Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:A silly bear

Datum konání: 21. 2. 2019

21.2. 2019 jsme s dětmi 3.-5. ročníku zhlédli v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou adaptaci bulharské pohádky o hloupém mědvědovi nazvanou A silly bear. Byl to moudrý příběh o tom, jak společně hospodaří chytrý farmář s hloupým a hladovým medvědem a jak chytrost a šikovnost vždy vyhrává. Jednotlivé výstupy rámovaly anglicko - české písničky, česká slova se v průběhu celé pohádky prolínala s anglickými. Členové Divadelního centra Zlín se nám postarali o zábavný, poučný a zároveň vzdělávací zážitek. 


Autor: Ivana Junová Publikováno 15. 3. 2019 9:55

Tematický den

Datum konání: 31. 1. 2019

Poslední lednový den proběhl na naší škole Tematický den, ve kterém jsme se věnovali období Protektorátu Čechy a Morava. Každý vyučující si do svých hodin připravil téma související se vznikem Protektorátu a daným předmětem. Žáci si tak například v zeměpise ukázali územní rozdělení Československa, ve fyzice převáděli jednotky hmotnosti v souvislosti se zavedením přídělových lístků, v angličtině procvičili jednoduchou slovní zásobu, v dějepise a češtině si povídali o tom, jak vypadal život v této nelehké době. Akci byly věnovány první tři vyučovací hodiny a poté žáci dostali svá vysvědčení. Tematický den velmi účinně pomáhá propojovat dosavadní a nové vědomosti v rámci jednotlivých předmětů a upevňuje mezipředmětové vztahy.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 13. 3. 2019 10:53

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Datum konání: 29. 11. 2018

 

Dne 29. 11. 2018 se uskutečnilo školní kolo soutěže Olympiáda z českého jazyka. Zúčastnili se ho zájemci z 8. a 9. ročníku. Proběhlo dvoukolově, nejprve ve znalostech mluvnických a potom v dovednosti napsat slohovou práci na dané téma v požadovaném rozsahu. Nejlépe si vedly a první místa obsadily 1.Vlčková Soňa, 2. Šorfová Nikola – žákyně 9. ročníku, 3. Marková Tereza – žákyně 8. ročníku. Děkujeme všem zúčastněným za snahu. Věříme, že budoucí žáci 8. a 9. ročníku se na základě výsledků školního kola probojují i do okresního kola této soutěže.

 


Autor: Mgr. Hana Kučerová Publikováno 13. 3. 2019 10:51

Nabídka volného místa

Základní škola Nížkov přijme od 18. 3. 2019 učitele českého jazyka a dějepisu.

Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2019.

Velikost úvazku 0,91.

Bližší informace na tel.: 725 861 215 nebo na e-mailu zs@zs.nizkov.cz.

 


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 3. 2019 15:52

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Datum konání: 20. 2. 2019

Okresní kolo  zeměpisné olympiády bylo tematicky zaměřeno na kartografii, geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy. Zaměření úloh bylo širší, nad rámec běžné školní výuky. Důraz byl kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků,  vysvětlení a pochopení problémů  a dávání informací do souvislostí. Zástupcem naší školy byla žákyně osmého ročníku Jana Chvátalová. Jana se neumístila na předních příčkách, ale děkuji za její snahu a ochotu se podobné soutěže zúčastnit. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:33

Cirkusácká pohádka

Datum konání: 8. 2. 2019

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili v rámci divadelního předplatného ve Žďáře nad Sázavou Cirkusáckou pohádku – Divadlo Láryfáry z Prahy. V pohádce vystupovali principál Francesco a jeho žena Dulcinela, kteří se špatně chovali k účinkujícím v cirkuse, a proto během krátké chvíle přišli o skákající opice, hadí ženu, lvy a koně. Úkolem bylo zjistit, proč se tak stalo. Na scéně se objevila i další postava -  cestovatelka Betty, která celou situaci objasnila, napravila a pomohla cirkus Francesco zachránit. Poučení pro děti i nás dospělé je, že pokud se budeme chovat ke svým blízkým špatně, nemůžeme čekat, že se s námi budou chtít kamarádit, přátelit.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:13

Soutěž mladých recitátorů

Datum konání: 24. 1. 2019

24. 1. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři byli rozděleni do tří kategorií (1. kategorie – 1. ročník, 2. kategorie - 2. a 3. ročník, 3. kategorie - 4. a 5. ročník). V 1. kategorii se umístila na 3. místě Valerie Toufarová, na 2. místě  Valdemar Vítek a 1. místo získala Nicole Trinkmocová. Ve 2. kategorii se na 3. místě se umístil Patrik Jaroš ze 2. třídy, na 2. místě Leontyna Škarydová ze 2. třídy a vítězem se stala Klára Prchalová ze 3. třídy. Ve 3. kategorii se na 3. místě umístila Lucie Velínová ze 4. třídy, Matěj Neubauer ze 4. třídy obsadil 2. místo a zvítězila Barbora Šimková také ze 4. třídy.

 


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:11

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí

Datum konání: 30. 1. 2019

I letos probíhal na naší škole jednodenní projekt Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí. Tento projekt je návodem, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom, běžných rizik každodenního života a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností.Seznamuje žáky se základními pojmy, s druhy a příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci se věnují teorii i praxi, při které simulují různé druhy chování, první pomoc zraněnému, ochranu před nebezpečnými chemickými látkami atd. Mezi letošní probíraná témata patřila např. První pomoc, Požáry a jejich rizika, Povodně, Osobní bezpečí atd. Učitelé se během projektu snažili připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při vzniku nebezpečí. Všem vyučujícím i žákům děkuji za jejich snahu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:08

Soutěž ve florbale

Datum konání: 17. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 se konal již tradiční turnaj ve FLORBALU pro žáky I. stupně. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 týmů. Před začátkem se jeden tým odhlásil. Zbývající mužstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách byla sehrána utkání každý s každým. Všechny zápasy se hrály na dva poločasy po čtyřech minutách. Tým s nejmenším počtem bodů skončil na posledním místě. Třetí ve skupinách se utkali o 5. - 6.místo. První dva týmy se utkaly křížem ve dvou semifinálových utkáních. Poražení hráli o konečné třetí místo. Vítězové pak finále o celkové vítězství v turnaji.

Na 3. místě se umístil tým BÍLÍ TYGŘI ve složení Nina Vítková, Jiří Jaroš, Matěj Neubauer a Kryštof Bartoníček. 2. místo patří týmu MODŘÍ TYGŘI ve složení Justýna Šorfová, Klára Prchalová, Miloslav Šorf, Jan Henzl a David Vlček. Vítězem turnaje byl tým ZEBRY, za který nastoupili Julie Musilová, Matyáš Navrátil, Šimon Sobotka a David Dočekal.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitně odehrané zápasy.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 12:05

Olympiáda v zeměpise

Datum konání: 21. 1. 2019

I letošní rok se žáci 2. stupně mohli zúčastnit zeměpisné olympiády. Olympiáda má tři kola- školní kolo, okresní a krajské. Školního kola se z řad dobrovolníků zúčastnili dva žáci – Jana Chvátalová z 8. ročníku a Petr Štěpán, taktéž z 8. ročníku. Oba dva soutěžili ve svých znalostech o České republice a Evropě. Zkušební test měl dvě části, část bez atlasu a s atlasem. Pro žáky bývá obecně těžší část s atlasem, kde musí prokázat schopnost orientovat se v tematických mapách, v textu, grafech atd., z čehož vyplývá, že je stále nutné tyto dovednosti trénovat. Úspěšnější z žáků má dále možnost postoupit do kola okresního, které se uskuteční 20.2.2019 ve Žďáře nad Sázavou.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:01