Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Novější 1 3

Setkání s Mikulášem pod vánočním stromem

Datum konání: 1. 12. 2017

1. 12. 2017 proběhlo už třetí setkání s Mikulášem pod vánočním stromem. Článek o této akci vyšel v internetové verzi Žďárského deníku. https://zdarsky.denik.cz/zpravy_region/advent-zahajili-v-nizkove-rozsvecenim-stromu-i-certovskou-stezkou-pro-deti-20171201.html


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 1. 12. 2017 20:09

Dětská práva

Datum konání: 9. 10. 2017 - 13. 10. 2017

V 5. ročníku jsme práva společně shrnuli, pracovali jsme formou skupinové práce a diskuze. Znovu jsme si připomněli, že k právům patří i povinnosti. V hodině etické výchovy ve 2. a 4. ročníku jsem se zaměřila na právo na život v rodině, mít své kamarády a právo učit se a vzdělávat se. Děti se snažily přijít na povinnosti k jednotlivým právům: dítě poslouchá své rodiče, respektuje je, pomáhá jim, nepomlouváme druhé, nezávidíme si, do školy chodí žáci připraveni, neruší ostatní. Znovu byla připomenuta nutnost dodržovat stanovená pravidla.


Autor: Mgr. Miluše Chalupová Publikováno 1. 12. 2017 14:45

Poznáváme náš kraj

Datum konání: 27. 9. 2017 - 29. 9. 2017

Ve středu 27. září jsme se vypravili do nedaleké Polné, kde jsme měli sraz s panem Janem Prchalem, který nám řekl zajímavosti o městě a hlavně nás vzal do sklepení měšťanského domu, kam se běžný návštěvník Polné nedostane. Následovala návštěva dominanty města – kostela Nanebevzetí Panny Marie, který jsme si prohlédli nejprve zevnitř a poté jsme vylezli nahoru na věž. Během našeho putování jsme si hráli na reportéry a natáčeli krátké reportáže, kam jsme zapracovali zajímavosti a informace, které jsme se dozvěděli. Návštěvou věže jsme zakončili náš poznávací výlet a čekal nás už jen návrat zpět do Nížkova.

V pátek 29. září jsme nejprve pracovali na podobě výsledného videa a následně jsme všem ostatním ročníkům v sokolovně představili naše putování.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 1. 12. 2017 13:27

Projekt "Náš kraj"

Datum konání: 27. 9. 2017 - 29. 9. 2017

Naše putování za seznámením se s krajem Vysočina jsme zahájili 27. 9. 2017 společně s 7. ročníkem před naší školou. Patroni 7. třídy se ujali svých prvňáčků a společně jsme se odebrali za Kubův rybník, kde pro nás 7. ročník připravil 4 stanoviště s různými úkoly, které se vztahovaly ke Kraji Vysočina a naší obci. Po vydatné svačině jsme si zasoutěžili v různých sportovních disciplínách – hod na cíl šiškou, hod do dáli… . Po skončení soutěží jsme si vychutnali zaslouženou sladkou odměnu a odebrali jsme se spolu s našimi patrony zpět do školy.

29. 9. 2017 jsme společně s ostatními ročníky prezentovali výsledky naší společné práce.


Autor: Mgr. Šárka Sládková Publikováno 1. 12. 2017 13:23

Náš kraj

Datum konání: 27. 9. 2017 - 29. 9. 2017

V rámci projektu Náš kraj jsme letos spolu s žáky 9. třídy a paní učitelkou Zezulovou (která s tímto nápadem přišla), navštívili přehradní nádrž Vír. Kromě krásné okolní přírody jsme měli možnost shlédnout i vnitřní prostor mohutné betonové hráze, což byl pro většinu z nás ojedinělý zážitek.

Poté jsme se přesunuli na rozhlednu Karasín, zde jsme společně posvačili, vystoupali na rozhlednu a pohráli si na dětském hřišti. Alespoň na malou chvíli jsme se zastavili u romantického kostelíčka ve Vítochově a zde jsme se společně vyfotografovali. Prožili jsme společně příjemný a slunečný podzimní den.


Autor: Ivana Junová Publikováno 1. 12. 2017 13:20

Dopravní výchova

Datum konání: 20. 9. 2017

Žáci 4. ročníku si nejdříve vyzkoušeli některé dopravní situace a křižovatky v učebně. Procvičili si základní dopravní značky. V druhé části se přesunuli na dopravní hřiště, kde si nejdříve celou trasu prošli pěšky. Potom si přímo na kolech vyzkoušeli pohyb v silničním provozu. Všem se jízda na kole líbila. Ze začátku nám sice nepřálo počasí, ale na samotnou jízdu se umoudřilo.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 1. 12. 2017 13:14

O chytré horákyni

Datum konání: 18. 9. 2017

18. 9. 2017 zhlédly děti z Mateřské školy Nížkov a žáci 1. a 2. ročníku Základní školy Nížkov pohádku O chytré horákyni, která děti  velmi zaujala. Líbilo se mi závěrečné shrnutí (kdo v pohádce vystupoval, jaké bylo poučení …).


Autor: Mgr. Alena Šorfová Uttendorfská Publikováno 1. 12. 2017 12:59

Fotografování žáků 1. ročníku

Datum konání: 15. 9. 2017

15. 9. 2017 proběhlo již tradiční fotografování žáků 1. ročníku. Prvňáci tak měli možnost nechat si udělat památku na zahájení povinné školní docházky.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 1. 12. 2017 12:06

Keramická dílnička

Datum konání: 3. 10. 2017

Na 3. 10. 2017 si třeťáci připravili pro obyvatele DPŽ Nížkov keramickou dílničku. V 10 hodin se se všemi pomůckami vypravili do DPŽ, ale na akci bohužel nedorazili žádní zájemci, s dětmi budeme jako kompenzaci modelovat v pracovních činnostech.


Autor: Ivana Junová Publikováno 1. 12. 2017 11:48

Přesun kroužku Mladý kutil

Datum konání: 12. 12. 2017

Kroužek Mladý kutil 12. 12. 2017 nebude. Náhradní termín kroužku je středa 17. 1. 2018 (13,30 – 15 hodin).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 28. 11. 2017 8:11

Novější 1 3