Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:2 Starší

Výlet do vesmíru

V zářijových hodinách zeměpisu probíráme téma vesmír. Žáci se o toto téma dost zajímají. Vymyslela jsem proto pro ně kreativní soutěž " Co si vybavím, řekne-li se vesmír."  Děti měly za úkol kresbou zakreslit, jak si představují objekty ve vesmíru. Soutěžili jsme o tři nejhezčí práce. O vítězi rozhodovaly samy děti. Práce dětí jsme vystavili ve třídě. Vítězové získali sladkou odměnu. Na práce žáků se můžete podívat zde https://www.rajce.idnes.cz/zsnizkov/album/vesmir-6-rocnik

 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 30. 9. 2023 16:20

Dopis z 1. světové války

V hodině dějepisu měli deváťáci během opakování 1. světové války v jednom z úkolů napsat dopis z fronty. S jednou podařenou ukázkou se s vámi podělím. Děkuji děvčatům Viki, Anet, Janče Per. a Lindě, že mně dovolily zveřejnit jejich práci.  

Milí rodiče,

píšu z Itálie. Právě jsme prohráli bitvu, byla to hrůza. Všude bylo spoustu mrtvých těl, především našich vojáků. Cítím se osamocen, všichni mí přátelé padli v boji. Hodně tu strádáme, dochází nám jídlo i pití. Blíží se zima a válka se stále neblíží ke konci. Doufám, že u vás je vše v pořádku. Přeji si, abychom se co nejdříve setkali. Prosím, pozdravujte ode mě zbytek rodiny. Mám vás všechny moc rád.

Váš syn Ondra


Publikováno 22. 9. 2023 15:10

Tvoje cesta on-linem

Datum konání: 21. 9. 2023

Po roční odmlce jsme letos pro rodiče uspořádali "kulatý stůl", tentokrát na téma Tvoje cesta on-linem. Přednášku vedla policejní preventistka kriminality nprap. Lenka Prokopová a seznámila rodiče s možnými nástrahami, které na nás všechny číhají v digitálním prostředí.

Ruku na srdce, kdo z vás sdílí na sociálních sítích:

 • fotografie dětí, ať už oblečených pouze do plavek nebo při koupání bez plavek (vč. miminek)
 • fotografie z dovolených, na které v dané chvíli zrovna jste
 • fotografie, kde je vidět interiér vašeho domu?     A tak by se dalo pokračovat ve výčtu příkladů pořád dál a dál.

Tímto obsahem křičíte do světa: "Zloději, vítejte, máte volný kvartýr!" Zároveň jim ukazujete, kde a co najdou. Fotografiemi vašich dětí zase dobrovolně poskytujete materiál pedofilům.

Cílem této přednášky nebylo vystrašit rodiče, ale upozornit je na nástrahy, které se s digitálním světem pojí, a číhají tak nejen na jejich děti. Poskytla návod, jak můžete mluvit s dětmi o sociálních sítích, aby se nebály v případě problému se na vás obrátit.

Děkuji za účast všem přítomným a doufám, že přednáška byla pro posluchače přínosem.

Fotky zde


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 22. 9. 2023 14:30

Banální situace, fatální následky

Datum konání: 19. 9. 2023

Tak zní slogan programu prevence úrazů páteře a míchy, zkráceně Banal Fatal.

Tým lektorů z Asociace paraplegiků přijel diskutovat se žáky 7., 8. a 9. ročníku o zdánlivě obyčejných situacích každodenního života, které se však v okamžiku mohou stát momentem, který zásadně může změnit nejeden lidský život.

Skoky na trampolíně, do vody, parkur, skateboarding, snowboarding, sjezdové lyžování… Zábavné, adrenalinové, a především pro mladé lidi atraktivní činnosti. Co se ale může stát, pokud nebudeme správně vyhodnocovat rizika s nimi spojená?

Hasič Honza nejprve publikum seznámil se smyslem programu, na modelu páteře odborně popsal možné druhy úrazů a s nimi spojené trvalé následky. Věděli jste, že ne vždy musí poranění, a třeba i zlomenina, páteře znamenat doživotní trvalé následky? V každém případě ale člověka vyřadí z jeho života na několik dlouhých měsíců i let. 

Součástí besedy byly četné videoukázky různých rizikových situací, při nichž mohlo dojít, či dokonce přímo došlo, k vážnému poranění páteře. Lektoři spolu se žáky diskutovali, co aktéři udělali špatně, jak by situaci vyhodnotili a řešili žáci. Chybět nesměla také osvěta v první pomoci.

Martin žáky seznámil se svým osobním příběhem a vážným úrazem páteře s poraněním míchy, který ho před osmi lety upoutal na invalidní vozík. Vstát, obléknout se, dojít si na toaletu – pro žáky tak jednoduché, pro hendikepovaného člověka nepředstavitelně složité činnosti všedních dnů. Paradoxní je, že nemožnost chůze pro mnohé vozíčkáře není tou nejhorší zdravotní komplikací.

Všichni přítomní žáci i pedagogové tiše a s respektem hltali každé Martinovo slovo.

Děkujeme za sdílení tak osobních životních zážitků, pocitů a zkušeností.

Fotky zde


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 22. 9. 2023 10:23

Křížem krážem po kraji

Datum konání: 12. 9. 2023 - 13. 9. 2023

Druhý školní týden nám zpestřil celoškolní projekt Náš kraj, jehož cílem je prohlubovat povědomí o nejbližším okolí, vést žáky ke spolupráci a rozvíjet čtenářskou gramotnost.

Letošní zadání pro putování i následné činnosti znělo historická místa a kulturní památky našeho okolí.

Tradičně se první den projektu nese v duchu putování a získávání informací. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Žáci spolu se svými třídními učiteli navštívili například Poděšín, Sirákov, zříceninu hradu Ronov, a ti nejmenší se seznamovali s významnými místy přímo v Nížkově a nejbližším okolí.

Projektu byla věnována ještě část vyučování následujícího dne. Žáci zpracovávali nabité vědomosti a zážitky, tvořili koláže, plakáty, ale i umělecká díla.

Zážitky z projektu zachycují fotografie v tomto odkazu.

 


Autor: Bc. Barbora Halíková Publikováno 20. 9. 2023 16:35

Cyklistický kurz 2023

Datum konání: 7. 9. 2023 - 8. 9. 2023

Nedávno se naší školou nesla vůně dobrodružství a nových zkušeností, když se konal cyklistický kurz pro žáky 4. - 9. ročníku. Akce probíhala 7. a 8. září, byla tedy rozdělena do dvou dnů, během kterých se naši žáci zaměřili na bezpečnost na silnicích a dovednosti v cyklistice.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. První skupina zůstala ve škole a učila se o dopravních značkách, dopravních situacích a první pomoci. Po teoretické části následovala praktická jízda na kole, kdy se žáci pokoušeli zdolat různé překážky. Tato jízda zručnosti byla nejen zábavná, ale také pomohla žákům získat důvěru ve své cyklistické dovednosti.

První skupina, která minulý den zůstala ve škole, se vydala na výlet do Žďáru nad Sázavou. Během cesty měli možnost aplikovat vše, co se naučili o bezpečné jízdě a respektování dopravních značek.

Celý cyklistický kurz byl zážitkem, který naši žáci určitě nezapomenou. Získali nejen nové dovednosti v cyklistice, ale také se stali obezřetnějšími a bezpečnějšími cyklisty na silnicích. Důležitou součástí kurzu bylo zdůraznění pravidel silničního provozu a důležitosti dodržování dopravních značek.

Fotografie z cyklistického kurzu naleznete zde.

 


Publikováno 18. 9. 2023 15:47

Zahájení školního roku

Datum konání: 4. 9. 2023

Milí žáci, vážení rodiče,

nový školní rok začíná 4. září 2023. Jako každý rok se na vás budou vaši třídní učitelé těšit v učebnách v 7:15, kde se přivítáte, někteří se seznámí s novými učiteli, povíte si, co je nového a co vás čeká.

Protože se v tomto školním roce budeme ve škole potkávat také s dětmi z mateřské školy, došlo ke změnám v kmenových učebnách. Abyste tedy ve škole nebloudili, uvádím jejich přehled:

Na prvňáčky a jejich rodiče se budeme spolu s paní učitelkou Alenou Šorfovou Uttendorfskou těšit v 7:15 ve třídě č. 42 (1. patro hned u schodů).

Druháci se s paní učitelkou Janou Peňázovou setkají v učebně č. 74 (2. patro).

Pro třeťáky se nic nemění, sejdou se tedy s p. uč. Hromádkou v učebně č. 69 (2. patro).

Čtvrťáci a p. uč. Ivana Junová mají svá místa připravená v místnosti č. 77 (2. patro).

Páťáci obsadí učebnu č. 37 (1. patro), kde na ně bude čekat p. uč. Jana Landsmanová.

Šesťáci zůstávají v učebně č. 38, kde se na ně bude těšit p. uč. Kristina Kotačková.

Sedmáci se s p. uč. Barborou Halíkovou sejdou v učebně č. 75 (2. patro).

Osmáci se s p. uč. Evou Poulovou seznámí v učebně č. 70 (2. patro).

Deváťáci obsadí učebnu č. 41 (1. patro), kde je přivítá p. uč. Andrea Vejvodová.

 

V 8:00 se všichni přesuneme na hřiště za sokolovnu na krátký program, kde se všichni přivítáme společně s panem starostou a panem farářem, a především představíme naše prvňáčky jejich patronům a ostatním spolužákům.

OBĚDY: Touto cestou bych ráda připomněla, že žáci, kteří budou chtít odebírat obědy již v 1. týdnu, musí si je objednat telefonicky/emailem v kanceláři školní kuchyně v MŠ.

Užijte si zbytek prázdnin a 4. září se na vás budeme všichni těšit.

Mgr. Petra Zikmundová


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 16. 8. 2023 20:21

2 Starší