Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Nás kraj 2020

Nás kraj 2020Každoročně pořádaný projekt Náš kraj, který se zaměřuje na rozvoj čtenářské gramotnosti a poznávání blízkého okolí, jsme si nenechali ujít ani letos. Oproti předchozím letům nemohly třídy putovat společně a nemohla proběhnout ani celoškolní prezentace v sokolovně, ale i přesto si to třídy se svými třídními učiteli užily a snad se žáci naučili a dozvěděli něco nového.

1. ročník

Jako téma letošního projektu jsme si vybrali smyšlenou pověst O kozlíkovi. Den jsme začali pohádkou Jak šel kozlík do světa a poté jsme vyrazili po stopách nížkovského kozlíka. Navštívili jsme jeho chlívek za potokem, nasbírali jsme mu šťavnaté lístečky a na kopci nad vesnicí si pro potěšení pustili draka. Na zpáteční cestě nám pan Pátek představil svoji kozu Bambulínu, kterou si děti pohladily a nakrmily chlebem. Po návratu do školy jsme vyrobili kozlíky z papírových talířků, které jsme si vystavili na třídní nástěnku. Z celého dne byly děti velmi nadšené.         Ivana Junová

2. ročník

Na úvod jsme se seznámili s pojmem pověst a přečetli si O praotci Čechovi. Z regionálních pověstí jsme našli pověst Lucerna. V následném putování jsme hledali lesní cestu mezi Nížkovem a Hrbovem a zkoušeli odhadnout, kde by mohla být místa zmiňovaná v pověsti. Myslím, že jsme si celý den pěkně užili. Děti pěkně spolupracovaly a na závěr si strašidelnou lucernu vyrobily.     A. Šorfová Uttendorfská

3. ročník

V prvouce se učíme o naší obci, vyšli jsme tedy z informací, které již víme. Děti si den dopředu rozmyslely a sepsaly otázky týkající se života lidí, památek, míst v naší obci.Ráno jsme zahájili seznámením s pověstmi z našeho regionu, posloužila nám k tomu nová knížka místního obyvatele pana Z. Jeřábka Pověsti z Nížkova a okolí. Poté jsem se vydali na obecní úřad, kde nás již čekal starosta obce pan Josef Vlček. Během milého setkání nás seznámil se svojí prací, objasnil dětem pojmy kronika, matrika, zastupitelstvo a odpověděl na množství otázek. Např. zda jsou v Nížkově mlýny, kolik se zde narodilo v roce 2020 dětí, co nového se chystá v obci vybudovat, zda není v plánu umístit v obci dětské posilovací stroje, jaká památka patří v Nížkově k nejstarším, jak dlouho trvá volební období starosty, zda bude v době adventu osvětlen velký stromeček před obchodem, co se v Nížkově a blízkém okolí vyrábí … Poté jsme vyrazili na náves a společně našli obecní znak, faru, kostel, památník Jana Nepomuckého, dům čp. 1, muzeum, zdravotní středisko, místní knihovnu, kadeřnictví a výrobnu ponožek. Nadcházející hodinu jsme si ve třídě vše shrnuli a zopakovali. V hodině výtvarné výchovy a prvouky si ještě vytvoříme plakáty naší obce, seznámíme se s mapovými značkami, navštívíme výrobnu ponožek, místní kostel s kostnicí a každý napíše krátké vyprávění o naší obci. Mgr. Miluše Chalupová

4. ročník

V úvodu dne jsme se seznámili s pojmem pověst. Povídali jsme si, co má společného s pohádkou, a čím se naopak odlišuje nebo jaké se v ní objevují postavy. Žáci popsali celou tabuli nejrůznějšími nadpřirozenými postavami a zakroužkovali ty, které jsou záporné či strašidelné. Pak jsme se šli vyvětrat na školní zahradu. Úkolem žáků bylo rozluštit 4 zašifrované věty, ve kterých se skrývaly názvy nadpřirozených bytostí. Po splnění nelehkého úkolu jsme se vrátili do třídy. Žáci byli rozděleni do skupinek. Každá z nich si vylosovala pověst s jiným strašidlem. Žáci si společně pověsti přečetli a pokusili se strašidlo charakterizovat. V poslední části žáci své strašidelné postavy namalovali a vyrobili. Jejich výtvarná díla jsou k vidění na chodbě v přízemí. Žáci se aktivně a s radostí zapojovali, výtvarná díla se zdařila. Věřím, že si všichni žáci tento den užili.   Bc. Barbora Valentová

5. ročník

Žáci byli rozděleni do tří skupin. Každá skupina si vybrala jednu pověst. Společně vytvořili žáci výkres, na který vyjádřili důležité momenty z pověsti ve formě obrázku. Následovalo putování směrem na Rosičku. Zastávka byla u Kubova rybníka a následoval návrat do školy. Všechny skupiny pracovaly velmi dobře. Výsledky jsou prezentovány v kmenové třídě.  Mgr. Miroslav Hromádka

6.ročník

V rámci projektu Náš kraj jsem zvolila pověst Čípak je to kůň? z knihy J. Prchala Pověsti z Nížkova a okolí. Vydali jsme se stejným směrem jako rolník Vališ (hlavní postava pověsti) – k Rosičce. Tam se žáci blíže seznámili s celou pověstí. Následně se z rozhledny dívali k Matějovskému rybníku, ve kterém skončil chamtivý rolník Vališ. V návaznosti na text museli žáci vypracovat pracovní list. Pro všechny jsme měli malou sladkou odměnu. Pak jsme prošli Nížkovem směrem ke Špinovu a došli jsme k chatě a rybníku rodiny Pojmonů, kde si žáci opekli buřt. Žáky vybraná pověst zaujala. Každý k ní řešil pracovní list a následně obdržel drobnou odměnu. Celá akce proběhla bez problému, organizace byla dobrá.   Mgr. Eva Jarošová

7. ročník

S žáky jsme navštívili místní kravín firmy Dočekalovi. Paní Dočekalová nám ukázala automatickou dojičku krav, vysvětlovala, jak se s ní pracuje a ukazovala všechny „vychytávky“, které tento moderní přístroj nabízí. Provedla nás kravínem, ukázala různé druhy krav, přístroje, vysvětlovala, na co se určitý přístroj se používá. Po cestě zpátky do školy jsme měli možnost si prohlédnout práci harvestoru, která zaujala především hochy. Cestou jsme posbírali žaludy pro zvířata do krmelců a ve škole náš projekt zpracovali formou kresby nebo psaného textu. Mgr. Šárka Sládková

8. ročník

Projekt Náš kraj jsme zahájili ve třídě, kde se žáci rozdělili do tří skupin. Úkolem každé skupiny bylo připravit si, jak spolužáky seznámí s vylosovanou pověstí (Štědrá divoženka, Čípak je to kůň? a Jak pytlák zachránil hejkala). Pověst mohli zpracovat jako komiks nebo krátkou scénku. Poté jsme se vydali do lesa a pozorovali jsme, jaké druhy stromů po cestě poznáme (dub letní, javor mléč, smrk ztepilý, jedle bělokorá a dokonce jsme našli i borovici vejmutovku) a také jsme si povídali o potížích, které aktuálně působí kůrovec. Naším cílem byla chata pana Bruknera, kde jsme si opekli buřty, pekli jsme brambory a každá skupina buď představila svůj komiks, nebo předvedla krátké představení. Mgr. Jana Maternová

9. ročník

Poslední rok jsme se s žáky vydali po stopách Hejkala na Blažkově. Došli jsme na hranice Čech a Moravy a tam jsme si přečetl naši pověst. Žáci měli za úkol společnými silami „ozdobit“ podle své fantazie jednoho spolužáka jako hejkala. Po úspěšném vytvoření hejkala jsme si opekli špekáček, zahráli několik her a pomalu se vydali na zpáteční cestu.  Mgr. Petra Zikmundová