Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Drogy berou duši - výuka slohu prakticky

Drogy berou duši - výuka slohu praktickyDatum konání:
28.11.2019

Drogy berou duši!
Drogy vám vezmou život.
Drogy vám udělají z rodiny nepřátele!
Jednou nestačí!
Bude vám pořád hůř.
Chvíle štěstí?


To jsou pouze některé z výroků, otázek a myšlenek, které zazněly během diskuse v hodině slohu v 9. ročníku. A co žáky k otázkám a hledání odpovědí přivedlo?
Jejich spolužačka Andrea si pro ně připravila výklad na téma Drogy, v němž posluchače poutavým způsobem seznámila nejen s odbornými informacemi o drogách, jejich druzích, účincích a nebezpečí. Svým vystoupením, které doplnila zajímavým dokumentárním filmem, nejen prokázala, že umí připravit a přednést výklad, ale vyvolala u spolužáků chuť a zájem o problematice drog mluvit a vyjádřit se k ní. Po vyslechnutí výkladu a shlédnutí dokumentu se ve třídě rozpoutala emotivní, ale smysluplná a věcná diskuse. Jednotliví žáci se bez ostychu k problému vyjadřovali a sdělovali své postoje, navzájem si kladli otázky a hledali na ně odpovědi. Protože během diskuse zazněla spousta zajímavých informací a postřehů, rozhodli jsme se, že téma nenecháme vyznít jen tak naprázdno, ale že se svými názory seznámíme i žáky ostatních ročníků formou jednoduché nástěnky. Během několika minut tak vznikl za přispění všech členů skupiny panel plný informací, sdělení, otázek a podnětů k přemýšlení. Žáci se shodli na názvu nástěnky Drogy berou duši!
Během dvouhodinového bloku českého jazyka, jsme si tak prakticky vyzkoušeli nejen proslov a výklad, ale také aktivní naslouchání, seznámili se s pravidly diskuse, učili jsme se prezentovat a obhajovat své názory a postoje, hledat argumenty, třídit informace a vyvozovat z nich závěry, tyto závěry a svoje myšlenky srozumitelně formulovat. I když se nám nepodařilo najít jednoznačné odpovědi na všechny otázky, určitě jsme si všichni uvědomili množství důležitých věcí a dozvěděli se jeden o druhém něco nového. Všichni žáci si zaslouží za práci v hodině pochvalu – Andrea za vhodně zvolené a zpracované téma, ostatní za aktivní účast v diskusi, respektování názorů druhých a ochotu zamýšlet se.