Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020Provoz školy a hygienická opatření platná od 11. 5. 2020

 

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).

  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Žáci 9. ročníku se ve stanovený den shromáždí v 7:45 hodin před vchodem do školy z návsi, kde si je vyzvedne vyučující.

Po skončení aktivit (cca ve 12 hodin) odvede vyučující žáky 9. ročníku opět před školu.

 

Vstup do budovy školy

Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům 9. ročníku, kteří se připravují na přijímací zkoušky.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.

 

 

V budově školy

Po vstupu do budovy odvede vyučující žáky do šatny, kde se žáci přezují a v doprovodu vyučujícího odejdou do učebny číslo 37 v 1. patře, kde bude příprava probíhat.

Po příchodu do třídy si žáci umyjí ruce (tekutým mýdlem 20 – 30 s) a ruce si vydezinfikují. Ve třídě jsou k dispozici kromě tekutého mýdla a dezinfekce na ruce papírové ručníky.

Před opuštěním třídy si žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.

Na toalety budou žáci odcházet jednotlivě po dohodě s vyučujícím. Na toaletách je k dispozici tekuté mýdlo, tekoucí voda a dezinfekce na ruce.

Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.

Žáci se nesmí volně pohybovat po budově školy. Sami třídu mohou opustit pouze se souhlasem vyučujícího a to pouze na toaletu. Ostatní přesuny po budově školy budou probíhat pouze s vyučujícím při dodržení stanovených odstupů.

 

Při podezření na možné příznaky COVID-19

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření musí škola informovat spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky ze skupiny je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka.

 

Školní stravování

Žáci si mohou přinést vlastní stravu. O možnosti stravování ve školní jídelně uvažujeme až od 25. 5. 2020.

 

Evidence

Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále na přípravu docházet.

 

Vzdělávací aktivity

Vzdělávací aktivity žáků 9. ročníků slouží pouze k přípravě na přijímací zkoušky. Počet žáků ve skupině je 12. Složení skupiny je neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.

Je splněna podmínka: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi 1,5 m – 2 m.

Vzdělávací aktivity budou probíhat dvakrát týdně, jeden den matematika, jeden den český jazyk od 7:45 hodin cca do 12 hodin. Vzdělávací aktivity vedou Mgr. Petra Musilová a Mgr. Eva Zachová.

 

Hygienická opatření

Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.

Ve všech místnostech, ve kterých se žáci, pedagogové a další pracovníci školy budou pohybovat, bude nejméně jednou denně probíhat dezinfekce povrchů.

Zvýšená pozornost bude věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovládače, učební pomůcky, podlahy používaných prostor, WC atd.

Bude prováděno časté větrání minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut.

Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí virucidní aktivitou.