Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Mimořádné události

Mimořádné událostiDatum konání:
4.3.2022

V lidském životě mohou nastat neočekávané události, které mohou ohrozit zdraví lidí, životy nebo způsobit velké materiální škody. I proto probíhá na naší škole projekt Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. Jde o projekt, jehož cílem je naučit děti, jak nejlépe reagovat v případě živelných pohrom a běžných rizik každodenního života. Děti se během 4 vyučovacích hodin seznámí se základními pojmy z této oblasti, s druhy a konkrétními příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci by postupně po ukončení čtyřletého cyklu /ve kterém projekt probíhá/ měli být schopni poznat rizikové situace v běžném životě, přivolat pomoc, naučit se využívat bezplatné telefonní linky tísňového volání, rozpoznat varovné signály, předcházet úrazům, poskytnout první pomoc, použít prostředky improvizované ochrany atd. Takto připravení žáci pak dokáží posoudit vzniklou situaci, pomoci sobě i ostatním. Děkuji všem vyučujícím, kteří se na projekt poctivě připravovali a děti naučili spoustu důležitých dovedností.