Drobečková navigace

Úvod > Škola > Aktuality

Aktuality


FLORBAL ČEPS CUP I. stupeň

Florbalového turnaje se 9. 11. 2017 zúčastnilo celkem sedm týmů. Každý se utkal s každým. Nejlepší tým postoupil do krajského kola.

Náš tým si vedl celkem úspěšně. Tři utkání vyhrál a tři utkání prohrál. Tým ve složení  - 3. roč. - David Dočekal, 4. roč. - Patrik Dvořák, Josef Pernička, David Vlček, 5. roč. - Matouš Sobotka, Radim Němec, Richard Marek -  skončil nakonec na velmi pěkném 4. místě.

Turnaj byl velice dobře organizačně zvládnut a sponzor akce poskytuje každému přihlášenému týmu florbalové vybavení v hodnotě 3 000,- Kč.


Autor: Mgr. Miroslav Hromádka Publikováno 24. 11. 2017 7:56

Zrušené kroužky

Datum konání: 1. 12. 2017

Z organizačních důvodů neproběhne v pátek 1. 12. 2017 kroužek Míčových her (vedoucí -  p. F. Sládek) a kroužek Taneční aerobik (vedoucí - p. R. Večeřová).


Autor: Mgr. Petra Musilová Publikováno 23. 11. 2017 10:23

Ředitelské volno

Datum konání: 4. 12. 2017

Ze závažných organizačních důvodů vyhlašuji na 4. 12. 2017 pro žáky volný den. V provozu nebude ani školní družina. Všem žákům bude na tento den odhlášen oběd.


Autor: Mgr. Marta Novotná Publikováno 22. 11. 2017 11:49

Peníze a my

Datum konání: 25. 10. 2017

Již druhým rokem se tři žáci devátého ročníku (letos Marková, Pernička, Chvátal Marek) zapojili do soutěže finanční gramotnosti, kterou pořádá Střední škola obchodu a služeb SČMSD Žďár nad Sázavou. Úkolem pro soutěžící bylo na základě předložených informací vytvořit nabídku cestovní kanceláře. Nabídka měla obsahovat náplň zájezdu (reklamu), kalkulaci a osobní prezentaci nabídky. Součástí celé soutěže byl také teoretický test, který vyplňoval každý žák sám za sebe. Porotci sečetli body a na zhruba po tříhodinovém snažení vyhlásili vítěze. Letos se nám bohužel nepodařilo uspět tak výtečně jako loni, kdy žáci obsadili první místo. Deváťáci se museli spokojit s místem sedmým, ale může je těšit, že to zkusili, porovnali se s konkurencí a umístili se v první polovině výsledkové listiny.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:49

Společné putování

Datum konání: 27. 11. 2017

V rámci projektu „Náš kraj“ jsme se jako patroni rozhodli pro děti z 1. ročníku připravit naučně - sportovní putování po krajině v okolí Nížkova. Rozdělili jsme se do 4 skupin. Každá skupina si připravila stanoviště s úkoly. Na prvním stanovišti děti z 1. ročníku plnily jednoduchý test všeobecných znalostí, na druhém stanovišti měly za úkol sestavit puzzle Zelené hory, na třetím stanovišti se seznamovaly s dřevinami Vysočiny a na posledním stanovišti sestavovaly domino s tematikou nejznámějších budov Nížkova. Po skončení naučné části si prvňáčci společně s žáky 7. ročníku zasportovali. Házeli šiškami na cíl, hráli míčové hry a házeli kriketovým míčkem do dálky. Společně prožitý čas nám všem rychle uběhl. Prvňáčci byli spokojeni a my také. Já jako třídní učitelka bych tímto chtěla žákům 7. ročníku poděkovat za vzornou přípravu úkolů a za nápaditost s jakou úkoly pro prvňáčky připravili.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:43

Soutěž o nejkrásnější sluneční soustavu

Datum konání: 27. 9. 2017

Prvním učivem, se kterým se seznámili žáci 6. ročníku v hodinách zeměpisu, bylo povídání o vesmíru. O jeho vzniku, fungování a základních kosmických tělesech, které se v něm objevují. Téma je to populární a pro děti zajímavé. Proto jsem se rozhodla využít zájmu a nadšení dětí a vyhlásila soutěž o nejkrásnější model Sluneční soustavy. Do soutěže se rozhodla zapojit téměř celá třída. Velmi mě tím potěšila. Na vysokém zájmu dětí o výrobu modelu je vidět, že ještě pořád rády tvoří, jsou to děti nápadité a šikovné. Modely, které děti donesly do školy byly krásné. Některé modely překvapovaly svým barevným zpracováním, některé svítily, jiné se dokonce pohybovaly. Žasla jsem nad fantazií a šikovností žáků . Děti pracovaly samy nebo jim pomohli s výrobou rodiče. Cením si i jejich času, který tomu obětovali. Děti byly odměněny pochvalou a věcnými cenami, které si rozhodně zasloužily. Myslím, že můžeme být na žáky naší školy pyšní.

Fotografie najdete v galerii.


Autor: Mgr. Martina Klímová Publikováno 19. 11. 2017 14:41

Finanční gramotnost - worshop

Datum konání: 22. 9. 2017

Společnost Asis se již několik let mimo jiné věnuje výuce finanční gramotnosti na základních školách. Jako nástroj používá projekt: Rozumíme penězům, do kterého se naše škola také zapojila. Díky této skutečnosti, nám bylo nabídnuto uspořádání kurzu pro děti 8. a 9. ročníku (5 vyučovacích hodin) na dané téma. Vybrali jsme internetový obchod a rizika spojená s ním. Žákům se věnovaly dvě zkušené lektorky a během dopoledního programu rozkryly dětem všechny důležité informace související s nákupy na internetu. Jako výstup vznikl v každé třídě informační panel, který nám zůstal a může tak posloužit i mladším spolužákům k získávání informací.

Jiný způsob výuky, jiný učitel a zajímavé informace přinesli dětem nové zkušenosti a poznatky v oblasti finanční gramotnosti, která je v dnešní době tak důležitá.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:39

Přírodovědná soutěž JEŘABINKA

Datum konání: 19. 9. 2017

Žáci naší školy měli i letos možnost zúčastnit se přírodovědné regionální soutěže Jeřabinka pořádané 4. Základní školou ve Žďáru nad Sázavou 19. 9. 2017. Jednalo se již o 11. ročník soutěže, ve kterém nás reprezentovalo čtyřčlenné družstvo mladších žáků ve složení: Anna Klímová, Julie Musilová, Jiří Koukal a Zdeněk Bartoníček a také starších žáků: Kateřina Marková, Adéla Marková, Lucie Poulová a Antonín Doležal. Tradičně nás soutěž zavedla do příjemného prostředí základní školy v areálu Zámku ve Žďáru nad Sázavou. V jeho okolí se soutěžní skupiny na sedmi stanovištích snažily nasbírat co možná nejvíce bodů plněním vědomostních úkolů. Výsledné pořadí bylo opravdu velmi těsné, rozhodoval každý bod. Mladší žáci se po absolvování hlavní části soutěže dělili s dalšími dvěma skupinami o 2., 3. a 4. místo. Závěrečný test nám nakonec určil bramborovou medaili, a tedy 4. místo. Starší žáci obsadili místo osmé. Děkuji všem žákům za účast a vynaložené úsilí při přípravě na soutěž.

Další fotografie najdete v galerii.


Autor: Mgr. Eva Jarošová Publikováno 19. 11. 2017 14:35

Cyklistický kurz a dopravní soutěž mladých cyklistů

Datum konání: 18. 9. 2017 - 19. 9. 2017

Se začátkem školního roku je již několikátý rok spojen cyklistický kurz. Akce, která je žáky velmi oblíbená a vzhledem k organizaci kurzu, nás také velmi dobře reprezentuje v celorepublikové dopravní soutěži. Letos byl kurz pouze dvoudenní, ale i tak se nám podařilo stihnou všechny disciplíny a uspořádat školní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů.

Výsledky školního kola soutěže:

I. kategorie (4. - 6. ročník) : Kellner, Bořil, Toufarová, Hošková

II. kategorie (7.- 9. ročník): Vlček D., Vlček J., Landová.

Oblastní kolo proběhne na jaře tohoto školního roku.

Během kurzu nedošlo k žádnému závažnému zranění.

Poděkování patří také všem učitelům, kteří se na kurzu podíleli.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 19. 11. 2017 14:28

Posilovna Žďár nad Sázavou

Datum konání: 9. 11. 2017

Jedním z cílů hodin tělesné výchovy je seznámit žáky s nejrůznějšími pohybovými aktivitami. Vzhledem k tomu, že dívky 8. a 9. ročníku mají tělocvik jednou týdně dvě vyučovací hodiny, nabízí se nám možnost občas vyrazit do Žďáru nad Sázavou a vyzkoušet si zde i něco jiného. První naše letošní výprava nás zavedla do posilovny Activu (Dolní 3). Zde jsme se seznámily se všemi posilovacími stroji a zkusily si aktivní dvacetiminutový trénink.  Dívkám se v posilovně moc líbilo. Příště bychom rády navštívily squash.


Autor: Mgr. Lucie Zezulová Publikováno 18. 11. 2017 21:22