Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Ředitelské volno

Datum konání: 4. 12. 2017

Ze závažných organizačních důvodů vyhlašuji na 4. 12. 2017 pro žáky volný den. V provozu nebude ani školní družina. Všem žákům bude na tento den odhlášen oběd.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 11. 2017 11:49

Peníze a my

Datum konání: 25. 10. 2017

Již druhým rokem se tři žáci devátého ročníku (letos Marková, Pernička, Chvátal Marek) zapojili do soutěže finanční gramotnosti, kterou pořádá Střední škola obchodu a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou. Úkolem pro soutěžící bylo na základě předložených informací vytvořit nabídku cestovní kanceláře. Nabídka měla obsahovat náplň zájezdu (reklamu), kalkulaci a osobní prezentaci nabídky. Součástí celé soutěže byl také teoretický test, který vyplňoval každý žák sám za sebe. Porotci sečetli body a na zhruba po tříhodinovém snažení vyhlásili vítěze. Letos se nám bohužel nepodařilo uspět tak výtečně jako loni, kdy žáci obsadili první místo. Deváťáci se museli spokojit s místem sedmým, ale může je těšit, že to zkusili, porovnali se s konkurencí a umístili se v první polovině výsledkové listiny.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:49

Společné putování

Datum konání: 27. 11. 2017

V rámci projektu „Náš kraj“ jsme se jako patroni rozhodli pro děti z 1. ročníku připravit naučně - sportovní putování po krajině v okolí Nížkova. Rozdělili jsme se do 4 skupin. Každá skupina si připravila stanoviště s úkoly. Na prvním stanovišti děti z 1. ročníku plnily jednoduchý test všeobecných znalostí, na druhém stanovišti měly za úkol sestavit puzzle Zelené hory, na třetím stanovišti se seznamovaly s dřevinami Vysočiny a na posledním stanovišti sestavovaly domino s tematikou nejznámějších budov Nížkova. Po skončení naučné části si prvňáčci společně s žáky 7. ročníku zasportovali. Házeli šiškami na cíl, hráli míčové hry a házeli kriketovým míčkem do dálky. Společně prožitý čas nám všem rychle uběhl. Prvňáčci byli spokojeni a my také. Já jako třídní učitelka bych tímto chtěla žákům 7. ročníku poděkovat za vzornou přípravu úkolů a za nápaditost s jakou úkoly pro prvňáčky připravili.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:43

Soutěž o nejkrásnější sluneční soustavu

Datum konání: 27. 9. 2017

Prvním učivem, se kterým se seznámili žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu, bylo povídání o vesmíru. O jeho vzniku, fungování a základních kosmických tělesech, které se v něm objevují. Téma je to populární a pro děti zajímavé. Proto jsem se rozhodla využít zájmu a nadšení dětí a vyhlásila soutěž o nejkrásnější model Sluneční soustavy. Do soutěže se rozhodla zapojit téměř celá třída. Velmi mě tím potěšila. Na vysokém zájmu dětí o výrobu modelu je vidět, že ještě pořád rády tvoří, jsou to děti nápadité a šikovné. Modely, které děti donesly do školy byly krásné. Některé modely překvapovaly svým barevným zpracováním, některé svítily, jiné se dokonce pohybovaly. Žasla jsem nad fantazií a šikovností žáků . Děti pracovaly samy nebo jim pomohli s výrobou rodiče. Cením si i jejich času, který tomu obětovali. Děti byly odměněny pochvalou a věcnými cenami, které si rozhodně zasloužily. Myslím, že můžeme být na žáky naší školy pyšní.

Fotografie najdete v galerii.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:41

Finanční gramotnost - worshop

Datum konání: 22. 9. 2017

Společnost Asis se již několik let mimo jiné věnuje výuce finanční gramotnosti na základních školách. Jako nástroj používá projekt: Rozumíme penězům, do kterého se naše škola také zapojila. Díky této skutečnosti, nám bylo nabídnuto uspořádání kurzu pro děti 8. a 9. ročníku (5 vyučovacích hodin) na dané téma. Vybrali jsme internetový obchod a rizika spojená s ním. Žákům se věnovaly dvě zkušené lektorky a během dopoledního programu rozkryly dětem všechny důležité informace související s nákupy na internetu. Jako výstup vznikl v každé třídě informační panel, který nám zůstal a může tak posloužit i mladším spolužákům k získávání informací.

Jiný způsob výuky, jiný učitel a zajímavé informace přinesli dětem nové zkušenosti a poznatky v oblasti finanční gramotnosti, která je v dnešní době tak důležitá.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:39

Přírodovědná soutěž JEŘABINKA

Datum konání: 19. 9. 2017

Žáci naší školy měli i letos možnost zúčastnit se přírodovědné regionální soutěže Jeřabinka pořádané 4. Základní školou ve Žďáru nad Sázavou 19. 9. 2017. Jednalo se již o 11. ročník soutěže, ve kterém nás reprezentovalo čtyřčlenné družstvo mladších žáků ve složení: Anna Klímová, Julie Musilová, Jiří Koukal a Zdeněk Bartoníček a také starších žáků: Kateřina Marková, Adéla Marková, Lucie Poulová a Antonín Doležal. Tradičně nás soutěž zavedla do příjemného prostředí základní školy v areálu Zámku ve Žďáru nad Sázavou. V jeho okolí se soutěžní skupiny na sedmi stanovištích snažily nasbírat co možná nejvíce bodů plněním vědomostních úkolů. Výsledné pořadí bylo opravdu velmi těsné, rozhodoval každý bod. Mladší žáci se po absolvování hlavní části soutěže dělili s dalšími dvěma skupinami o 2., 3. a 4. místo. Závěrečný test nám nakonec určil bramborovou medaili, a tedy 4. místo. Starší žáci obsadili místo osmé. Děkuji všem žákům za účast a vynaložené úsilí při přípravě na soutěž.

Další fotografie najdete v galerii.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 19. 11. 2017 14:35

Cyklistický kurz a dopravní soutěž mladých cyklistů

Datum konání: 18. 9. 2017 - 19. 9. 2017

Se začátkem školního roku je již několikátý rok spojen cyklistický kurz. Akce, která je žáky velmi oblíbená a vzhledem k organizaci kurzu, nás také velmi dobře reprezentuje v celorepublikové dopravní soutěži. Letos byl kurz pouze dvoudenní, ale i tak se nám podařilo stihnou všechny disciplíny a uspořádat školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.

Výsledky školního kola soutěže:

I. kategorie (4. - 6. ročník) : Kellner, Bořil, Toufarová, Hošková

II. kategorie (7.- 9. ročník): Vlček D., Vlček J., Landová.

Oblastní kolo proběhne na jaře tohoto školního roku.

Během kurzu nedošlo k žádnému závažnému zranění.

Poděkování patří také všem učitelům, kteří se na kurzu podíleli.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:28

Konzultační hodiny pro rodiče

Datum konání: 23. 11. 2017

Konzultační hodiny k prospěchu a chování žáků proběhnou 23. 11. 2017. Každý vyučující si stanovil začátek konzultací podle svého rozvrhu (viz příloha). Konzultační hodiny paní Mgr. Miluše Chalupové budou probíhat do 14:20 hodin. Pokud někteří rodiče paní učitelku do této doby nemohou navštívit, bude Mgr. Miluše Chalupová k dispozici ještě v pátek 24. 11. od 13 do 15 hodin.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 11. 2017 8:07

Změna ternínů kroužku Stavíme z Merkuru

Datum konání: 16. 11. 2017

Kroužek Stavíme z Merkuru 16. 11., 7. 12. a 14. 12. 2017 nebude. Jako náhrada bude kroužek 30. 11., 21. 12. 2017 a 4. 1. 2018 dvě vyučovací hodiny (od 13:30 do 15 hodin).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 15. 11. 2017 8:00

Přesun hodiny náboženství

Datum konání: 15. 11. 2017 - 16. 11. 2017

Hodina římskokatolického náboženství 3. ročníku se přesouvá z 16. 11. 2017 na 15. 11. 2017. Vyučovací hodina zůstává.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 10. 11. 2017 15:27