně čekali páťáci se svým programem – soutěžilo se, zpívalo a samozřejmě i tančilo na závěrečné diskotéce.

Po návratu do školy někteří znovu povečeřeli, někteří spěchali do tříd, kde ve svých spacích pytlech za doprovodu čteného příběhu postupně usínali.

V pátek 16. 3. žáci získané informace třídili a zpracovávali – práce byla různorodá.

1. třída – spolu se svými patrony ze 7. roč. tvořili jednoduché prezentace o povoláních doplněné obrázky

2. třída – věnovali se prezentaci získaných poznatků svým patronům z 8. ročníku

3. třída – hledali informace o zapomenutých řemeslech

4. - 5. třída – vytvořili encyklopedii věnovanou jednotlivým povoláním

 

Poděkování patří všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na tomto rozsáhlém projektu, a pomohli tak dětem zažít učení trošku jinak.