Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


Štítky:


Nabídka volného místa

Základní škola Nížkov přijme od 18. 3. 2019 učitele českého jazyka a dějepisu.

Pracovní poměr na dobu určitou do 30. 6. 2019.

Velikost úvazku 0,91.

Bližší informace na tel.: 725 861 215 nebo na e-mailu zs@zs.nizkov.cz.

 


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 12. 3. 2019 15:52

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Datum konání: 20. 2. 2019

Okresní kolo  zeměpisné olympiády bylo tematicky zaměřeno na kartografii, geoinformatiku a obecnou fyzickou geografii Evropy. Zaměření úloh bylo širší, nad rámec běžné školní výuky. Důraz byl kladen na dovednosti analýzy a syntézy poznatků,  vysvětlení a pochopení problémů  a dávání informací do souvislostí. Zástupcem naší školy byla žákyně osmého ročníku Jana Chvátalová. Jana se neumístila na předních příčkách, ale děkuji za její snahu a ochotu se podobné soutěže zúčastnit. 


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:33

Cirkusácká pohádka

Datum konání: 8. 2. 2019

Žáci 1. a 2. ročníku navštívili v rámci divadelního předplatného ve Žďáře nad Sázavou Cirkusáckou pohádku – Divadlo Láryfáry z Prahy. V pohádce vystupovali principál Francesco a jeho žena Dulcinela, kteří se špatně chovali k účinkujícím v cirkuse, a proto během krátké chvíle přišli o skákající opice, hadí ženu, lvy a koně. Úkolem bylo zjistit, proč se tak stalo. Na scéně se objevila i další postava -  cestovatelka Betty, která celou situaci objasnila, napravila a pomohla cirkus Francesco zachránit. Poučení pro děti i nás dospělé je, že pokud se budeme chovat ke svým blízkým špatně, nemůžeme čekat, že se s námi budou chtít kamarádit, přátelit.


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:13

Soutěž mladých recitátorů

Datum konání: 24. 1. 2019

24. 1. 2019 se konalo školní kolo recitační soutěže. Recitátoři byli rozděleni do tří kategorií (1. kategorie – 1. ročník, 2. kategorie - 2. a 3. ročník, 3. kategorie - 4. a 5. ročník). V 1. kategorii se umístila na 3. místě Valerie Toufarová, na 2. místě  Valdemar Vítek a 1. místo získala Nicole Trinkmocová. Ve 2. kategorii se na 3. místě se umístil Patrik Jaroš ze 2. třídy, na 2. místě Leontyna Škarydová ze 2. třídy a vítězem se stala Klára Prchalová ze 3. třídy. Ve 3. kategorii se na 3. místě umístila Lucie Velínová ze 4. třídy, Matěj Neubauer ze 4. třídy obsadil 2. místo a zvítězila Barbora Šimková také ze 4. třídy.

 


Autor: Mgr. Anna Vodáková Publikováno 9. 3. 2019 12:11

Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí

Datum konání: 30. 1. 2019

I letos probíhal na naší škole jednodenní projekt Ochrana člověka za běžných a mimořádných událostí. Tento projekt je návodem, jak se připravit na dopad možných následků živelných pohrom, běžných rizik každodenního života a dalších mimořádných událostí způsobených lidskou činností.Seznamuje žáky se základními pojmy, s druhy a příklady mimořádných událostí a rizikových událostí běžného života. Žáci se věnují teorii i praxi, při které simulují různé druhy chování, první pomoc zraněnému, ochranu před nebezpečnými chemickými látkami atd. Mezi letošní probíraná témata patřila např. První pomoc, Požáry a jejich rizika, Povodně, Osobní bezpečí atd. Učitelé se během projektu snažili připravit žáky na uvědomování si odpovědnosti za svoji ochranu, na efektivní jednání a vzájemnou pomoc při vzniku nebezpečí. Všem vyučujícím i žákům děkuji za jejich snahu.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:08

Soutěž ve florbale

Datum konání: 17. 12. 2018

V pondělí 17. 12. 2018 se konal již tradiční turnaj ve FLORBALU pro žáky I. stupně. Do turnaje se přihlásilo celkem 8 týmů. Před začátkem se jeden tým odhlásil. Zbývající mužstva byla rozdělena do dvou skupin. Ve skupinách byla sehrána utkání každý s každým. Všechny zápasy se hrály na dva poločasy po čtyřech minutách. Tým s nejmenším počtem bodů skončil na posledním místě. Třetí ve skupinách se utkali o 5. - 6.místo. První dva týmy se utkaly křížem ve dvou semifinálových utkáních. Poražení hráli o konečné třetí místo. Vítězové pak finále o celkové vítězství v turnaji.

Na 3. místě se umístil tým BÍLÍ TYGŘI ve složení Nina Vítková, Jiří Jaroš, Matěj Neubauer a Kryštof Bartoníček. 2. místo patří týmu MODŘÍ TYGŘI ve složení Justýna Šorfová, Klára Prchalová, Miloslav Šorf, Jan Henzl a David Vlček. Vítězem turnaje byl tým ZEBRY, za který nastoupili Julie Musilová, Matyáš Navrátil, Šimon Sobotka a David Dočekal.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitně odehrané zápasy.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 12:05

Olympiáda v zeměpise

Datum konání: 21. 1. 2019

I letošní rok se žáci 2. stupně mohli zúčastnit zeměpisné olympiády. Olympiáda má tři kola- školní kolo, okresní a krajské. Školního kola se z řad dobrovolníků zúčastnili dva žáci – Jana Chvátalová z 8. ročníku a Petr Štěpán, taktéž z 8. ročníku. Oba dva soutěžili ve svých znalostech o České republice a Evropě. Zkušební test měl dvě části, část bez atlasu a s atlasem. Pro žáky bývá obecně těžší část s atlasem, kde musí prokázat schopnost orientovat se v tematických mapách, v textu, grafech atd., z čehož vyplývá, že je stále nutné tyto dovednosti trénovat. Úspěšnější z žáků má dále možnost postoupit do kola okresního, které se uskuteční 20.2.2019 ve Žďáře nad Sázavou.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 9. 3. 2019 12:01

Okrskové kolo soutěže ve šplhu

Datum konání: 20. 2. 2019

Ve středu 20. 2. 2019 se konalo v tělocvičně 2. ZŠ Žďár nad Sázavou okrskové kolo soutěže ve ŠPLHU pro žáky I. stupně. Do soutěže ze školního kola postoupilo 6 žáků. Každý ze závodníků měl dva pokusy, z nichž ten nejlepší se započítával do konečného pořadí. Kategorie byly rozděleny po jednotlivých ročnících a zvlášť děvčata a chlapci. V kategorii chlapci 4. ročník zvítězil Filip TOUFAR . V kategorii chlapci 5. ročník obsadil 2. místo Jiří JAROŠ. Tato soutěž byla postupová, a proto v okresním kole budou naši školu oba reprezentovat. Postupujícím blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitní výkony.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 11:57

Šplh - soutěž 1. stupně

Datum konání: 8. 2. 2019

V pátek 8. 2. 2019 se konala v sokolovně soutěž ve ŠPLHU pro žáky I. stupně. Do soutěže se přihlásila čtyři děvčata a dvanáct chlapců. Každý ze závodníků měl tři pokusy, z nichž ten nejlepší se započítával do konečného pořadí. V kategorii dívek skončila na 1. místě Julie MUSILOVÁ z 5. ročníku, 2. místo obsadila Barbora ŠIMKOVÁ ze 4. ročníku a 3. místo patří Magdaléně SOBOTKOVÉ z 1. roč. V kategorii chlapců zvítězil Filip TOUFAR ze 4. ročníku, 2. místo patří Jiřímu JAROŠOVI z 5. ročníku a 3. místo obsadil David VLČEK z 5. ročníku. Tato soutěž byla postupová a v okrskovém kole budou naši školu reprezentovat Magdaléna Sobotková, David Chvátal, Filip Toufar, Julie Musilová, Barbora Šimková a Jiří Jaroš.

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za kvalitní výkony.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 9. 3. 2019 11:54

Ve zdravém těle zdravý duch!

Datum konání: 25. 1. 2019 - 31. 1. 2019

Ve zdravém těle zdravý duch!

V letošním školním roce jsme pololetí zakončili lyžařským výcvikem na Bukové hoře v Orlických horách. V pátek ráno 25. ledna nám rodiče odevzdali své poklady, ti v autobuse zamáčkli slzu :D a mohli jsme se vydat směr Čenkovice. Hned odpoledne jsme šli prozkoumat sjezdovky a začátečníky seznámit s „čertovskými prkénky a prkénkem“. Ti okusili chuť sjezdovky a po náročném odpoledni plném pádů toho měli doslova plné zuby. Všechny nás ale na konci výcviku překvapili, nepoznali bychom na nich, že jsou to začátečníci. Po předchozích rozpacích ohledně ubytování jsme byli všichni příjemně překvapeni a velmi rádi se vrátíme na „místo činu“ i příští rok. Celkově bych zhodnotila výcvik jako podařený, i když jsme bohužel museli využít i horskou službu. Díky nám je prý alespoň nezruší. :) Naštěstí to nebylo nic vážného a my se po týdenním pobytu mohli vydat na zpáteční cestu, kde na nás v Nížkově čekali nejen rodiče, ale i vysvědčení. Na závěr bych chtěla pochválit naše žáky, kteří si zaslouží velkou pochvalu za chování na chatě, kde byli ze všech škol nejposlušnější.


Autor: Mgr. Petra Zikmundová Publikováno 9. 3. 2019 11:49