Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality > Opakování učiva zeměpisu

Opakování učiva zeměpisuSe závěrem školního roku přichází i období, kdy žáci společně s vyučujícími opakují probrané učivo. Cilem je co nejvíce procvičit a upevnit probíranou látku. Metody opakování jsou různé - klasické písemné práce, pracovní listy, doplňování do textu atd. V hodinách zeměpisu jsme zvolili praktickou formu shrnutí učiva. Žáci osmého ročníku měli za úkol nasbírat co nejvíce informací o zadaném kraji ČR. S těmito informacemi dále pracovali na tvorbě výukového plakátu. Cílem bylo vytvořit výukový plakát, který by stručně a jasně informoval o kraji ČR. Obsah své práce pak žáci museli odprezentovat. Na svých výtvorech žáci lokalizovali jednotlivé kraje ČR, vyjmenovávali hlavní jádrové a periferní oblasti kraje, popisovali přírodní, společenské a hospodářské charakteristiky krajů. Procvičovali jsem tak práci s textem, třídění a logické skládání informací. Učili se obhájit svoji práci před kolektivem a vyučujícím.

Podobnou cestou jsme zopakovali i učivo šestého ročníku o Africe. Děti vyráběly mapu Afriky. Do této mapy zaznamenávaly barevně jednotlivé regiony afrického kontinentu. Ke každému z nich pak přiřazovaly základní informace a charakteristiku přírodních, společenských a hospodářských znaků daného regionu. Celou práci doplnily tematickými obrázky a vše pak musely ústně odprezentovat. Žáci si zopakovali vybrané přírodní a společenské podmínky ovlivňující charakter regionů Afriky. Vymezili rozvojové a periferní zóny Afriky. Vysvětlili svými slovy jejich přírodní a společenské charakeristiky. Srovnali jednotlivé oblasti Afriky. A to vše hravou formou.