Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Screeningové testování

Screeningové testováníDatum konání:
1.9.2021
Datum ukončení:
9.9.2021

Termíny testování

Středa 1. 9. 2021 (žáci 2. - 9. třídy), čtvrtek 2. 9. 2021 (žáci 1. třídy), pondělí 6. 9. 2021 (všichni žáci) a čtvrtek 9. 9. 2021 (všichni žáci).

Po vyhodnocení tohoto testování MŠMT rozhodne o dalším postupu.

Pravidla testování

Testování bude provedeno antigenními testy GENRUI (instruktážní video).

Testováni se neprovádí: 

  • u dětí s dokončeným očkováním (14 dnů po poslední dávce) - žák třídnímu učiteli odevzdá potvrzení o očkování, 
  • u dětí, které prodělaly v posledních 180 dnech onemocnění COVID–19 - žák třídnímu učiteli odevzdá potvrzení o pozitivním testu na COVID - 19 v listinné nebo elektronické podobě,
  • u dětí, které doloží platný negativní výsledek antigenního testu (platí 3 dny) nebo PCR testu (platí 7 dnů) provedeného v odběrovém místě. 

Pokud se žák nepodrobí testování, musí mít po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb nasazenou roušku nebo respirátor.

Výjimku pro nošení ochrany dýchacích cest mají pouze děti a žáci s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto nařízení nebo děti a žáci s lékařským potvrzením o zdravotním stavu, který jim neumožňuje nosit konkrétně respirátor nebo jakoukoliv ochranu dýchacích cest. 

V případě, kdy dítě či žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku škola neumožní dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. V případě, že dítě či žák odmítne nosit ochranný prostředek až v průběhu poskytování vzdělávání či školských služeb, škola (školské zařízení) je povinna takové dítě či žáka izolovat od ostatních osob a kontaktovat zákonného zástupce. Dítě či žák není automaticky omluven. Povinnost nosit stanovený prostředek ochrany dýchacích cest nelze považovat za zásah do osobní integrity osoby.  

Uvedená opatření budou v platnosti po dobu trvání screeningového testování, tj. do 9. 9. 2021.

V případě testování u žáků 1. - 3. tříd je umožněna přítomnost třetí osoby.

Pokud žák není přítomen v době testování ve škole, provede se test bezprostředně po příchodu žáka do školy.