Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Přijímací zkoušky budou vypadat následovně:

Způsob podání přihlášky

 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). doporučeno
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia

Náhradní termíny JPZ

 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia

Školní část přijímací zkoušky

 • od 2. do 15. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky do oborů vzdělávání: Umění a užité umění
 • od 2. ledna do 15. února 2024 - školní část pro gymnázia se sportovní přípravou
 • od 15. do 31. ledna 2024 -  školní část talentové zkoušky pro konzervatoře 
 • od 15. března do 23. dubna 2024 - školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy

Náhradní školní část přijímací zkoušky

 • od 24. dubna do 5. května 2024 - pro všechny střední školy bez talentové zkoušky

Další termíny 1. kola

 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol. Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Termín podávání přihlášek 1.-20.2.2024

Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Termíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

 

Zdroj: Cermat

Štítky:Okrskové kolo soutěže ve šplhu

Datum konání: 20. 2. 2019

Ve středu 20. 2. 2019 se konalo v tělocvičně 2. ZŠ Žďár nad Sázavou okrskové kolo soutěže ve ŠPLHU pro žáky I. stupně. Do soutěže ze školního kola postoupilo 6 žáků. Každý ze závodníků měl dva pokusy, z nichž ten nejlepší se započítával do konečného pořadí. Kategorie byly rozděleny po jednotlivých ročnících a zvlášť děvčata a chlapci. V kategorii chlapci 4. ročník zvítězil Filip TOUFAR . V kategorii chlapci 5. ročník obsadil 2. místo Jiří JAROŠ. Tato soutěž byla postupová, a proto v okresním kole budou naši školu oba reprezentovat. Postupujícím blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitní výkony.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 11:57

Šplh - soutěž 1. stupně

Datum konání: 8. 2. 2019

V pátek 8. 2. 2019 se konala v sokolovně soutěž ve ŠPLHU pro žáky I. stupně. Do soutěže se přihlásila čtyři děvčata a dvanáct chlapců. Každý ze závodníků měl tři pokusy, z nichž ten nejlepší se započítával do konečného pořadí. V kategorii dívek skončila na 1. místě Julie MUSILOVÁ z 5. ročníku, 2. místo obsadila Barbora ŠIMKOVÁ ze 4. ročníku a 3. místo patří Magdaléně SOBOTKOVÉ z 1. roč. V kategorii chlapců zvítězil Filip TOUFAR ze 4. ročníku, 2. místo patří Jiřímu JAROŠOVI z 5. ročníku a 3. místo obsadil David VLČEK z 5. ročníku. Tato soutěž byla postupová a v okrskovém kole budou naši školu reprezentovat Magdaléna Sobotková, David Chvátal, Filip Toufar, Julie Musilová, Barbora Šimková a Jiří Jaroš.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitní výkony.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 11:54

Ve zdravém těle zdravý duch!

Datum konání: 25. 1. 2019 - 31. 1. 2019

Ve zdravém těle zdravý duch!

V letošním školním roce jsme pololetí zakončili lyžařským výcvikem na Bukové hoře v Orlických horách. V pátek ráno 25. ledna nám rodiče odevzdali své poklady, ti v autobuse zamáčkli slzu :D a mohli jsme se vydat směr Čenkovice. Hned odpoledne jsme šli prozkoumat sjezdovky a začátečníky seznámit s „čertovskými prkénky a prkénkem“. Ti okusili chuť sjezdovky a po náročném odpoledni plném pádů toho měli doslova plné zuby. Všechny nás ale na konci výcviku překvapili, nepoznali bychom na nich, že jsou to začátečníci. Po předchozích rozpacích ohledně ubytování jsme byli všichni příjemně překvapeni a velmi rádi se vrátíme na „místo činu“ i příští rok. Celkově bych zhodnotila výcvik jako podařený, i když jsme bohužel museli využít i horskou službu. Díky nám je prý alespoň nezruší. :) Naštěstí to nebylo nic vážného a my se po týdenním pobytu mohli vydat na zpáteční cestu, kde na nás v Nížkově čekali nejen rodiče, ale i vysvědčení. Na závěr bych chtěla pochválit naše žáky, kteří si zaslouží velkou pochvalu za chování na chatě, kde byli ze všech škol nejposlušnější.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 9. 3. 2019 11:49

Zkrácení výuky

Datum konání: 28. 3. 2019

Ze závažných organizačních důvodů bude 28. března 2019 výuka pro všechny žáky probíhat jen 4 vyučovací hodiny (do 10:55 hodin). Na oběd žáci půjdou po 4. vyučovací hodině. Školní družina bude mít běžný provoz (od 10:55 do 15:30 hodin).


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 20. 2. 2019 11:36

Vánoční hvězda

Datum konání: 6. 12. 2018

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili v rámci kulturního předplatného ve Žďáře nad Sázavou druhé divadelní představení s názvem Vánoční hvězda. Pořadem nás provázely dvě veverky, které zjišťovaly, co jsou vlastně Vánoce. Na své cestě po vánočním stromě potkávaly různé postavy - rolničku, baletku s vojáčkem, kocoura, slaměnou panenku a Vánoční hvězdu. S každou postavou jsme si zazpívali nejznámější koledy a připomněli si tradiční vánoční zvyky (rozkrojení jablka, zlaté prasátko, jmelí, házení střevícem a jesličky - betlém). Postupně jsme tak došli k tomu, že Vánoce jsou hlavně o setkávání lidí, zdraví, štěstí,, ale hlavně o lásce. Divadelní představení nás ještě více "vtáhlo" do nastávajícího vánočního času.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 22. 12. 2018 12:44

Vánoční tvořivé dílničky

Datum konání: 13. 12. 2018

Vánoce klepou na dveře, a tak jsme trochu té sváteční atmosféry přenesli do budovy školy, která se ve čtvrtek 13. prosince 2018 proměnila v tvořivou dílnu. Za zvuků koled, vůně cukroví a punče si rodiče spolu s dětmi mohli vytvořit dekorace v podobě vánočního obrázku, andělíčka z krajek či svíčky ze dřeva. Své výrobky si odnesli ve vlastnoručně vyrobených dárkových taškách. Chtěla bych velmi poděkovat všem, kteří za námi dorazili vyrábět, a především vyučujícím, kteří se zapojili do přípravy celé akce. Mé velké díky také patří dobrovolníkům z řad žáků 7. a 9. ročníku, kteří nám po celé odpoledne velmi ochotně pomáhali.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 22. 12. 2018 12:42

Jak se žilo na venkově v 19. století

Datum konání: 7. 12. 2018

Vánoce se nám kvapem blíží, a tak jsme s pátou třídou v rámci vlastivědy vyrazili na Veselý kopec. Vzali jsme s sebou ještě „prvňáčky“ a kroužek Čtenářské klubko a jeli se podívat na vlastní oči, jak slavili Vánoce lidé v 19. století. Nahlédli jsme do roubenek, odkud na nás dýchla vánoční atmosféra. Poznali jsme, v jakém prostředí žili naši předci, co dostávaly děti od Mikuláše a čertů a v jakém duchu se nesly celé vánoční svátky. Měli jsme možnost dívat se pod ruce šikovným pekařkám, nechali jsme si vyrobit vánoční ozdobu s věnováním a mnoho dalších tradičních dekorací.

 


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 22. 12. 2018 12:40

Liga miniházené základních škol

Datum konání: 12. 12. 2018

Další turnaj v miniházené základních škol se uskutečnil na ZŠ Švermova ve Žďáře n. S. za účasti 19 družstev. Naše škola postavila tři družstva, kterým se nad očekávání dařilo. Nejstarší, většinou žáci páté třídy, obsadili 5. místo, družstva mladších obsadila 3. a 1. místo ve své kategorii. Obě umístění družstev mladších byla malou senzací turnaje. Družstvo starších - Nížkov A porazilo Bobrovou A 4 : 3 a Švermovu B 3 : 2, prohrálo s Novým Veselím A 6 : 1 a se Sázavou A 4 : 1. V souboji o 5. a 6. místo dokázali naši hráči porazit Švermovu A 6 : 3 a obsadili celkové 5. místo. Družstvo nejmladších - Nížkov C prohrálo s družstvem Hamrů B 6: 1 a s družstvem Švermova D 0 : 4. Dokázali však porazit Sázavu C 5 : 3 a remizovali s družstvem 3. ZŠ Žďár 2 : 2. V souboji o umístění se utkala obě naše družstva s výsledkem 13 : 0 pro družstvo B. V závěrečném zápase o 3. místo dokázali remizovat s družstvem Švermova D a obsadili celkové třetí místo.

Naše B družstvo zvítězilo ve všech svých zápasech. Porazilo Nové Veselí C 18 : 0, Švermovu D 8 : 1, Sázavu B 5 : 1, Bobrovou B 6 : 1, Nížkov C 13 : 0 a ve finále Švermovu C 5 : 1. Poprvé v letošním roce zvítězili ve své kategorii.

Naši školu reprezentovali v družstvu C - Tadeáš Vlček, Dominik Jaroš, Martin Pernička, Miloslav Šorf, Justýna Šorfová, Jan Henzl. V brance vypomohl družstvu Matěj Neubauer a David Dočekal. Nejlepším hráčem družstva byla Justýna Šorfová, která vstřelila většinu branek svého družstva a bojovala jako pravý nížkovský drak. V družstvu B hráli - Šimon Sobotka, Tomáš Izrael, Matěj Doležal, David Dočekal a Matěj Neubauer. Nejlepším hráčem i střelcem byl David Dočekal, velmi dobře zahrál i Šimon Sobotka a v brance Matěj Neubauer. V družstvu A bojovali - Matyáš Navrátil, František Rosecký, David Vlček, Patrik Dvořák a Julie Musilová. V brance obstál Ondřej Štohanzl. Turnaj skončil velkým úspěchem našich hráčů. Podíl na úspěchu měl i doprovod asistentů - Antonína Doležala a Jana Chvátala. Další turnaj odehrajeme až na jaře. A všichni se již nyní těšíme.

 


Autor: Mgr. František Sládek Publikováno 14. 12. 2018 13:32

Výstava "Poznávej se" a Muzeum nové generace

Datum konání: 7. 12. 2018

Základem výuky fyziky je umožnit žákům porozumět zákonitostem přírodních procesů, a získat tak potřebný základ pro lepší pochopení současných technologií. V hodinách si žáci mimo jiné osvojují dovednosti pozorovat, experimentovat, měřit, analyzovat výsledky a vytvářet z nich závěry. Učí se vysvětlovat pozorované jevy a chápat souvislosti mezi nimi. Proto jsme pro žáky 9. ročníku zorganizovali návštěvu výstavy "Poznávej se!", která v současné době probíhá v areálu zámku ve Žďáře nad Sázavou. Interaktivní, zábavná a vzdělávací výstava je pokračováním úspěšné expozice "Hry a klamy" zábavně naučného science centra iQPARK v Liberci, jež popularizuje svět vědy a techniky hravou formou. Výstava zahrnuje padesát exponátů, které jsou určené k vyzkoušení, vyřešení nebo soutěžení. Deváťáci se tak mohli na jednom místě seznámit s celou řadou fyzikálních jevů, a vyzkoušet si své schopnosti. Mohli například vytvořit co nejdelší dráhu laserového paprsku pomocí odrazu, vyzkoušet si, jak nás šálí zrak, jak se mění obraz v kulových zrcadlech, co všechno správně nastavená zrcadla dokáží zobrazit, mohli si ověřit aerodynamický paradox, postavit arkádu a zjistit, jak funguje plazmová koule. Výstava se jmenuje "Poznávej se!", takže si na celé řadě exponátů mohli vyzkoušet svoje schopnosti - rychlost reakce, schopnost koordinace pohybů, sílu nebo sestavit celou řadu hlavolamů, včetně toho poskládat správně všechny orgány do lidského těla. Na výstavě deváťáci strávili téměř 2 hodiny a po celou dobu byli velmi aktivní, bavilo je objevovat a experimentovat a zkoušet své schopnosti. Když už jsme byli v areálu zámku, tak jsme se ve druhé části dopoledne přesunuli do Muzea nové generace. V něm se žáci seznámili s celou historií kláštera a zámku ve Žďáře nad Sázavou, se všemi osobnostmi, které se k nim váží a podrobně i se stavbou kostela na Zelené hoře. Celé muzeum je založeno na využití nejmodernějších technologií. Každý návštěvník dostane elektronického průvodce, který ho provází celou expozicí. I tato výstava žáky velmi zajímala. Nejenže pečlivě poslouchali výklad, ale zajímali se i o použité technologie a projekce, k některým exponátům se i vraceli a diskutovali o nich. Obě navštívené výstavy v první řadě obohatily žáky o nové poznatky, některé už dříve získané si mohli upevnit. Kromě toho žáci rozvíjeli svoje schopnosti poznávání, především smyslové vnímání, pozornost a soustředění.

 


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 12. 2018 21:03

Tradiční burza

Datum konání: 3. 12. 2018 - 4. 12. 2018

Na přelomu listopadu a prosince uspořádala naše škola každoroční Vánoční burzu. Zákazníci místní Jednoty mohli sobě i svým blízkým udělat radost koupí svícnů, věnců, přáníček a různých vánočních dekorací. Žáci a učitelé si v předvánočním čase našli čas na tvorbu těchto dekorací, které nejen že udělají radost, ale hlavně pomohou. Peníze získané jejich prodejem poputují do Dětského domova v Chotěboři. Touto cestou naši žáci, ale i my všichni, můžeme podpořit ty, kteří už na začátku svého života nemají lehkou cestu.

Z celého srdce přejeme příjemné prožití
svátků vánočních a úspěšné vkročení
do nadcházejícího roku 2019.


Autor: Radka Satrapová Publikováno 7. 12. 2018 12:11