Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Přírodopis v 6. ročníku

Přírodopis v 6. ročníkuDatum konání:
5.11.2018

Žáci 6. ročníku se v rámci hodiny přírodopisu seznámili s možnostmi zkoumání přírody. Dozvěděli se, že některé děje můžeme pozorovat, aniž bychom do nich jakýmkoliv způsobem zasahovali. Nejčastěji pozorujeme pouhým okem, ale v našem případě také s využitím zvětšovacího přístroje zvaného mikroskop. S tím se žáci podrobně seznámili, nalepili si obrázek jednotlivých částí mikroskopu a zapsali si názvy pomůcek potřebných k mikroskopování. V následující hodině si práci s mikroskopem vyzkoušeli na vlastní kůži. Ve dvojicích museli vytvořit dočasný preparát pokožky z přeměněného listu cibule a ten následně pozorovat pod mikroskopem se zvětšením 10 x 4, 10 x 10 a také 10 x 40. Ve zbývajícím čase zapsali laboratorní protokol do sešitu, nakreslili nákresy pozorovaných buněk a vyvodili stručný závěr. V rámci hodiny byly jednotlivé aktivity zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí, především kompetence k učení (samostatné pozorování a posuzování, vyvození závěru), komunikativní (práce ve dvojicích) a pracovní (výroba preparátu, práce s mikroskopem).